ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ( Kannada Alphabets ) – Kannada Varnamale

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ( Kannada Alphabets ) – Kannada Varnamale

Hello Friends ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, Kannadagrammar.in ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ website ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ post ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಥವಾ Kannada Varnamale (ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ )…