|

ಕನ್ನಡ ಕ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada words

Check out Kannada ka gunithaksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಕ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( Kannada ka gunithakshara Words ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು (Kannada ka gunithakshara Words ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

Check Out : ಕನ್ನಡ ಕ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು (3000+)

ಕನ್ನಡ ಕ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada words

1. ಕಥನ , ಕವನ, ಕವಿ, ಕಮಲ
2.ಕಾ ಕಾನನ, ಕಾಲ, ಕಾತುರ, ಕಾಗೆ
3.ಕಿ ಕಿವಿ, ಕಿವುಡ, ಕಿರೀಟ, ಕಿಟಕಿ
4. ಕೀ ಕೀಟ, ಕೀಳು, ಕೀರ್ತಿ, ಕೀಚಕ
5.ಕು ಕುಣಿತ, ಕುರಿ, ಕುಸುಮ, ಕುವರಿ
6.ಕೂ ಕೂಲಿ, ಕೂಸು, ಕೂದಲು, ಕೂಗು
7.ಕೃ ಕೃತಿ, ಕೃತಕ, ಕೃಷಿ, ಕೃಪೆ
8.ಕೆ ಕೆಸರು, ಕೆರೆ, ಕೆನೆ, ಕೆಲಸ
9.ಕೇ ಕೇಸರಿ, ಕೇಶ, ಕೇಡು, ಕೇವಲ
10.ಕೈಕೈತೋಟ, ಕೈಮರ, ಕೈದೀಪ, ಕೈಚಳಕ
11.ಕೊಕೊಡಲಿ, ಕೊಠಡಿ, ಕೊನೆ, ಕೊಡೆ
12.ಕೋ ಕೋತಿ, ಕೋಗಿಲೆ, ಕೋಳಿ, ಕೋಟೆ
13.ಕೌ ಕೌತುಕ, ಕೌಶಲ, ಕಾರವ, ಕೌಮುದಿ
14.ಕಂ ಕಂಸ, ಕಂದ, ಕಂಬನಿ, ಕಂಪನ
15.ಕಃNo words found

Similar Posts

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments