Kannada opposite words

ಕನ್ನಡ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು – Kannada opposite words

Check out  kannada viruddarthaka padagalu ಕನ್ನಡ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು Kannada opposite words. 

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ  ಪದಗಳನ್ನು (Kannada opposite words ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಎಂದರೇನು ?

ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಎನ್ನುವರು.

ಕನ್ನಡ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು – Kannada opposite words

1.ಅಂಕುಶ x ನಿರಂಕುಶ
2.ಅಂತ x ಅನಂತ
3.ಅಂತ್ಯ x ಆರಂಭ
4.ಅಕ್ಷಯ x ಕ್ಷಯ
5.ಅಗಲ x ಕಿರಿದು
6.ಅಡಚಣೆ x ಮುಂದುವಲಿಸಿ
7.ಅಡ್ಡ x ಲಂಬ
8.ಅತಿಥಿ x ಹೋಸ್ಟ್
9.ಅತಿವೃಷ್ಠಿ x ಅನಾವೃಷ್ಟಿ
10.ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ x ನೀರಸ
Kannada opposite words 10
11.ಅದೃಷ್ಟ x ದುರದೃಷ್ಟ
12.ಅದೃಷ್ಟ x ನತದೃಷ್ಟ
13.ಅಧಿಕೃತ x ಅನಧಿಕೃತ
14.ಅಧ್ಯಯನ x ಅನಧ್ಯಯನ
15.ಅನಾಥ x ನಾಥ
16.ಅನಾರೋಗ್ಯ x ಆರೋಗ್ಯಕರ
17.ಅನುಭವ x ಅನನುಭವ
18.ಅಪೇಕ್ಷೆ x ಅನಪೇಕ್ಷೆ
19.ಅಬಲೆ x ಸಬಲೆ
20.ಅಭಿಮಾನ x ನಿರಭಿಮಾನ
Kannada opposite words 20
21.ಅಭ್ಯಾಸ x ದುರಭ್ಯಾಸ
22.ಅಮೂಲ್ಯ x ನಿಕೃಷ್ಟ ( ಅನಮೂಲ್ಯ )
23.ಅಮೃತ x ವಿಷ
24.ಅರಸ x ಆಳು
25.ಅರಿವು x ಮರೆವು
26.ಅರೋಗ್ಯ x ಅನಾರೋಗ್ಯ
25.ಅರ್ಥ x ಅನರ್ಥ
26.ಅವಮಾನ x ಅಭಿನಂದನೆ
27.ಅವಶ್ಯಕ x ಅನಾವಶ್ಯಕ
28.ಅಸೂಯೆ x ಅನಸೂಯೆ
29.ಅಹಂಕಾಲ x ನಿರಹಂಕಾಲ
30.ಅಳಿವು x ಉಳಿವು
31.ಆಗಾಗ್ಗೆ x ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ
32.ಆಚಾರ x ಅನಾಚರ
33.ಆಡಂಬರ x ನಿರಾಡಂಬರ
34.ಆತಂಕ x ನಿರಾತಂಕ
35.ಆತಿಥೇಯ x ಅತಿಥಿ
36.ಆದರ x ಅನಾದರ
37.ಆದಾಯ x ವೆಚ್ಚ
38.ಆಧುನಿಕ x ಪ್ರಾಚೀನ
39.ಆನಂಬಿಸಿ x ದ್ವೇಷಿಸಿ
40.ಆಮದು x ರಫ್ತು
41.ಆಯಾಸ x ಅನಾಯಾಸ
42.ಆಯಾಸ x ನಿರಾಯಾಸ
43.ಆಯುಧ x ನಿರಾಯುಧ
44.ಆರಂಭ x ಅಂತ್ಯ
45.ಆರಂಭ x ಮುಕ್ತಾಯ
46.ಆರೋಗ್ಯ x ರೋಗ
47.ಆರೋಗ್ಯ x ಅನಾರೋಗ್ಯ
48.ಆರೋಗ್ಯಕರ x ಅನಾರೋಗ್ಯ
49.ಆದ್ರ್ರ x ಒಣ
50.ಆದ್ರ್ರ x ಶುಷ್ಕ
Kannada opposite words 50
51.ಆರ್ಯ x ಅನಾರ್ಯ
52.ಆವಾಹನೆ x ವಿಸರ್ಜನೆ
53.ಆಸಕ್ತಿ x ಬೋರ್
54.ಆಸಕ್ತಿ x ನಿರಾಸಕ್ತಿ
55.ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ x ನೀರಸ
56.ಆಸೆ x ನಿರಾಸೆ
57.ಆಹಾರ x ನಿರಾಹಾರ
58.ಆಳವಾದ x ಆಳವಿಲ್ಲದ
59.ಇಂಚರ x ಕರ್ಕಶ
60.ಇಂದು x ನಾಳೆ ( ನಿನ್ನೆ )
61.ಇಲ್ಲಿ X ಅಲ್ಲಿ
62.ಇಹಲೋಕ x ಪರಲೋಕ
63.ಇಳಿಯುವಿಕೆ x ಆರೋಹಣ
64.ಉಗ್ರ x ಶಾಂತ
65.ಉಚಿತ x ಬಂಧನ
66.ಉಚಿತ x ಅನುಚಿತ
67.ಉಚ್ಚ x ನೀಚ
68.ಉತ್ತಮ x ಅಧಮ
69.ಉತ್ತಮ x ಕಳಪೆ
70.ಉತ್ತೀರ್ಣ x ಅನುತ್ತೀರ್ಣ
71.ಉತ್ಸಾಹ x ಶಾಂತ
72.ಉತ್ಸಾಹ x ನಿರುತ್ಸಾಹ
73.ಉದಯ x ಅಸ್ತಮಾನ
74.ಉದಾರ x ಸರಾಸಲಿ
75.ಉದಾರ x ಅನುದಾರ
76.ಉದ್ದ x ಚಿಕ್ಕ
77.ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ x ಆಕಸ್ಮಿಕ
78.ಉನ್ನತ x ಆಳವಾದ
79.ಉನ್ನತ x ಅವನತ
80.ಉನ್ನತಿ x ಅವನತಿ
81.ಉಪಕಾರ x ಅಪಕಾರ
82.ಉಪಕಾಲ x ಅಪಕಾರಿ
83.ಉಪಯೋಗ x ನಿರುಪಯೋಗ
84.ಉಪಾಯ x ನಿರುಪಾಯ
85.ಉಪಾಹಾರ x ಪ್ರಧಾನಾಹಾರ
86.ಊರ್ಜಿತ x ಅನೂರ್ಜಿತ
87.ಎಡ x ಬಲ
88.ಎಲ್ಲರೂ x ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ
89.ಎಲ್ಲವೂ x ಏನೂ ಇಲ್ಲ
90.ಏಕ x ಅನೇಕ
91.ಒಂಟಿ x ಜೊತೆ ( ಗುಂಪು )
92.ಒಡೆಯ x ಸೇವಕ
93.ಒಣ x ಹಸಿ
94.ಒಳಗೆ x ಹೊರಗೆ
95.ಒಳ್ಳೆಯದು x ಕೆಟ್ಟದು
96.ಕಠಿಣ x ಸುಲಭ
97.ಕಡಿಮೆ x ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
98.ಕಡಿಮೆ x ಹೆಚ್ಚು
99.ಕನಸು x ನನಸು
100.ಕನ್ಯ x ಸ್ತ್ರೀ
Kannada opposite words 100
101.ಕಪ್ಪು x ಬಿಳುಪು
102.ಕಲಲಿ X ಕಲಸಿ
103.ಕಲ್ಮಶ x ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ
104.ಕಷ್ಟ x ಸುಲಭ
105.ಕಷ್ಟ x ಸುಖ
106.ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ x ಗೆಲುವು
107.ಕಾಲ X ಅಕಾಲ
108.ಕಿಲಿಯ x ಹಿಲಿಯ
109.ಕೀರ್ತಿ X ಅಪಕೀರ್ತಿ
110.ಕೃತಜ್ಞ x ಕೃತಘ್ನ
111.ಕೃಪೆ x ಅವಕೃಪೆ
112.ಕೆಟ್ಟ x ಉತ್ತಮ
113.ಕೆಟ್ಟದು x ಉತ್ತಮ
114.ಕೆಲವು x ಅನೇಕ
115.ಕೆಲಸ x ಉಳಿದ
116.ಕೆಳಗಡೆ x ಮಹಡಿಯ
117.ಕೊನೆ x ಮೊದಲು
118.ಕೊಬ್ಬು x ಸ್ಲಿಮ್
119.ಕೊರತೆ x ಸಮೃದ್ಧಿ
120.ಕೊಲ್ಲು x ಕಾಯು
121.ಕೊಳಕು x ಸ್ವಚ್
122.ಕ್ರಮ x ಅಕ್ರಮ
123.ಕೂಲಿ x ಕರುಣಿ
124.ಖಂಡ X ಅಖಂಡ
125.ಖಾಲ x ಪೂರ್ಣ
126.ಖ್ಯಾತಿ x ಅಪಖ್ಯಾತಿ
127.ಗಂಡ x ಹೆಂಡತಿ
128.ಗತಿ x ದುರ್ಗತಿ
129.ಗದ್ಯ x ಪದ್ಯ
130.ಗಮ್ಯ x ಅಗಮ
131.ಗುಡ್ಡಗಾಡು x ಚಪ್ಪಟೆ
132.ಗೃಹಸ್ಥ x ಸಂನ್ಯಾಸಿ
133.ಗೆಲುವು x ಸೋಲು
134.ಗೌರವ x ಅಗೌರವ
135.ಚಲ x ನಿಶ್ಚಲ
134.ಚಳಿಗಾಲ x ಬೇಸಿಗೆ
135.ಚಿಂತೆ x ನಿಶ್ಚಿಂತೆ
136.ಚೆನ್ನಾಗಿ x ಅನಾರೋಗ್ಯ
137.ಚೇತನ x ಅಚೇತನ
138.ಜಂಗಮ x ಸ್ಥಾವರ
139.ಜನ x ನಿರ್ಜನ
140.ಜನನ x ಮರಣ
141.ಜಯ x ಅಪಜಯ
142.ಜಲ x ನಿರ್ಜಲ
143.ಜಾತ x ಅಜಾತ
144.ಜಾತಿ x ವಿಜಾತಿ
145.ಜೀವನ x ಸಾವು
144.ಜೇಷ್ಠ x ಕನಿಷ್ಠ
145.ಜೋರಾಗಿ x ಶಾಂತ
146.ಜ್ಞಾನ x ಅಜ್ಞಾನ
147.ಟೊಳ್ಳು x ಗಟ್ಟಿ
148.ಡೌನ್ x ಅಪ್
149.ತಂತು x ನಿಸ್ತಂತು
150.ತಜ್ಞ x ಅಜ್ಞ
Kannada opposite words 150
151.ತಡವಾಗಿ x ಆರಂಭಿಕ
152.ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ x ಮುಗ್ಧ
153.ತಪ್ಪು x ಸಲ
154.ತಮಾಷೆ x ಗಂಭೀರ
155.ತರುಣ x ವೃದ್ಧ
156.ತಲೆ x ಬುಡ
157.ತಾಜಾ x ಹಳೆಯ
158.ತೀವ್ರ x ಮಧ್ಯಮ
159.ತೆಂಕಣ x ಬಡಗಣ
160.ತೇಲು x ಮುಳುಗು
161.ತ್ಯಾಜ್ಯ x ಉಳಿಸಿ
162.ದಕ್ಷ x ಅದಕ್ಷ
163.ದಮ್ಯ x ಅದಮ್ಯ
164.ದಯ x ನಿರ್ದಯ
165.ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ x ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
166.ದುಬಾರಿ x ಅಗ್ಗದ
167.ದುರದೃಷ್ಟ x ಅದೃಷ್ಟ
168.ದುರ್ಗಮ x ಸುಗಮ
169.ದುರ್ಬಲ x ಶಕ್ತಿಯುತ
170.ದೂರದ x ಹತ್ತಿರ
171.ದೆವ್ವ x ದೇವತೆ
172.ದೇವ x ದಾನವ
173.ದೇಶೀಯ x ವಿದೇಶಿ
174.ದೈತ್ಯ x ಸಣ್ಣ
175.ದೊಡ್ಡದು x ಸಣ್ಣದು
176.ದ್ರವ x ಘನ
177.ದ್ವಿತಿಯ x ಅದ್ವಿತಿಯ
178.ದ್ವೇಷ x ಆನಂದಿಸಿ
179.ಧರ್ಮ x ಅಧರ್ಮ
180.ಧರ್ಮ x ಅಧರ್ಮ
181.ಧೈರ್ಯ x ಅಧೈರ್ಯ
182.ನಂಬಿಕೆ x ಅಪನಂಬಿಕೆ
183.ನಗು x ಅಳಲು
184.ನಗು x ಅಳು
185.ನಡತೆ x ದುರ್ನಡತೆ
186.ನಮೂದಿಸಿ x ಬಿಡಿ
187.ನರಕ x ಸ್ವರ್ಗ
188.ನಾಗರಿಕ x ಅನಾಗಲಿಕ
189.ನಾಗಲೀಕ x ಅನಾಗಲೀಕ
190.ನಾಟಕ x ಹಾಸ್ಯ
191.ನಾಮಧೇಯ x ಅನಾಮಧೇಯ
192.ನಾಶ x ನಿರ್ಮಿಸು
193.ನಾಶ x ಅನಾಶ
194.ನಿಖರವಾಗಿ x ಸರಿಸುಮಾರು
195.ನಿನ್ನೆ x ನಾಳೆ
196.ನಿರಾಕರಿಸಿ x ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ
197.ನಿರ್ಗಮನ x ಆಗಮಿಸಿ
198.ನಿರ್ದಿಷ್ಟ x ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ
199.ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ x ಸೂಚನೆ
200.ನಿಶ್ಚಿತ x ಅನಿಶ್ಚಿತ
Kannada opposite words 200
201.ನೀಡಿ x ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
202.ನೀತಿ X ಅನೀತಿ
203.ನೀರು x ಭೂಮಿ
204.ನ್ಯಾಯ x ಅನ್ಯಾಯ
205.ಪರಾಕ್ರಮಿ x ಹೇಡಿ
206.ಪಲಚಿತ x ಅಪರಿಚಿತ.
207.ಪಶ್ಚಿಮ x ಪೂರ್ವ
208.ಪಿಸುಮಾತು x ಕಿರುಚಾಡು
209.ಪಾಪ x ಪುಣ್ಯ
210.ಪುಣ್ಯ x ಪಾಪ
211.ಪುರಸ್ಕಾರ x ತಿರಸ್ಕಾರ
212.ಪೂರ್ಣ x ಖಾಲಿ
213.ಪೂರ್ಣ x ಅಪೂರ್ಣ
214.ಪೂರ್ವ x ಪಶ್ಚಿಮ
215.ಪ್ರಜ್ಞೆ x ಮೂರ್ಚೆ
216.‌ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ x ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
217.ಪ್ರಧಾನ x ಗೌಣ
218.ಪ್ರಬಲ x ದುರ್ಬಲ
219.ಪ್ರವೇಶ x ನಿರ್ಗಮನ
220.ಪ್ರಶ್ನೆ x ಉತ್ತರ
221.ಪ್ರಸಿದ್ಧ x ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ
222.ಪ್ರಾಚೀನ x ನವೀನ
223.ಪ್ರಾಥಮಿಕ x ಸುಧಾರಿತ
224.ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ x ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ
225.ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ x ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
226.ಪ್ರೀತಿ x ದ್ವೇಷ
227.ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ x ನಿರುತ್ಸಾಹಕ
228.ಫಲ x ನಿಷ್ಪಲ
229.ಫ್ರೀಜ್ x ಕರಗಿಸಿ
230.ಬಡವ x ಬಲ್ಲದ / ಶ್ರೀಮಂತ
231.ಬತ್ತು x ಜಿನುಗು
232.ಬಹಳ / ಹೆಚ್ಚು x ಕಡಿಮೆ
233.ಬಾಲ್ಯ x ಮುಪ್ಪು
234.ಬಿಂಬ x ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
235.ಬಿಡಿ x ಆಗಮಿಸಿ
236.‌ಬಿಸಿ x ಶೀತ
237.ಬಿಆ x ಕಲಿ
238.ಬೀಳು x ಏಳು
239.ಬುದ್ಧಿವಂತ x ಸಿಲ್ಲಿ
240.ಬೃಹತ್ x ಸಣ್ಣ
241.ಬೆಚ್ಚಗಿನ x ತಂಪಾದ
242.ಬೆಳಕು x ಕತ್ತಲೆ
243.ಬೆಳಕು x ಭಾರ
244.ಬೆಳೆದ x ಮಗು
245.ಬೇಗ x ನಿಧಾನ
246.ಭಕ್ತ x ಭವಿ
247.ಭಯ x ಧೈರ್ಯ
248.ಭಯ x ನಿರ್ಭಯ
249.ಭಯ x ಅಭಯ
250.ಭಯಂಕರ x ಅಭಯಂಕರ
Kannada opposite words 250
251.ಭರವಸೆಯ x ಹತಾಶ
252.ಭವಿಷ್ಯ x ಹಿಂದಿನದು
253.ಭಾಜ್ಯ x ಅವಿಭಾಜ್ಯ
254.ಭಾರ x ಬೆಳಕು
255.‌ನೀತಿ x ನಿರ್ಭೀತಿ
256.ಭೂಮಿ x ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
257.ಭೂಮಿ x ನೀರು
258.ಮಂಗಳ x ಅಮಂಗಳ
259.ಮಂದ x ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ
260.‌ಮಗಳು x ಮಗ
261.ಮದುವೆ x ವಿಚ್ಛೇದನ
262.ಮಧುರ x ಕರ್ಕಶ
263.ಮಬ್ಬು x ಚುರುಕು
264.ಮರೆತುಬಿಡಿ x ನೆನಪಿಡಿ
265.ಮಲ x ನಿರ್ಮಲ
266.ಮಹಿಳೆ x ಪುರುಷ
267.ಮಹಿಳೆ x ಸಂಭಾವಿತ
268.ಮಹಿಳೆಯರು x ಪುರುಷರು
269.ಮಾನವ x ಪ್ರಾಣಿ
270.ಮಾನವೀಯ x ಕ್ರೂರ
271.ಮಾನ್ಯತೆ x ಆಶ್ರಯ
272.ಮಿತ x ಅಮಿತ
273.ಮಿತ್ರ x ಶತ್ರು
274.ಮುಂಜಾನೆ x ಮುಸ್ಸಂಜೆ
275.ಮುಂದಕ್ಕೆ x ಹಿಂದುಳಿದ
276.ಮುಂದೆ x ಹಿಂದೆ
278ಮುಗ್ಧ x ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ
279.ಮುಸ್ಸಂಜೆ x ಮುಂಜಾನೆ
280.ಮೂಡು x ಮುಳುಗು ( ಮರೆಯಾಗು )
281.ಮೂರ್ಖ x ಜಾಣ
282.ಮೃದು x ಒರಟು
283.ಮೃದು x ಕಠಿಣ
284.ಮೈಮರೆ x ಎಚ್ಚರ
285.ಮೌಲ್ಯ x ಅಪಮೌಲ್ಯ
286.ಯಶಸ್ವಿ x ಅಪಯಶಸ್ವಿ
287.ಯುದ್ಧ x ಶಾಂತಿ
288.ಯೋಗ್ಯ x ಅಯೋಗ್ಯ
289.ಯೋಚನೆ x ನಿರ್ಯೋಚನೆ
290.‌ರಕ್ಷಣಾ x ದಾಳಿ
291.ರಕ್ಷಿಸು x ದಾಳಿ
292.‌ರಫ್ತು x ಆಮದು
293.ರೀತಿ x ಅರೀತಿ
294.ರೀತಿಯ x ಕ್ರೂರ
295.ರುಚಿಕರವಾದ x ಭೀಕರವಾದ
296.ರೂಪ x ನಾಶ
297.ರೋಗ x ಆರೋಗ್ಯ
298.ರೋಗ x ನಿರೋಗ
299.ಲಕ್ಷಣ x ಅವಲಕ್ಷಣ
300.ಲಕ್ಷ್ಯ x ಅಲಕ್ಷ್ಯ
Kannada opposite words 300
301.ಲಾಭ x ನಷ್ಟ
302.ಲೆಟ್ x ನಿಷೇಧಿಸಿ
303.ಲೈವ್ x ಡೈ
304.ವಂಚನೆ x ನಿರ್ವಂಚನೆ
305.ವಂಶಸ್ಥರು x ಪೂರ್ವಜ
306.ವಾಚ್ಯ x ಅವಾಚ್ಯ
307.ವಾಸನೆ x ದುರ್ವಾಸನೆ
308.ವಾಸ್ತವ x ಅವಾಸ್ತವ
309.ವಿಜೇತ x ಸೋತವನು
310.ವಿದೇಶಿ x ದೇಶೀಯ
311.ವಿದೇಶಿ x ಸ್ಥಳೀಯ
312.ವಿನಯ x ಅಭಿನಯ
313.ವಿನಾಶ x ನಿರ್ಮಾಣ
314.ವಿಫಲ x ಯಶಸ್ವಿಯಾಗು
315.ವಿಭಜಿಸು x ಒಂದಾಗು
316.ವಿಭಾಗ x ಏಕತೆ
317.ವಿಭಾಜ್ಯ x ಅವಿಭಾಜ್ಯ
318.ವಿಭಿನ್ನ x ಸಮಾನವಾಗಿ
319.‌ವಿರುದ್ಧ x ನಿರಂತ
320.ವಿರೋಧ x ಅವಿರೋಧ
321.ವಿವೇಕ x ಅವಿವೇಕ
322.ವಿಶ್ವಾಸ x ಅವಿಶ್ವಾಸ
323.ವೀರ x ಹೇಣ
324‌ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ x ಯೌವನ
325ವೇಗ X ಅವೇಗ
326ವೇಗದ x ನಿಧಾನ
327ವೇಳೆ X ಅವೇಳೆ
328ವೈಫಲ್ಯ x ಯಶಸ್ಸು
329ವ್ಯಯ x ಆಯ
330ವ್ಯವಸ್ಥೆ x ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
331‌ವ್ಯವಹಾರ x ಅವ್ಯವಹಾರ
332ಶಕುನ x ಅಪಶಕುನ
333ಶಕ್ತ x ಅಶಕ್ತ
334‌ ಶತ್ರು x ಸ್ನೇಹಿತ
335ಶಾಂತ x ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ
336‌ಶಾಖ x ಶೀತ
337‌ಶಿಷ್ಟ x ದುಷ್ಟ
338‌ಶಿಸ್ತು x ಅಶಿಸ್ತು
339ಶುಚಿ x ಕೊಳಕು
340‌ಶುಭ್ರ x ಅಶುಭ್ರ
341ಶುಷ್ಕ x ಆದ್ರ್ರ
342‌ಶೇಷ x ನಿಶ್ಲೇಷ
343ಶ್ರದ್ಧೆ x ಅಶ್ರದ್ಧೆ
344ಶ್ರೀಮಂತ x ಬಡ
345ಶ್ರೇಷ್ಟ x ಕನಿಷ್ಠ
346ಸಂಕೋಚ x ನಿಸ್ಸಂಕೋಚ
347‌ಸಂಘಟನೆ x ಅಸಂಘಟನೆ
348‌ಸಂಜೆ x ಬೆಳಗ್ಗೆ
349ಸಂತೋಷ x ದುಃಖ
350‌ಸಂತೋಷ x ಅಸಂತೋಷ
Kannada opposite words 350
351ಸಂಪತ್ತು x ಬಡತನ
352‌ಸಂಪೂರ್ಣ x ಭಾಗ
353‌ಸಂಭಾವಿತ x ಮಹಿಳೆ
354ಸಂಶಯ x ನಿಸ್ಸಂಶಯ
355‌ಸಜ್ಜನ x ದುರ್ಜನ
356‌ಸತ್ತ x ಜೀವಂತ
357ಸತ್ಯ x ಅಸತ್ಯ
358‌ಸದುಪಯೋಗ x ದುರುಪಯೋಗ
359ಸದ್ದು x ನಿಸದ್ದು
360ಶಬ್ದ x ನಿಶಬ್ದ
361ಸದ್ಭಾವನೆ x ದುರ್ಭಾವನೆ
362‌ಸನ್ಮಾರ್ಗ x ದುರ್ಮಾರ್ಗ
363‌ಸಮ x ಅಸಮ
364‌ ಸಮಂಜಸ x ಅಸಮಂಜಸ
365‌ಸಮತೆ x ಅಸಮತೆ
366ಸಮರ್ಥ x ಅಸಮರ್ಥ
367‌ಸಮಾನ x ವಿಭಿನ್ನ
368‌ಸಲ x ಬೆಸ
369‌ಸಲ x ತಪ್ಪು
370ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ x ಗಣರಾಜ್ಯ
371‌ಸಹಜ x ಅಸಹಜ
372‌ಸಹ್ಯ x ಅಸಹ್ಯ
373‌ಸಾಧಾರಣ x ಅಸಾಧಾರಣ
374‌ಸಾಧ್ಯ x ಅಸಾಧ್ಯ
375‌ ಸಾಮಾನ್ಯ x ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
376‌ಸಾಲ x ಬದುಕು
377‌ಸಾವು x ಜನನ
378ಸಾಹುಕಾರ x ಬಡವ
379‌ಸೀಸ x ಅನುಸಲಿಸಿ
380ಸುಂದರ x ಕೊಳಕು
381‌ ಸುಂದರ x ಭಯಾನಕ
382‌ಸುಂದರ x ಕುರೂಪ
383‌ಸುಕೃತಿ x ವಿಕೃತಿ
384‌ಸುಗ್ಗಿಯ x ಸಸ್ಯ
385‌ಸುದೈವಿ x ದುರ್ದೈವಿ
386‌ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ x ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧ
387ಸುಲಭ x ಕಷ್ಟ
388‌ಸುವಾಸನೆ x ದುರ್ವಾಸನೆ
389‌ಸುಳ್ಳು x ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ
390‌ಸೂರ್ಯೋದಯ x ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
391‌ಸೇರಿವೆ x ಹೊರಗಿಡಿ
392ಸೋತವ x ವಿಜೇತ
393ಸೋಮಾಲಿಯಾದ x ಸಕ್ರಿಯ
394ಸೋಲು x ಗೆಲುವು
395ಸೌಭಾಗ್ಯ x ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ
396ಸ್ತುತಿ xನಿಂದೆ
397ಸ್ನೇಹಿತ x ಶತ್ರು
398ಸ್ವದೇಶ x ಪರದೇಶ
399ಸ್ವದೇಶ x ವಿದೇಶ
400‌ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ x ಕಡ್ಡಾಯ
Kannada opposite words 400
401‌ಸ್ವರ x ವ್ಯಂಜನ
402‌ಸ್ವರ x ಅಪಸ್ವರ
403‌ ಸ್ವರ್ಗ x ನರಕ
404‌ ಸ್ವಲ್ಪ x ದೊಡ್ಡದು
405‌ಸ್ವಸ್ಥ X ಅಸ್ವಸ್ಥ
406‌ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ x ದಾಸ್ಯ
407ಸ್ವಾರ್ಥ x ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
408‌ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ x ಪರಾವಲಂಬನೆ
409‌ಸ್ವೀಕರಿಸು x ನಿರಾಕರಿಸು
410ಹತಾಶ x ಭರವಸೆಯ
411‌ಹಗಲು x ರಾತ್ರಿ
412‌ಹಸಿದ x ಬಾಯಾರಿದ
413‌ ಹಾಗೆ x ದ್ವೇಷ
414ಹಿಂಸೆ x ಅಹಿಂಸೆ
415ಹಿಗ್ಗು x ಕುಗ್ಗು
416ಹಿಟ್ x ಮಿಸ್
417‌ಹಿತ x ಅಹಿತ
418ಹೀನ x ಶ್ರೇಷ್ಠ
419‌ಹುಡುಗಿ x ಹುಡುಗ
420ಹೆಂಡತಿ x ಗಂಡ
421ಹೆಚ್ಚಿಸಿ x ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
422ಹೆಚ್ಚು x ಕಡಿಮೆ
423ಹೊರಗಿಡಿ x ಸೇರಿಸಿ
424ಹೋಗಿ x ಬನ್ನಿ
425ಹೌದು x ಅಲ್ಲ

Conclusion:

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರುದ್ಧ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ಆಂಟೋನಿಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

4.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
mohan
mohan
2 days ago

awesome list sir