ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು- Kannada Gunitakshara Padagalu

Check out ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಪದಗಳು ( kannada kagunitha or gunithakshragala padagalu ) in kannada.

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಪದಗಳು (kannada gunitaksharagala padagalu ) ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು ?

ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ , ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

CHECK OUT KANNADA GUNITHAKSHARA OR KAGUNITHA:

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು- Kannada Gunitakshara Padagalu :

  1. ಕನ್ನಡ ಕ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು

  2. ಕನ್ನಡ ಖ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
  3. ಕನ್ನಡ ಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
  4. ಕನ್ನಡ ಘ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
  5. ಕನ್ನಡ ಙ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು

  6. ಕನ್ನಡ ಚ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
  7. ಕನ್ನಡ ಛ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು
1. ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು ?

ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ , ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
SATHISH SHETTIGAR
SATHISH SHETTIGAR
1 month ago

ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ

3_20221014_000823_0002.jpg
SATHISH SHETTIGAR
SATHISH SHETTIGAR
1 month ago

ಕನ್ನಡ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಪದಗಳು

2_20221014_000823_0001.jpg