ಕನ್ನಡ ಪ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada pa aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಪ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( pa Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( da Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಪ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪ-ವರ್ಗದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ.ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ. ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ. ಉಭಯೋಷ್ಠ್ಯ ಅಘೋಪ ಸ್ಪರ್ಶ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲದ ಪಕಾರಕ್ಕೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ ಮುಂದೆ ಕದಂಬರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಕಾರದ ಹೊಕ್ಕಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಲೆಕಟ್ಟು ನಿಕರವಾಗಿ ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಪಿಗೆ ಇಂದಿನ ರೂಪ ಬರಹತ್ತಿ ಅದು ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳಚೂರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳು ಸೀಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಪಂಕ
 2. ಪಂಕಜ
 3. ಪಕಳೆ
 4. ಪಕೋಡಿಂಗ್
 5. ಪಕ್ಕ
 6. ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಲಾದ
 7. ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ
 8. ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರುವ
 9. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ
 10. ಪಕ್ಕದ
 11. ಪಕ್ಕದ-ಮನೆಯಲ್ಲಿ
 12. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
 13. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರು
 14. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ
 15. ಪಕ್ಕದಾರಿ
 16. ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ
 17. ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡು
 18. ಪಕ್ಕಬದಲಾಯಿಸು
 19. ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ
 20. ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ
 21. ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳು
 22. ಪಕ್ಕಾ
 23. ಪಕ್ಕೆ
 24. ಪಕ್ಕೆಗೂಡು
 25. ಪಕ್ಕೆಲುಬು
 26. ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು
 27. ಪಂಕ್ತಿ
 28. ಪಂಕ್ತೀಕರಣ
 29. ಪಕ್ವ
 30. ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಿ
 31. ಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 32. ಪಕ್ವತೆ
 33. ಪಕ್ವವಾಗುವಂತೆ
 34. ಪಕ್ವವಾಗುವುದು
 35. ಪಕ್ವವಾದ
 36. ಪಕ್ವವಾಯಿತು
 37. ಪಕ್ಷ
 38. ಪಕ್ಷಕಾರ
 39. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ
 40. ಪಕ್ಷಗಳಾದರೂ
 41. ಪಕ್ಷಗಳು
 42. ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆ
 43. ಪಕ್ಷಪಾತ
 44. ಪಕ್ಷಪಾತಕ್ಕೆ
 45. ಪಕ್ಷಪಾತದ
 46. ಪಕ್ಷಪಾತಮಾಡು
 47. ಪಕ್ಷಪಾತರಹಿತ
 48. ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗುತ್ತದೆ
 49. ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ
 50. ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ
 51. ಪಕ್ಷಪಾತವುಳ್ಳ
 52. ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದ
 53. ಪಕ್ಷಭೇದ
 54. ಪಕ್ಷರಾಜಕೀಯ
 55. ಪಕ್ಷವಹಿಸು
 56. ಪಕ್ಷವಹಿಸುವ
 57. ಪಕ್ಷವಾತ
 58. ಪಕ್ಷವಾಯಿತು
 59. ಪಕ್ಷಸಾರ
 60. ಪಕ್ಷಾಂತರಗಾರ
 61. ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳು
 62. ಪಕ್ಷಾಂತರಿಸು
 63. ಪಕ್ಷಾತೀತ
 64. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ
 65. ಪಕ್ಷಾಭಿಮಾನ
 66. ಪಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿಯಾದ
 67. ಪಕ್ಷಿ
 68. ಪಕ್ಷಿಗಳ-ಸಗಣಿ
 69. ಪಕ್ಷಿಗಳಾದರೂ
 70. ಪಕ್ಷಿಗಳಾದರೂ
 71. ಪಕ್ಷಿಗಳು
 72. ಪಕ್ಷಿಧಾಮ
 73. ಪಕ್ಷಿವಿಜ್ಞಾನ
 74. ಪಕ್ಷಿವೀಕ್ಷಣೆ
 75. ಪಕ್ಷಿಶಾಸ್ತ್ರ
 76. ಪಕ್ಷೇತರರು
 77. ಪಂಗಡ
 78. ಪಂಗಡಗಳು
 79. ಪಂಗಡದೊಲವಿ
 80. ಪಗಡೆ
 81. ಪಗಡೆಯಾಟ
 82. ಪಗಡೆಯಾಡು
 83. ಪಗಾರ
 84. ಪಗಿಲು
 85. ಪಂಗುಸಿರುನಾಳಗಳು
 86. ಪಂಗುಸಿರುನಾಳುರಿತ
 87. ಪಂಚ
 88. ಪಂಚಕ
 89. ಪಂಚಕೋನ
 90. ಪಚಡಿ
 91. ಪಚನವಾಗು
 92. ಪಚನಶಕ್ತಿ
 93. ಪಂಚನಾಮೆ
 94. ಪಂಚಪತ್ರದ
 95. ಪಂಚಭುಜ
 96. ಪಂಚಮ
 97. ಪಂಚವರ್ಷ
 98. ಪಂಚಶತವಾರ್ಷಿಕ
 99. ಪಂಚಾಂಗ
 100. ಪಂಚಾಂಗದ
 101. ಪಂಚಾಯತ
 102. ಪಂಚಾಯತಿ
 103. ಪಂಚಾಯತಿದಾರ
 104. ಪಂಚಾಯಿತಿ
 105. ಪಂಚಾಯಿತಿದಾರ
 106. ಪಂಚಿಂಗ್
 107. ಪಂಚು
 108. ಪಂಚೆ
 109. ಪಚ್ಚಿಕ್ಕು
 110. ಪಚ್ಚು
 111. ಪಚ್ಚುಕ
 112. ಪಚ್ಚುಗೆ
 113. ಪಚ್ಚುಗೆಯ
 114. ಪಚ್ಚುಪಡುಕ
 115. ಪಚ್ಚೆ
 116. ಪಚ್ಚೆಕಲ್ಲು
 117. ಪಚ್ಚೆಹರಳು
 118. ಪಂಜ
 119. ಪಂಜರಗಳು
 120. ಪಂಜು
 121. ಪಂಜುಗಳ್ಳ
 122. ಪಂಜೆ
 123. ಪಂಜೆಯಾಗಿರು
 124. ಪಂಜೆಯಾಗಿಸು
 125. ಪಂಜೆಯಾದ
 126. ಪಂಟ
 127. ಪಟ
 128. ಪಟಲ
 129. ಪಟಸ್ತಂಭ
 130. ಪಟಾಕಿ
 131. ಪಂಟಿ
 132. ಪಟು
 133. ಪಟುತ್ವ
 134. ಪಟ್ಟ
 135. ಪಟ್ಟಕ
 136. ಪಟ್ಟಕಟ್ಟು
 137. ಪಟ್ಟಕದ
 138. ಪಟ್ಟಡಿ
 139. ಪಟ್ಟಡೆ
 140. ಪಟ್ಟಣ
 141. ಪಟ್ಟಣಗಳು
 142. ಪಟ್ಟಣಗಾಲಿ
 143. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದೆ
 144. ಪಟ್ಟಣಿಗ
 145. ಪಟ್ಟಭದ್ರ
 146. ಪಟ್ಟಭದ್ರರು
 147. ಪಟ್ಟವಡೆಗ
 148. ಪಟ್ಟಾಂಗ
 149. ಪಟ್ಟಾಬಿಷೇಕ
 150. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಮಾಡು
 151. ಪಟ್ಟಿ
 152. ಪಟ್ಟಿಕೆ
 153. ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು
 154. ಪಟ್ಟಿಗಳು
 155. ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ
 156. ಪಟ್ಟಿಗೆ
 157. ಪಟ್ಟಿನ
 158. ಪಟ್ಟಿಮಾಡು
 159. ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವಿಕೆ
 160. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
 161. ಪಟ್ಟು
 162. ಪಟ್ಟುಕ
 163. ಪಟ್ಟುಬಿಡದ
 164. ಪಟ್ಟುಬಿಡದೆ
 165. ಪಟ್ಟುಬೀರು
 166. ಪಟ್ಟುಸಡಿಲಿಸು
 167. ಪಟ್ಟುಹಾಕು
 168. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿ
 169. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದ
 170. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು
 171. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದುಸಾಧಿಸು
 172. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿಯದ
 173. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿಯುವಿಕೆ
 174. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿಯುವಿಕೆ
 175. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿಯುವಿಕೆ
 176. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿಯುವಿಕೆ
 177. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿಯುವಿಕೆಗಳು
 178. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿಯುವುದು
 179. ಪಟ್ಟುಹಿಡಿವ
 180. ಪಟ್ಟೆ
 181. ಪಟ್ಟೆಕುದುರೆ
 182. ಪಟ್ಟೆಳಸುಗ
 183. ಪಠನ
 184. ಪಠನಮಾಡು
 185. ಪಠಿಸು
 186. ಪಠ್ಯ
 187. ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
 188. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
 189. ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು
 190. ಪಠ್ಯಗಳು
 191. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ
 192. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು
 193. ಪಠ್ಯಸೂಚಿ
 194. ಪಠ್ಯೇತರ
 195. ಪಂಡ
 196. ಪಡತಿ
 197. ಪಡಪಾಗುವ
 198. ಪಡಪು
 199. ಪಡಪುಳ್ಳ
 200. ಪಡಪೋಸಿಯ
 201. ಪಡಲಿಕೆ
 202. ಪಡಲಿಸು
 203. ಪಡಲು
 204. ಪಡವಲಕಾಯಿ
 205. ಪಡಸಾಲಿ
 206. ಪಡಸಾಲೆ
 207. ಪಡಿ
 208. ಪಂಡಿಕೆ
 209. ಪಂಡಿತ
 210. ಪಡಿತರ
 211. ಪಡಿತರಭತ್ತೆ
 212. ಪಡಿತೂಕ
 213. ಪಂಡಿತೆ
 214. ಪಂಡಿತ್ನಂತೆ
 215. ಪಡಿಯಚ್ಚಾಗಿರು
 216. ಪಡಿಯಚ್ಚಿಸು
 217. ಪಡಿಯಚ್ಚು
 218. ಪಡು
 219. ಪಡುಗಾಳಿ
 220. ಪಡುವಡಗಣ
 221. ಪಡುವಣ
 222. ಪಡುವನೆ
 223. ಪಡುವಳ
 224. ಪಡೆ
 225. ಪಡೆಕ
 226. ಪಡೆಗ
 227. ಪಡೆತ
 228. ಪಡೆದ
 229. ಪಡೆದದ್ದು
 230. ಪಡೆದವ
 231. ಪಡೆದಿದ್ದರೂ
 232. ಪಡೆದಿರು
 233. ಪಡೆದಿರುವುದು
 234. ಪಡೆದುಕೊ
 235. ಪಡೆದುಕೊಂಡ
 236. ಪಡೆದುಕೊಂಡನು
 237. ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
 238. ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು
 239. ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ
 240. ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ
 241. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
 242. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 243. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು
 244. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 245. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು
 246. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು
 247. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು
 248. ಪಡೆದೆ
 249. ಪಡೆನಡೆ
 250. ಪಡೆಪು
 251. ಪಡೆಪುಗಾರ
 252. ಪಡೆಮನೆ
 253. ಪಡೆಮುಂಚ
 254. ಪಡೆಯ
 255. ಪಡೆಯದೆ
 256. ಪಡೆಯಬಲ್ಲ
 257. ಪಡೆಯಬಹುದಾದ
 258. ಪಡೆಯಬಹುದು
 259. ಪಡೆಯಲಾಗದ
 260. ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
 261. ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೆಂದು
 262. ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 263. ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು
 264. ಪಡೆಯಲಾದ
 265. ಪಡೆಯಲಿ
 266. ಪಡೆಯಲು
 267. ಪಡೆಯಾಳ್ವಿಕೆ
 268. ಪಡೆಯಿರಿ
 269. ಪಡೆಯಿಲ
 270. ಪಡೆಯುವವನು
 271. ಪಡೆಯುವವರು
 272. ಪಡೆಯುವಾಗ
 273. ಪಡೆಯುವಿಕೆ
 274. ಪಡೆಯುವುದು
 275. ಪಡೆಯೊಡವೆ
 276. ಪಡೆವಳ
 277. ಪಡೆವಾತು
 278. ಪಡ್ಡೆ
 279. ಪಣ
 280. ಪಣಒಡ್ಡು
 281. ಪಣಗಾರ
 282. ಪಣಜಿ
 283. ಪಣತ
 284. ಪಣತೊಡು
 285. ಪಣಹೂಡು
 286. ಪಣೆ
 287. ಪಣ್ಣಿಕೆ
 288. ಪಣ್ಣಿಗ
 289. ಪಣ್ಣುಗೆ
 290. ಪಣ್ಣೆಯ
 291. ಪಣ್ಯ
 292. ಪಣ್ಯಾಂಗನೆ
 293. ಪಂತ
 294. ಪತಂಗ
 295. ಪಂತಗಾರ
 296. ಪತನ
 297. ಪತನಗೊಳಿಸು
 298. ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 299. ಪತನದ
 300. ಪತನವಾಯಿತು
 301. ಪತನಹೊಂದು
 302. ಪತಾಕೆ
 303. ಪತಿ
 304. ಪತಿತ
 305. ಪತಿತಾವಸ್ಥೆ
 306. ಪತಿರಾಯ
 307. ಪತಿವ್ರತ
 308. ಪತ್ತಿಗ
 309. ಪತ್ತಿಗೆ
 310. ಪತ್ತಿಸದ
 311. ಪತ್ತಿಸಿದ
 312. ಪತ್ತು
 313. ಪತ್ತುಕ
 314. ಪತ್ತುಗೆ
 315. ಪತ್ತುಗೆಯ
 316. ಪತ್ತುಗೆಯಿಲ್ಲದ
 317. ಪತ್ತುವಳಿ
 318. ಪತ್ತೆ
 319. ಪತ್ತೆದಾರಿಕೆ
 320. ಪತ್ತೆಮಾಡು
 321. ಪತ್ತೆಯಾಗದ
 322. ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ
 323. ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು
 324. ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ
 325. ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ
 326. ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ
 327. ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೂ
 328. ಪತ್ತೆಹಚ್ಚು
 329. ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವವರು
 330. ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ
 331. ಪತ್ತೆಹತ್ತದ
 332. ಪತ್ತೇದಾರ
 333. ಪತ್ತೇದಾರಿ
 334. ಪತ್ನಿ
 335. ಪತ್ನಿಯಿಂದ
 336. ಪತ್ರ
 337. ಪತ್ರಕರ್ತ
 338. ಪತ್ರಕರ್ತರು
 339. ಪತ್ರಗಳು
 340. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ
 341. ಪತ್ರಮಿತ್ರ
 342. ಪತ್ರವಿದ್ದರೂ
 343. ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ
 344. ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರಿ
 345. ಪತ್ರಸಮುದಾಯ
 346. ಪತ್ರಸ್ನೇಹಿತ
 347. ಪತ್ರಾಂಕಿತವಲ್ಲದ
 348. ಪತ್ರಾಗಾರ
 349. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ
 350. ಪತ್ರಿಕಾಭಾಗ
 351. ಪತ್ರಿಕಾವ್ಯವಸಾಯ
 352. ಪತ್ರಿಕೆ
 353. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
 354. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದರೂ
 355. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
 356. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ
 357. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ
 358. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ
 359. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗ
 360. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿ
 361. ಪತ್ರೆ
 362. ಪಥ
 363. ಪಂಥ
 364. ಪಥಸಂಚಲನ
 365. ಪಥಸಂಚಲನಗಳು
 366. ಪಂಥಾನುಯಾಯಿ
 367. ಪಥಾನ್ವೇಷಕ
 368. ಪಂಥಾಭಿಮಾನ
 369. ಪಂಥಾಭಿಮಾನಿ
 370. ಪಂಥಾಹ್ವಾನ
 371. ಪಥಿಕ
 372. ಪಂಥೀಯ
 373. ಪಥ್ಯ
 374. ಪದ
 375. ಪದ-ವಿನ್ಯಾಸ
 376. ಪದಕ
 377. ಪದಕಗಳು
 378. ಪದಕಂತೆ
 379. ಪದಕುರುಡು
 380. ಪದಕೋಶ
 381. ಪದಗಳ
 382. ಪದಗಳಲ್ಲಿ
 383. ಪದಗಳು
 384. ಪದಗಳು
 385. ಪರಿಣಿತ
 386. ಪರಿಣಿತರು
 387. ಪರಿತಪಿಸು
 388. ಪರಿತಪಿಸುವ
 389. ಪರಿತಾಪ
 390. ಪರಿತ್ಯಕ್ತ
 391. ಪರಿತ್ಯಜಿಸು
 392. ಪರಿತ್ಯಾಗ
 393. ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡು
 394. ಪರಿದಂತದ
 395. ಪರಿದರ್ಶಕ
 396. ಪರಿದೃಶ್ಯಗಳು
 397. ಪರಿಧಮನಿಯ
 398. ಪರಿಧಿ
 399. ಪರಿಧಿಯ
 400. ಪರಿನಿಯಮ
 401. ಪರಿಪಕ್ವ
 402. ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳ್ಳಲಿ
 403. ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ
 404. ಪರಿಪಕ್ವತೆ
 405. ಪರಿಪಕ್ವವಾದ
 406. ಪರಿಪತ್ರ
 407. ಪರಿಪರಿ
 408. ಪರಿಪಾಠ
 409. ಪರಿಪಾಲಕ
 410. ಪರಿಪಾಲನೆ
 411. ಪರಿಪಾಲಿಸು
 412. ಪರಿಪೂರಕ
 413. ಪರಿಪೂರ್ಣ
 414. ಪರಿಪೂರ್ಣತಾನ್ವೇಷಕ
 415. ಪರಿಪೂರ್ಣತಾವಾದಿ
 416. ಪರಿಪೂರ್ಣತಾವಾದಿಗಳು
 417. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ
 418. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ
 419. ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಿ
 420. ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಿ
 421. ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಿ
 422. ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಿ
 423. ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುವ
 424. ಪರಿಪೂರ್ಣರು
 425. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ
 426. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ
 427. ಪರಿಪ್ಲುತ
 428. ಪರಿಭಾಷಿಸು
 429. ಪರಿಭಾಷೆ
 430. ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
 431. ಪರಿಭ್ರಮಣ
 432. ಪರಿಭ್ರಮಣದೋಷ
 433. ಪರಿಭ್ರಮಿಸು
 434. ಪರಿಭ್ರಾಮಕ
 435. ಪರಿಮಂಡಲ
 436. ಪರಿಮಳ
 437. ಪರಿಮಳದ
 438. ಪರಿಮಳದಂತೆ
 439. ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ
 440. ಪರಿಮಾಣ
 441. ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು
 442. ಪರಿಮಾಣಗಳು
 443. ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ
 444. ಪರಿಮಿತ
 445. ಪರಿಮಿತಗೊಳಿಸು
 446. ಪರಿಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು
 447. ಪರಿಮಿತವಾಗಿ
 448. ಪರಿಮಿತವಾದ
 449. ಪರಿಮಿತಿ
 450. ಪರಿಮಿತಿಗಳ
 451. ಪರಿಮಿತಿಗಳು
 452. ಪರಿಮಿತಿಗೊಳಿಸು
 453. ಪರಿಲಭ್ಯ
 454. ಪರಿವಡಿಸು
 455. ಪರಿವರ್ತಕ
 456. ಪರಿವರ್ತಕಗಳು
 457. ಪರಿವರ್ತನ
 458. ಪರಿವರ್ತನಕಾರಿ
 459. ಪರಿವರ್ತನೀಯ
 460. ಪರಿವರ್ತನೆ
 461. ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು
 462. ಪರಿವರ್ತನೆಯ
 463. ಪರಿವರ್ತಿತ
 464. ಪರಿವರ್ತಿಸದೆ
 465. ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ
 466. ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 467. ಪರಿವರ್ತಿಸು
 468. ಪರಿವಾರ
 469. ಪರಿವಿಡಿ
 470. ಪರಿವಿಡಿಗಳು
 471. ಪರಿವಿಡಿಯಲ್ಲಿ
 472. ಪರಿವೀಕ್ಷಕ
 473. ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸು
 474. ಪರಿವೃತ
 475. ಪರಿವೆ
 476. ಪರಿವೆಯಿಲ್ಲದ
 477. ಪರಿವೇಷ
 478. ಪರಿವ್ರಾಜಕ
 479. ಪರಿಶಿಷ್ಟ
 480. ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ
 481. ಪರಿಶೀಲಕ
 482. ಪರಿಶೀಲನ
 483. ಪರಿಶೀಲನಾಧಿಕಾರಿ
 484. ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ
 485. ಪರಿಶೀಲನಾಸಮಿತಿ
 486. ಪರಿಶೀಲನೆ
 487. ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು
 488. ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ
 489. ಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡು
 490. ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ
 491. ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
 492. ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ
 493. ಪರಿಶೀಲಿಸದ
 494. ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ
 495. ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ
 496. ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು
 497. ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆ
 498. ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆ
 499. ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆ
 500. ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ
 501. ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ
 502. ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
 503. ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 504. ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು
 505. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
 506. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ
 507. ಪರಿಶೀಲಿಸು
 508. ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ
 509. ಪರಿಶುದ್ಧ
 510. ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು
 511. ಪರಿಶುದ್ಧತಾವಾದಿ
 512. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ
 513. ಪಾರುಂಬನಿ
 514. ಪಾರುಮಾಡಲಾಗದ
 515. ಪಾರುಮಾಡು
 516. ಪಾರುರುಬು
 517. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್
 518. ಪಾರ್ಕು
 519. ಪಾರ್ಕ್
 520. ಪಾರ್ಟಿಸಾನಿ
 521. ಪಾರ್ಟ್ಜೆನ್ಸಿ
 522. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು
 523. ಪಾರ್ಶ್ವ
 524. ಪಾರ್ಶ್ವಚಿತ್ರಗಳು
 525. ಪಾರ್ಶ್ವಚ್ಛಾಯಿ
 526. ಪಾರ್ಶ್ವದ
 527. ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ
 528. ಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ
 529. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು
 530. ಪಾರ್ಶ್ವವಿಕೃತಿ
 531. ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥವಾಗುವಿಕೆ
 532. ಪಾರ್ಶ್ವಾಂಶ
 533. ಪಾರ್ಶ್ವಿಕ
 534. ಪಾರ್ಸನೇಜ್
 535. ಪಾರ್ಸಲ್ಲು
 536. ಪಾರ್ಸೆಲ್
 537. ಪಾರ್ಸ್ಲಿ
 538. ಪಾಲ
 539. ಪಾಲಕ
 540. ಪಾಲನ
 541. ಪಾಲನೆ
 542. ಪಾಲಾಗಬಲ್ಲ
 543. ಪಾಲಿಗೇನ್?
 544. ಪಾಲಿಗೋನಲ್
 545. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್
 546. ಪಾಲಿತ
 547. ಪಾಲಿತೆ
 548. ಪಾಲಿನೊಮಿಯೋಲ್ಡ್
 549. ಪಾಲಿಮರೀಕರಣ
 550. ಪಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್
 551. ಪಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್
 552. ಪಾಲಿಶ್
 553. ಪಾಲಿಸಬೇಕೆ
 554. ಪಾಲಿಸಿ
 555. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು
 556. ಪಾಲಿಸು
 557. ಪಾಲಿಸುವುದು
 558. ಪಾಲು
 559. ಪಾಲುಕ
 560. ಪಾಲುಕೊಡು
 561. ಪಾಲುಗಾರ
 562. ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ
 563. ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ
 564. ಪಾಲುಗೊಳ್ಳು
 565. ಪಾಲುದಾರ
 566. ಪಾಲುದಾರನಾಗು
 567. ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ
 568. ಪಾಲುದಾರರು
 569. ಪಾಲುದಾರರೇ?
 570. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
 571. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು
 572. ಪಾಲುಪಡೆ
 573. ಪಾಲುಮಾಡಿಕೊ
 574. ಪಾಲುಮಾಡು
 575. ಪಾಲುಮಾರಿಕೆಯ
 576. ಪಾಲುವಂತಿಗೆ
 577. ಪಾಲುಹಚ್ಚು
 578. ಪಾಲೆಲ್ಲಿ
 579. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳು
 580. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವ
 581. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 582. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು
 583. ಪಾಲ್ಟ್ರೋ
 584. ಪಾಲ್ಟ್ರೋಝ್
 585. ಪಾಲ್ಟ್ರೋಪ್
 586. ಪಾಲ್ಟ್ರೋಪ್
 587. ಪಾಲ್ವಡುಕ
 588. ಪಾವಟಿಗೆ
 589. ಪಾವಡೆ
 590. ಪಾವತಿ
 591. ಪಾವತಿಗಳನ್ನು
 592. ಪಾವತಿಗಳು
 593. ಪಾವತಿಗಳುಮತ್ತುಬಟವಾಡೆಗಳು
 594. ಪಾವತಿಚೀಟಿ
 595. ಪಾವತಿದಾಖಲೆ
 596. ಪಾವತಿಪುಸ್ತಕ
 597. ಪಾವತಿಮಾಡಿದ
 598. ಪಾವತಿಮಾಡು
 599. ಪಾವತಿಸದ
 600. ಪಾವತಿಸದಿರುವುದು
 601. ಪಾವತಿಸದೆ
 602. ಪಾವತಿಸಬೇಕೆ?
 603. ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
 604. ಪಾವತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
 605. ಪಾವತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
 606. ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 607. ಪಾವತಿಸಲಾದ
 608. ಪಾವತಿಸಿದ
 609. ಪಾವತಿಸಿದೆ
 610. ಪಾವತಿಸು
 611. ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ
 612. ಪಾವನ
 613. ಪಾವನತ್ವ
 614. ಪಾವಿತ್ರ್ಯ
 615. ಪಾಶ
 616. ಪಾಶವಿಕ
 617. ಪಾಶವೀ
 618. ಪಾಶವೀಕರಿಸು
 619. ಪಾಶವೀಯತೆ
 620. ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣ
 621. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ
 622. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶ
 623. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕರಿಸು
 624. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ
 625. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಂತೆ
 626. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು
 627. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರೂ
 628. ಪಾಶ್ರ್ವ
 629. ಪಾಶ್ರ್ವವಾಯು
 630. ಪಾಷಚಿಡಿ
 631. ಪಾಷಂಡತನ
 632. ಪಾಷಂಡಿ
 633. ಪಾಷಮ್ಡಿ
 634. ಪಾಷಾಣ
 635. ಪಾಷೋದಯವಾಯಿತು
 636. ಪಾಸಟಿ
 637. ಪಾಸವೀ
 638. ಪಾಸಾಗುವುದು
 639. ಪಾಸು
 640. ಪಾಸ್
 641. ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು
 642. ಪೀಡಕ
 643. ಪೀಡನೆ
 644. ಪೀಡಿತ
 645. ಪೀಡಿಸು
 646. ಪೀಡಿಸುವ
 647. ಪೀಡೆ
 648. ಪೀತಪತ್ರಿಕೆ
 649. ಪೀತಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ
 650. ಪೀನ
 651. ಪೀನಟ್
 652. ಪೀನಟ್ಸ್
 653. ಪೀನದೇಹದ
 654. ಪೀನಲ್ಕೋಡು
 655. ಪೀನಲ್‍ಕೋಡ್
 656. ಪೀನಾಸಿಯಾದ
 657. ಪೀಪಾಯಿ
 658. ಪೀಪಿ
 659. ಪೀಸ್ನಂತೆ
 660. ಪೀಳಿ
 661. ಪೀಳಿಗೆ
 662. ಪೀಳಿಗೆಯ
 663. ಪೀಳಿಮಾರ‍್ಪರಿಮೆ
 664. ಪುಕಸಟ್ಟೆ
 665. ಪುಕಳಿ
 666. ಪುಕಾರು
 667. ಪುಕ್ಕ
 668. ಪುಕ್ಕಗಳು
 669. ಪುಕ್ಕಚೆಂಡಾಟ
 670. ಪುಕ್ಕಟೆ
 671. ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ
 672. ಪುಕ್ಕಲ
 673. ಪುಕ್ಕಲಾದ
 674. ಪುಕ್ಕಲಿನ
 675. ಪುಕ್ಕಲು
 676. ಪುಕ್ಕಲುತನ
 677. ಪುಕ್ಕಲೆದೆಯ
 678. ಪುಕ್ಕು
 679. ಪುಗಿಲು
 680. ಪುಗಿಲೊಪ್ಪಿಗೆ
 681. ಪುಗ್ಗು
 682. ಪುಚ್ಚಳಿ
 683. ಪುಚ್ಚಳಿಸು
 684. ಪುಂಜ
 685. ಪುಟ
 686. ಪುಟಗಳು
 687. ಪುಟತೋರುಕ
 688. ಪುಟದಲ್ಲಿ
 689. ಪುಟನೆಗೆ
 690. ಪುಟನೆಗೆತ
 691. ಪುಟಮುದ್ರಕ
 692. ಪುಟವಾಚಕ
 693. ಪುಟಾಣಿ
 694. ಪುಟಿ
 695. ಪುಟಿಕ
 696. ಪುಟಿತ
 697. ಪುಟಿದೇಳಬಲ್ಲ
 698. ಪುಟಿದೇಳು
 699. ಪುಟಿನಡಿಗೆ
 700. ಪುಟಿಯಬೇಕು
 701. ಪುಟಿಯಿತು
 702. ಪುಟಿಯುವ
 703. ಪುಟ್ಟ
 704. ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ
 705. ಪುಟ್ಟದಾದ
 706. ಪುಟ್ಟಮ್ಮ
 707. ಪುಟ್ಟಿ
 708. ಪುಟ್ಟಿರಿಟೋಲಿಟಿಕ್
 709. ಪುಟ್ಟು
 710. ಪುಂಡ
 711. ಪುಂಡತನ
 712. ಪುಂಡತನದ
 713. ಪುಂಡನಾದ
 714. ಪುಂಡರು
 715. ಪುಂಡಾಟಿಕೆಯ
 716. ಪುಡಿ
 717. ಪುಡಿಕೆ
 718. ಪುಡಿಗಾಸು
 719. ಪುಡಿಗೆಲಸ
 720. ಪುಡಿಂಗ್
 721. ಪುಡಿಪುಡಿ
 722. ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗು
 723. ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗುವ
 724. ಪುಡಿಮಣ್ಣು
 725. ಪುಡಿಮಾಡಿದ
 726. ಪುಡಿಮಾಡು
 727. ಪುಡಿಯಾಗು
 728. ಪುಡಿಹೀರುಕ
 729. ಪುಂಡು
 730. ಪುಡುಕೆ
 731. ಪುಂಡುಗಂದಾಯ
 732. ಪುಂಡುತನದ
 733. ಪುಢಾರಿ
 734. ಪುಣಜಿ
 735. ಪುಣುಗು
 736. ಪುಣ್ಯ
 737. ಪುಣ್ಯಕರ
 738. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ
 739. ಪುಣ್ಯತಿಥಿ
 740. ಪುಣ್ಯದಿನ
 741. ಪುಣ್ಯವಂತ
 742. ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ
 743. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ
 744. ಪುತ್ತಳಿ
 745. ಪುತ್ಥಳಿ
 746. ಪುತ್ರ
 747. ಪುತ್ರಧರ್ಮ
 748. ಪುತ್ರಿ
 749. ಪುದಿ
 750. ಪುದಿನ
 751. ಪುದು
 752. ಪುದುವಟ್ಟು
 753. ಪುದುವರಿಮೆ
 754. ಪುದುವಾಗು
 755. ಪುದುವಾಳು
 756. ಪುದುವಾಳ್ವಿಕೆ
 757. ಪುದುವು
 758. ಪುದೆ
 759. ಪುನಃ
 760. ಪುನ:ಪ್ರಸಾರ
 761. ಪುನ:ಸ್ಥಾಪಿಸು
 762. ಪುನಃಕೆಲಸಕ್ಕೆತೆಗೆದುಕೊ
 763. ಪುನಃನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
 764. ಪುನಃಪರಿಶೀಲನೆ
 765. ಪುನಃಪುನಃ
 766. ಪುನಃಪೂರ್ತಿಮಾಡುವುದು
 767. ಪುನಃಪ್ರವೆಶ
 768. ಪುನಃಪ್ರವೇಶ
 769. ಪುನಃಪ್ರಾಪ್ತಿ
 770. ಪುನಃಪ್ರಾರಂಭ
 771. ಪುನಮಿಲ
 772. ಪುನಃಮುಂದಿಡು
 773. ಪುನರಧ್ಯಯನ
 774. ಪುನರನ್ವಯಗೊಳಿಸು
 775. ಪುನರಭಿಶಿಕ್ಷಣ
 776. ಪುನರರಣ್ಯೀಕರಣ
 777. ಪುನರವತರಿಸು
 778. ಪುನರವತಾರ
 779. ಪುನರವಲೋಕನ
 780. ಪುನರಾಗಮನ
 781. ಪುನರಾರಂಭ
 782. ಪುನರಾರಂಭಗಳು
 783. ಪುನರಾರಂಭಮಾಡುವುದು
 784. ಪುನರಾರಂಭಿಸು
 785. ಪುನರಾರೋಗ್ಯದಾಯಿ
 786. ಪುನರಾಲೋಚನೆ
 787. ಪುನರಾವರ್ತಕ
 788. ಪುನರಾವರ್ತನ
 789. ಪುನರಾವರ್ತನೆ
 790. ಪುನರಾವರ್ತನೆ:
 791. ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳು
 792. ಪುನರಾವರ್ತನೆಮಾಡು
 793. ಪುನರಾವರ್ತಿತ
 794. ಪುನರಾವರ್ತಿಮಾಡು
 795. ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ
 796. ಪುನರಾವರ್ತಿಸು
 797. ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ
 798. ಪುನರಾವೃತ್ತಿ
 799. ಪುನರಾವೃತ್ತಿಕೆಲಸ
 800. ಪುನರಾವೇಶಿಸು
 801. ಪುನರಾಹ್ವಾನಿಸು
 802. ಪುನರುಕ್ತಿ
 803. ಪುನರುಕ್ತಿಯ
 804. ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ
 805. ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ
 806. ಪುನರುಚ್ಚರಿಸು
 807. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ
 808. ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸು
 809. ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು
 810. ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 811. ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನುಂಟುಮಾಡು
 812. ಪುನರುಜ್ಜೀವಿತವಾಗುವಿಕೆ
 813. ಪುನರುಜ್ಜೀವಿಸು
 814. ಪುನರುತ್ಥಾನ
 815. ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಯಿತು
 816. ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ
 817. ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸು
 818. ಪುನರೂರ್ಜನ
 819. ಪುನರೂರ್ಜಿತವಾಗು
 820. ಪುನರೇಕೀಕರಣ
 821. ಪುನರ್ಅಧಿನಿಯಮಿತ
 822. ಪುನರ್‌ಅಧಿನಿಯಮಿತ
 823. ಪುನರ್ಜನ್ಮ
 824. ಪುನರ್ನವ
 825. ಪುನರ್ನಿಯಂತ್ರಣ
 826. ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ
 827. ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿಸು
 828. ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ
 829. ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸು
 830. ಪುನರ್ನೆಲಸು
 831. ಪುನರ್ನೇಮಕ
 832. ಪುನರ್‌ನೇಮಿಸು
 833. ಪುನರ್ನೇಮಿಸು
 834. ಪುನರ್ಪರಿಶೀಲನೆ
 835. ಪುನರ್ಬಳಕೆ
 836. ಪುನರ್ಭರ್ತಿ
 837. ಪುನರ್ಮಿಲನ
 838. ಪುನರ್ಮುದ್ರಣ
 839. ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸು
 840. ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯನ
 841. ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯನಿರ್ಧಾರಣೆ
 842. ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
 843. ಪುನರ್ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸು
 844. ಪುನರ್ರಚನೆ
 845. ಪುನರ್ರಚಿಸು
 846. ಪುನರ್‌ರಚಿಸು
 847. ಪುನರ್ಲಾಭ
 848. ಪುನರ್ವಶ
 849. ಪುನರ್ವಶಮಾಡು
 850. ಪುನರ್ವಸತಿ
 851. ಪುನರ್ವಸತಿಗೊಳಿಸು
 852. ಪುನರ್ವಸತಿಗೊಳಿಸುವುದು
 853. ಪುನರ್ವಹಣೆ
 854. ಪುನರ್ವಿಂಗಡಿಸು
 855. ಪುನರ್ವಿಚಾರಣೆ
 856. ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗ
 857. ಪುನರ್ವಿನ್ಯಾಸ
 858. ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿಸು
 859. ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ
 860. ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 861. ಪುನರ್ಸ್ಥಾನೀಕರಿಸುವುದು
 862. ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪಿಸು
 863. ಪುನಃವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 864. ಪುನವ್ರ್ಯವಸ್ಥೆ
 865. ಪುನಶ್ಚೇತನ
 866. ಪುನಶ್ಚೇತನಕಗಳು
 867. ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಂಡು
 868. ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸು
 869. ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವುದು
 870. ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳ್ಳು
 871. ಪುನಶ್ಚೇತನಹೊಂದು
 872. ಪುನಶ್ಚೇತರಿಕೆ
 873. ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯಕಾರಿ
 874. ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 875. ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯದಾಯಿ
 876. ಪುನಶ್ಛೇತನ
 877. ಪುನಸ್ಥಾಪನ
 878. ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ
 879. ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗಳು
 880. ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
 881. ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿ
 882. ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸು
 883. ಪುನಃಸ್ವಾಧೀನ
 884. ಪುನಃಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೋ
 885. ಪುನಸ್ಸಂಘಟನೆ
 886. ಪುನಸ್ಸಂಘಟಿಸು
 887. ಪುನಸ್ಸಂಪಾದನೆ
 888. ಪುನಸ್ಸಿದ್ಧತೆ
 889. ಪುನಸ್ಸ್ವಾಧೀನ
 890. ಪುನಃಹೊಂದು
 891. ಪುನೀತಗೊಳಿಸು
 892. ಪುಪ್ಪಸ
 893. ಪುಪ್ಪುಸದ
 894. ಪುರ
 895. ಪುರಂದರವಾದರೂ
 896. ಪುರಭವನ
 897. ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲಾಗದ
 898. ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸು
 899. ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
 900. ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ
 901. ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ
 902. ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕೆ
 903. ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸು
 904. ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಾಗ
 905. ಪ್ರತಿಭಟಣೆ
 906. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕ್ರಿಯೆ
 907. ಪ್ರತಿಭಟನೆ
 908. ಪ್ರತಿಭಟನೆಕಾರ
 909. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು
 910. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೊಂದಿಗೆ
 911. ಪ್ರತಿಭಟಿಸದ
 912. ಪ್ರತಿಭಟಿಸದಿರು
 913. ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಗದ
 914. ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು
 915. ಪ್ರತಿಭಟಿಸು
 916. ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ
 917. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ
 918. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು
 919. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ
 920. ಪ್ರತಿಭಾರ
 921. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ
 922. ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು
 923. ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ
 924. ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಯ-ಕೈಚಳಕ
 925. ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಯಾದ
 926. ಪ್ರತಿಭೆ
 927. ಪ್ರತಿಭೆಗಳು
 928. ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ
 929. ಪ್ರತಿಮ
 930. ಪ್ರತಿಮಾಡು
 931. ಪ್ರತಿಮಾವಿನ್ಯಾಸ
 932. ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರ
 933. ಪ್ರತಿಮಾಶಿಲ್ಪಿ
 934. ಪ್ರತಿಮಾಸೃಷ್ಟಿ
 935. ಪ್ರತಿಮೆ
 936. ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ-ಕಡೆದ
 937. ಪ್ರತಿಯಾಗದ
 938. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
 939. ಪ್ರತಿಯಾದ
 940. ಪ್ರತಿಯಾದದ್ದು
 941. ಪ್ರತಿಯೆತ್ತು
 942. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
 943. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ
 944. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
 945. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
 946. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
 947. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
 948. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಳು
 949. ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸು
 950. ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸುವುದು
 951. ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ
 952. ಪ್ರತಿರಕ್ಷಿತ
 953. ಪ್ರತಿರೂಪ
 954. ಪ್ರತಿರೂಪಣ
 955. ಪ್ರತಿರೋಧ
 956. ಪ್ರತಿರೋಧಕ
 957. ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು
 958. ಪ್ರತಿರೋಧಕದೋಷಗಳು
 959. ಪ್ರತಿರೋಧಕವಾಗಿ
 960. ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿ
 961. ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿರಿ
 962. ಪ್ರತಿರೋಧಿಸು
 963. ಪ್ರತಿಲೇಖನ
 964. ಪ್ರತಿವರ್ತನೆ
 965. ಪ್ರತಿವರ್ಷ
 966. ಪ್ರತಿವಸ್ತು
 967. ಪ್ರತಿವಾದ
 968. ಪ್ರತಿವಾದಿ
 969. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದರು
 970. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು
 971. ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ
 972. ಪ್ರತಿವಾದಿಯ
 973. ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದರೂ
 974. ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದರೂ
 975. ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದರೂ
 976. ಪ್ರತಿವಾದಿಸಲಹೆಗಾರ
 977. ಪ್ರತಿವಾದಿಸು
 978. ಪ್ರತಿವಿರೋಧ
 979. ಪ್ರತಿವೇಷ್ಟಿತ
 980. ಪ್ರತಿವೈರ
 981. ಪ್ರತಿಶತ
 982. ಪ್ರತಿಷೇಧ
 983. ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸು
 984. ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ
 985. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
 986. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ
 987. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ
 988. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ
 989. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸು
 990. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪೂಜೆ
 991. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ
 992. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸು
 993. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
 994. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ
 995. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು
 996. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ
 997. ಪ್ರತಿಸಾರಿಯೂ
 998. ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆ
 999. ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪಿಸು
 1000. ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ
 1001. ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನಗಳು
 1002. ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸು
 1003. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ
 1004. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು
 1005. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ
 1006. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ
 1007. ಪ್ರತಿಹಿಂಸೆ
 1008. ಪ್ರತಿಹೇಳು
 1009. ಪ್ರತಿಹೊಡೆತ
 1010. ಪ್ರತೀಕ
 1011. ಪ್ರತೀಕಾರ
 1012. ಪ್ರತೀಕಾರತ್ಮಕವಾದ
 1013. ಪ್ರತೀಕಾರದ
 1014. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾಲಯ
 1015. ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸು
 1016. ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ
 1017. ಪ್ರತೀಪವಾದ
 1018. ಪ್ರತೀಹಾರಿ
 1019. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
 1020. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ
 1021. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು
 1022. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ
 1023. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವಿಕೆ
 1024. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ
 1025. ಪ್ರಮಾದದಿಂದಾದ
 1026. ಪ್ರಮಾದವೆಸಗು
 1027. ಪ್ರಮೀಣ
 1028. ಪ್ರಮುಖ
 1029. ಪ್ರಮುಖಭಾಗ
 1030. ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ
 1031. ಪ್ರಮುಖರು
 1032. ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ
 1033. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ
 1034. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರದ
 1035. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರು
 1036. ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ
 1037. ಪ್ರಮುಖವಾಗುವುದು
 1038. ಪ್ರಮುಖವಾದ
 1039. ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು
 1040. ಪ್ರಮುಖವಾದವು
 1041. ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು
 1042. ಪ್ರಮುಖವಾದುದು
 1043. ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು
 1044. ಪ್ರಮೇಯ
 1045. ಪ್ರಯತ್ನ
 1046. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ
 1047. ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
 1048. ಪ್ರಯತ್ನಪಡು
 1049. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ
 1050. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾದ
 1051. ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡು
 1052. ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದ
 1053. ಪ್ರಯತ್ನವು
 1054. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆ?
 1055. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ
 1056. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1057. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ
 1058. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
 1059. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು
 1060. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ
 1061. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ
 1062. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ
 1063. ಪ್ರಯತ್ನಿಸು
 1064. ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ
 1065. ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ
 1066. ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ
 1067. ಪ್ರಯಾಣ
 1068. ಪ್ರಯಾಣ-ಭತ್ಯೆ
 1069. ಪ್ರಯಾಣ-ಮಾಡು
 1070. ಪ್ರಯಾಣಗಳು
 1071. ಪ್ರಯಾಣದ
 1072. ಪ್ರಯಾಣದತ್ತ
 1073. ಪ್ರಯಾಣದರ
 1074. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ
 1075. ಪ್ರಯಾಣದವೀಸಾ
 1076. ಪ್ರಯಾಣಭತ್ಯೆ
 1077. ಪ್ರಯಾಣಭತ್ಯೆಯಬಿಲ್ಲು
 1078. ಪ್ರಯಾಣಿಕ
 1079. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ
 1080. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ
 1081. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
 1082. ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ?
 1083. ಪ್ರಯಾಣಿಸಿತು
 1084. ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದವರು
 1085. ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ
 1086. ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು
 1087. ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ
 1088. ಪ್ರಯಾಸ
 1089. ಪ್ರಯಾಸಕರ
 1090. ಪ್ರಯಾಸಕರವಾಗಿ
 1091. ಪ್ರಯಾಸದ
 1092. ಪ್ರಯಾಸಪಡಬೇಕು
 1093. ಪ್ರಯಾಸಪಡು
 1094. ಪ್ರಯಾಸವಾಗಿ
 1095. ಪ್ರಯುಕ್ತ
 1096. ಪ್ರಯೋಗ
 1097. ಪ್ರಯೋಗಗಳಿದ್ದರೂ
 1098. ಪ್ರಯೋಗಗಳು
 1099. ಪ್ರಯೋಗದ
 1100. ಪ್ರಯೋಗನಾಳ
 1101. ಪ್ರಯೋಗಪ್ರಾಣಿ
 1102. ಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ
 1103. ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ
 1104. ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ
 1105. ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ
 1106. ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ
 1107. ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವಾದ
 1108. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ
 1109. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು
 1110. ಪ್ರಯೋಗಿಸು
 1111. ಪ್ರಯೋಜನ
 1112. ಪ್ರಯೋಜನಕರ
 1113. ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿರು
 1114. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
 1115. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಗಳು
 1116. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಗಳು
 1117. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ
 1118. ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
 1119. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
 1120. ಪ್ರಯೋಜನಪಡೆ
 1121. ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು
 1122. ಪ್ರಯೋಜನವಾಗು
 1123. ಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ
 1124. ಪ್ರಯೋಜನವಾದಿ
 1125. ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು
 1126. ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ
 1127. ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
 1128. ಪ್ರಲಾಪ
 1129. ಪ್ರಲಾಪಿಸು
 1130. ಪ್ರಲೋಭ
 1131. ಪ್ರಲೋಭನ
 1132. ಪ್ರಲೋಭನಗೊಳಿಸು
 1133. ಪ್ರಲೋಭನಗೊಳಿಸುವ
 1134. ಪ್ರಲೋಭನೆ
 1135. ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳು
 1136. ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಿಸು
 1137. ಪ್ರಲೋಭಿಸು
 1138. ಪ್ರವಚನ
 1139. ಪ್ರವಚನಕಾರ
 1140. ಪ್ರವಣ
 1141. ಪ್ರವಣತೆ
 1142. ಪ್ರವರ
 1143. ಪ್ರವರ್ಗ
 1144. ಪ್ರವರ್ತಕ
 1145. ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗು
 1146. ಪ್ರವರ್ತನಗೊಳಿಸು
 1147. ಪ್ರವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿರುವ
 1148. ಪ್ರವರ್ಧಮಾನ
 1149. ಪ್ರವರ್ಧಮಾನನಾಗು
 1150. ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾಗು
 1151. ಪ್ರವರ್ಧಿಸು
 1152. ಪ್ರವಹಿಸು

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಪ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments