ಕನ್ನಡ ಫ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada pha aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಫ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( pha Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಫ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( pha Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಫ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪ-ವರ್ಗದ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ.

ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಪಕಾರದಂತೆಯೆ ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮಹಾಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಇದರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಳಿಯಂತಿರುವ ಕೊಂಡಿಯಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಐದಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಂಡಿಯ ಬದಲು ಒಂದು ರೇಖೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ರೇಖೆ ಅಕ್ಷರದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಳು ಸೀಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಫಂಕ
 2. ಫಕೀರ
 3. ಫಂಕ್
 4. ಫಕ್ಕನೆ-ಹೇಳು
 5. ಫಜೀತಿ
 6. ಫಜೀತಿಯ
 7. ಫಟಿಂಗ
 8. ಫಟಿಂಗತನದ
 9. ಫಂಡು
 10. ಫಂಡ್ಸ್
 11. ಫರಕು
 12. ಫರ್ಡಿನೇಟರ್
 13. ಫರ್ನಿಷ್
 14. ಫರ್ಮನ್
 15. ಫರ್‌ಮನ್
 16. ಫರ್ಮಾನು
 17. ಫರ್ಮ್ನಿಷನ್
 18. ಫರ್ಯಾದು
 19. ಫಲ
 20. ಫಲಕ
 21. ಫಲಕಗಳು
 22. ಫಲಕವಿರುವ
 23. ಫಲಕವಿರುವ
 24. ಫಲಕಾರಿ
 25. ಫಲಕಾರಿಯಲ್ಲದ
 26. ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ
 27. ಫಲಕಾರಿಯಾಗು
 28. ಫಲಕೃಷಿ
 29. ಫಲಕೊಡು
 30. ಫಲತರು
 31. ಫಲದಾಯಕ
 32. ಫಲದಾಯಕತೆ
 33. ಫಲಪ್ರದ
 34. ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ
 35. ಫಲಪ್ರದವಾದ
 36. ಫಲಬಿಡದ
 37. ಫಲಬಿಡು
 38. ಫಲವತ್ತತೆ
 39. ಫಲವತ್ತಲ್ಲದ
 40. ಫಲವತ್ತಾಗಿಸು
 41. ಫಲವತ್ತಾಗಿಸುವಿಕೆ
 42. ಫಲವತ್ತಾದ
 43. ಫಲವಾಗಿ
 44. ಫಲವಾಗಿರು
 45. ಫಲವಿಜ್ಙಾನ
 46. ಫಲವಿಲ್ಲದಿರುವುದು
 47. ಫಲವಿಲ್ಲದೆ
 48. ಫಲವೃಕ್ಷ
 49. ಫಲಶ್ರುತಿ
 50. ಫಲಸಾಧನೆ
 51. ಫಲಾನುಭವಿ
 52. ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು
 53. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
 54. ಫಲಾಹಾರ
 55. ಫಲಿತಾಮ್ಶ
 56. ಫಲಿತಾಂಶ
 57. ಫಲಿತಾಂಶಉದ್ದೇಶದಕಾರ್ಯ
 58. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
 59. ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ
 60. ಫಲಿಸದ
 61. ಫಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ
 62. ಫಲಿಸು
 63. ಫಲೀಕರಣ
 64. ಫಲೀಕರಣಗಳು
 65. ಫಲೋತ್ಪನ್ನಗಳು
 66. ಫಲೋದ್ಯಾನ
 67. ಫಸಲು
 68. ಫಾಗ್ನಂತೆ
 69. ಫಾಂಟ್ಗಳು
 70. ಫಾದ್ರಿ
 71. ಫಾಬ್ರಿಕ್
 72. ಫಾಯಿದೆ
 73. ಫಾರ್ಮಾಕೂಟಾಲಜಿ
 74. ಫಾರ್ಮಾಟ್
 75. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್
 76. ಫಾರ್ಮು
 77. ಫಾರ್ಮುಲಾ
 78. ಫಾರ್ಮ್
 79. ಫಾರ್ಮ್ಇನ್
 80. ಫಾರ್ಮ್ಗಳು
 81. ಫಾರ್ಮ್ಗಳು
 82. ಫಾರ್ಮ್ಗಳು
 83. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್
 84. ಫಾರ್ಮ್ಸ್
 85. ಫಾರ್ವರ್ಡ್
 86. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು
 87. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳು
 88. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್
 89. ಫಾಲ
 90. ಫಾಲಿಂಗ್
 91. ಫಾಸ್ಟರ್
 92. ಫಾಸ್ಫರಸ್
 93. ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸೆಂಟ್ನಂತೆ
 94. ಫಿಕ್ಷನ್
 95. ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್
 96. ಫಿಜಿಯೋಫಿಯೊಗ್ರಫಿ
 97. ಫಿಟ್
 98. ಫಿಟ್ಜಿಂಗ್
 99. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್
 100. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
 101. ಫಿಂಡ್
 102. ಫಿನಿಶಿಂಗ್
 103. ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್
 104. ಫಿಯೆಟ್
 105. ಫಿರಂಗಿ
 106. ಫಿರಂಗಿಗಳಂತೆ
 107. ಫಿರಂಗಿಗಳು
 108. ಫಿರಂಗಿದಳ
 109. ಫಿರತ್ನಂತೆ
 110. ಫಿರ್ಯಾದಿ
 111. ಫಿರ್ಯಾದು
 112. ಫಿರ್ಯಾದುಟ್ಸ್
 113. ಫಿರ್ಯಾದುದಾರ
 114. ಫಿಲಾಸಫಾಲಜಿ
 115. ಫಿಲಾಸಫಿ
 116. ಫಿಲಿಷ್ಟಿಯರು
 117. ಫಿಲ್ಟರೇಟ್
 118. ಫಿಲ್ಟರ್
 119. ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು
 120. ಫಿಲ್ಮು
 121. ಫಿಲ್ಲರ್ಗಳಂತೆ
 122. ಫಿಲ್ಲರ್ಗಳು
 123. ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್
 124. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ
 125. ಫಿಸ್ಟಿಂಕ್
 126. ಫಿಸ್ಟಿಂಕ್ಡ್
 127. ಫಿಸ್ಟಿಂಗ್
 128. ಫೀ
 129. ಫೀಜು
 130. ಫೀಡ್
 131. ಫುಟ್ಬಾಲ್
 132. ಫುಲ್ನೆಸ್
 133. ಫುಲ್ಲರ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್
 134. ಫುಲ್ಲೆರ್ಗಾಗಿ
 135. ಫುಲ್ಲೆರ್ಡ್
 136. ಫೂತ್ಕಾರ
 137. ಫೆಕರ್
 138. ಫೆಡರಲ್
 139. ಫೆನ್ನೆಲ್
 140. ಫೆನ್ಮೆಂಟ್
 141. ಫೆನ್ಸಿಂಗ್
 142. ಫೆಬ್ರವರಿ
 143. ಫೆಮಿನಿಸಂ
 144. ಫೆಲೋ
 145. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಗಳು
 146. ಫೆಸೆಂಟ್
 147. ಫೇಕ್
 148. ಫೇಕ್ಗಳು
 149. ಫೇಕ್ಗಳು
 150. ಫೇಕ್ಗಳು
 151. ಫೇಯ್ತ್ಸ್
 152. ಫೇರಿ
 153. ಫೇರಿಲ್
 154. ಫೇಲಾದೆ
 155. ಫೇಲ್
 156. ಫೈಟರ್
 157. ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ಟಿಟಿಸ್
 158. ಫೈಟೊಸ್
 159. ಫೈಟ್ಸ್
 160. ಫೈಂಡಿಂಗ್
 161. ಫೈಂಡ್
 162. ಫೈನಲ್
 163. ಫೈನೋಸಸ್
 164. ಫೈನ್
 165. ಫೈಬರ್
 166. ಫೈಬರ್ಗಳು
 167. ಫೈಬ್ರೋಡ್ಸ್
 168. ಫೈಬ್ರೋಡ್ಸ್
 169. ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್
 170. ಫೈರ್ಪ್ಲೇಸ್
 171. ಫೈರ್ವುಡ್
 172. ಫೈಲು
 173. ಫೈಸಲು
 174. ಫೈಸಲುಮಾಡು
 175. ಫೊಟೊ
 176. ಫೋಕಸ್
 177. ಫೋಟೋಕಾಪಿ
 178. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ
 179. ಫೋಟೋಗಳು
 180. ಫೋಟೋಗೆ
 181. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ
 182. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್
 183. ಫೋಟೋಪ್ರತಿ
 184. ಫೋಟೋಫಲಕ
 185. ಫೋಟೋಸ್
 186. ಫೋನ್ಸ್
 187. ಫೋಮಿಂಗ್
 188. ಫೋಮ್ಡ್
 189. ಫೋರೆನ್ಸಿಷನ್
 190. ಫೋರ್ಜ್
 191. ಫೋರ್ಸಸ್
 192. ಫೋಲ್ಡರ್
 193. ಫೋಸ್ಟರ್ನಂತೆ
 194. ಫೋಸ್ಟ್
 195. ಫೌಜು
 196. ಫೌಂಡಿಂಗ್
 197. ಫೌಂಡೇಶನ್
 198. ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್
 199. ಫೌಲ್
 200. ಫೌಲ್ಡ್
 201. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
 202. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್
 203. ಫ್ಯಾಂಟಸಿ
 204. ಫ್ಯಾಂಟಸಿಕ್ಸ್
 205. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್
 206. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಗಳು
 207. ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು
 208. ಫ್ಯಾಷನ್ನಿನ
 209. ಫ್ಯಾಸಿನೇಷನ್
 210. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್
 211. ಫ್ರಾಕು
 212. ಫ್ರಾಂಕ್
 213. ಫ್ರಾಂಕ್ನೆಸ್
 214. ಫ್ರಾಸ್ಟ್
 215. ಫ್ರೀ
 216. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೊ
 217. ಫ್ರೀಚ್ಮೆಂಟ್
 218. ಫ್ರೀಜ್
 219. ಫ್ರೀಟರ್
 220. ಫ್ರುಟಿಂಗ್
 221. ಫ್ರೆಡ್
 222. ಫ್ರೇಮ್
 223. ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್
 224. ಫ್ಲಶ್ಡ್
 225. ಫುಟ್‍ಲಾಯರಿ
 226. ಫುಟ್‍ಲಾಯರು
 227. ಫುಟಾಫುಟಿ
 228. ಫುಪ್ಪುಸ
 229. ಫುರೋಕ್ತು
 230. ಫುಲ್ಗರ
 231. ಫುಲ್ಲ
 232. ಫುಲ್ಲ
 233. ಫುಲ್ಲಕ
 234. ಫುಲ್ಲೈಸು
 235. ಫುಸಲತ್ತು
 236. ಫೂಟ್‍ಲಾಯರಿ
 237. ಫೂಟ್‍ಲಾಯರು
 238. ಫೂಟಮಾಗಣಿ
 239. ಫೂಟಲಾಯರಿ
 240. ಫೂಟಲಾಯರು
 241. ಫೂಟು
 242. ಫೂಟು
 243. ಫೂಟು
 244. ಫೂಟುತೀರ್ಮಾನ
 245. ಫೂಟುದೊರೆ
 246. ಫೂತ್ಕರಿಸು
 247. ಫೂತ್ಕಾರ
 248. ಫೂತ್ಕೃತಿ
 249. ಫೂಲ್‍ಸ್ಕೇಪು
 250. ಫೂಲ್ಸ್‍ಕೇಪು
 251. ಫೇಡೆ
 252. ಫೇಣಿ
 253. ಫೇನ
 254. ಫೇನಿಲ
 255. ಫೇನಿಲ
 256. ಫೇರಂಡ
 257. ಫೇರಣೆ
 258. ಫೇರವ
 259. ಫೇರಿ
 260. ಫೇರಿಸ್ತ್
 261. ಫೇರಿಸ್ತಾ
 262. ಫೇರಿಸ್ತು
 263. ಫೇರೀಸ್ತು
 264. ಫೇರು
 265. ಫೇಲ
 266. ಫೇಲಿ
 267. ಫೇಲಿಕೆ
 268. ಫೇಲಿಪಾತ್ರೆ
 269. ಫೇಲು
 270. ಫೇಲೆ
 271. ಫೇಳಿ
 272. ಫೇಳಿಕೆ
 273. ಫೈಲು
 274. ಫೈಸಲ್
 275. ಫೈಸಲಾತಿ
 276. ಫೈಸಲು
 277. ಫೋಡ್
 278. ಫೋಡು
 279. ಫೋತಿ
 280. ಫೋನು
 281. ಫೋರ್ಜರಿ
 282. ಫೋರ್ಜರಿ
 283. ಫೌಜದಾರ್
 284. ಫೌಜದಾರ
 285. ಫೌಜದಾರಿ
 286. ಫೌಜು
 287. ಫೌಜುದಾರ
 288. ಫೌಜುದಾರಿ
 289. ಫೌಜ್ದಾರ
 290. ಫ್ಯಾಷನ್ನು
 291. ಫ್ರೋಕ್ತು
 292. ಫಥಶಿಲ್ಪಿ

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಫ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ
ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ
19 days ago

ಅಳತೆ ಮಾಪನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಾನಾಂತರ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದು