ಕನ್ನಡ ಟ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada ta aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಟ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( ta Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( ta Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಟ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಟ-ವರ್ಗದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ, ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ.ಈ ಅಕ್ಷರ ಅಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶಮೂರ್ಧನ್ಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿದ್ದ ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಳು ಮೂಡಿದ್ದು ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಅದು ಖಚಿತವಾದದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ರೂಪ ಸಿದ್ದಿಸತೊಡಗಿದ್ದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ರೂಪ ಖಚಿತವಾಯಿತು.

: ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಟಂಕ
 2. ಟಂಕಸಾಲೆ
 3. ಟಂಕಿಸು
 4. ಟಕ್ಕು
 5. ಟಗರು
 6. ಟಣಟಣಿಸು
 7. ಟನ್
 8. ಟನ್ನನ್ನುಗಳು
 9. ಟನ್ನರ್ಸ್
 10. ಟನ್ನಿಂಗ್
 11. ಟನ್ನು
 12. ಟಪಾಲಿನವ
 13. ಟಪಾಲು
 14. ಟಮಾನ
 15. ಟಯರ್
 16. ಟರ್ಕಿಯ
 17. ಟರ್ಟಲ್
 18. ಟರ್ನರು
 19. ಟರ್ನಿಪ್
 20. ಟರ್ಬೈನು
 21. ಟರ್ಬೈನ್
 22. ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು
 23. ಟರ್ಸ್ಟೇಬಲ್
 24. ಟವೆಲ್ಗಳು
 25. ಟವೆಲ್ಲು
 26. ಟವ್ವಲು
 27. ಟಾಕಣ
 28. ಟಾಕಾ
 29. ಟಾಕಿಟರ್ನ್
 30. ಟಾಕು
 31. ಟಾಚಿಣಿ
 32. ಟಾಪ್ಸ್
 33. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಂತೆ
 34. ಟಾರು
 35. ಟಾರ್ಚು
 36. ಟಾರ್ಚ್
 37. ಟಾಲನ್
 38. ಟಿಂಕ
 39. ಟಿಂಕರಿಂಗ್
 40. ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು
 41. ಟಿಕೆಟ್ಟು
 42. ಟಿಕೇಟು
 43. ಟಿಕೇಟುಗಳು
 44. ಟಿಂಚರ್
 45. ಟಿಂಚರ್ಜ್
 46. ಟಿಂಚರ್ಜ್
 47. ಟಿಪ್ಟೋ
 48. ಟಿಪ್ಪಣಿ
 49. ಟಿಪ್ಪಣಿ-ಬರೆ
 50. ಟಿಪ್ಪಣಿಕೊಡು
 51. ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು
 52. ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
 53. ಟಿಪ್ಪಣಿಸು
 54. ಟಿಫ್ಸ್
 55. ಟಿಂಬರ್ಗಳು
 56. ಟಿಂಬರ್ಡ್
 57. ಟಿವಿ
 58. ಟಿಸಿಲು
 59. ಟಿಸು
 60. ಟೀ
 61. ಟೀಕಾಕಾರ
 62. ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ
 63. ಟೀಕಾಕಾರರು
 64. ಟೀಕಾತೀತ
 65. ಟೀಕಾಸ್ಪದ
 66. ಟೀಕಿಸದೆ
 67. ಟೀಕಿಸಬೇಡ
 68. ಟೀಕಿಸಲಾಗದ
 69. ಟೀಕಿಸು
 70. ಟೀಕು-ಬರೆ
 71. ಟೀಕೆ
 72. ಟೀಕೆಗಳನ್ನು
 73. ಟೀಕೆಗಳು
 74. ಟೀಕೆಗಾರ
 75. ಟೀಕೆಗೆಡೆಯಿಡುವ
 76. ಟೀಕೆಮಾಡು
 77. ಟೀಮಿಂಗ್ಸ್
 78. ಟುಗೆದರ್
 79. ಟುನೈಟ್
 80. ಟುಸ್ಪಟಾಕಿ
 81. ಟೂರ್ನಮೆಂಟು
 82. ಟೆಕ್ಕೆ
 83. ಟೆಕ್ನಿಕ್
 84. ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್
 85. ಟೆಕ್ನೋ
 86. ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್
 87. ಟೆಂಟು
 88. ಟೆಂಡರಿಂಗ್
 89. ಟೆಂಡರು
 90. ಟೆಂಡರ್
 91. ಟೆನರ್ಡ್
 92. ಟೆನರ್ಸಿಂಗ್
 93. ಟೆನಿಸ್
 94. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್
 95. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳು
 96. ಟೆರಿಟೊರಿಗಳು
 97. ಟೆರ್ರಾಕೋಟ
 98. ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್
 99. ಟೆಲಿಗ್ರಫಿ
 100. ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ
 101. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್
 102. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್
 103. ಟೆಲಿಪತಿ
 104. ಟೆಲಿಫೋನು
 105. ಟೆಲಿಫೋನ್
 106. ಟೆಲಿಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
 107. ಟೆಲಿವಿಷನ್
 108. ಟೆಲೆಕ್ಸ್
 109. ಟೆಸ್ಟರಿಂಗ್
 110. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್
 111. ಟೇಪು
 112. ಟೇಪು-ಕಟ್ಟು
 113. ಟೇಪ್
 114. ಟೇಬಲ್
 115. ಟೇಬಲ್ಸ್
 116. ಟೇಬಲ್ಸ್ಡ್
 117. ಟೇಲ್ಸ್
 118. ಟೈಟಾನಿಯಂ
 119. ಟೈಡ್ಗಳು
 120. ಟೈನಲ್ಲಿ
 121. ಟೈಪಿಗ
 122. ಟೈಪಿಂಗ್
 123. ಟೈಪಿಸಿ
 124. ಟೈಂಪೀಸು
 125. ಟೈಪುಮಾಡು
 126. ಟೈಪ್ರೈಟರು
 127. ಟೈಫಸ್
 128. ಟೈಫಾಯ್ಡ್
 129. ಟೈಮಾಯ್ಡ್ಸ್
 130. ಟೈಮಿಂಗ್
 131. ಟೈಮ್ಲೈನ್
 132. ಟೈಮ್ಸ್
 133. ಟೈಯರ್
 134. ಟೈರು
 135. ಟೈರುಗಳು
 136. ಟೈರ್‌ಗಳು
 137. ಟೈಲ್ಸ್
 138. ಟೊಂಕ
 139. ಟೊಂಕದ
 140. ಟೊಂಗು
 141. ಟೊಂಗೆ
 142. ಟೊಣಪನಾದ
 143. ಟೊಪ್ಪಿ
 144. ಟೊಪ್ಪಿಗಳು
 145. ಟೊಪ್ಪಿನ್ಸ್ಟ್
 146. ಟೊಮೆಟೊ
 147. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
 148. ಟೊಳ್ಳಾದ
 149. ಟೊಳ್ಳಾದಂತಾಗಿದೆ
 150. ಟೊಳ್ಳು
 151. ಟೊಳ್ಳೆ
 152. ಟೋಪರ್
 153. ಟೋಪಿಗಳು
 154. ಟೋಪಿಹಾಕು
 155. ಟೋಫನ್ನು
 156. ಟ್ಯಾಂಕರ್
 157. ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು
 158. ಟ್ಯಾಂಕು
 159. ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
 160. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ
 161. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು
 162. ಟ್ಯಾಗು
 163. ಟ್ಯಾಟೋಚ್
 164. ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯೂಲೋಸಿಸ್
 165. ಟ್ರಕ್
 166. ಟ್ರಕ್ಕು
 167. ಟ್ರಕ್ಕುಗಳು
 168. ಟ್ರಕ್ಗಳು
 169. ಟ್ರಯಲ್ಗೆ
 170. ಟ್ರಸ್ಟಿ
 171. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು
 172. ಟ್ರಸ್ಟು
 173. ಟ್ರಾಂ
 174. ಟ್ರಾಕ್ಟರು
 175. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್
 176. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಬ್ಗಳು
 177. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಬ್ಗಳು
 178. ಟ್ರಾನ್ಸೆಲ್
 179. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್
 180. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯಾಕ್ಟ್
 181. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್
 182. ಟ್ರಿಪಲ್
 183. ಟ್ರಿಪ್
 184. ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ಯಲ್ಸ್
 185. ಟ್ರೀಟ್
 186. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
 187. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್‌
 188. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
 189. ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು
 190. ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು
 191. ಟ್ರೇಗಳು
 192. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್
 193. ಟಂಕ
 194. ಟಂಕಕ್ಷತ
 195. ಟಂಕಕ್ಷತ
 196. ಟಂಕಣ
 197. ಟಂಕಣಕಾರ
 198. ಟಂಕಣಖಾರ
 199. ಟಂಕನ
 200. ಟಂಕಮುದ್ರೆ
 201. ಟಂಕರಿಸು
 202. ಟಂಕಶಾಲೆ
 203. ಟಂಕಸಾಲೆ
 204. ಟಂಕಾರ
 205. ಟಂಕಾರಿಸು
 206. ಟಂಕಿ
 207. ಟಂಕಿ
 208. ಟಂಕಿ
 209. ಟಂಕೃತ
 210. ಟಂಕೃತಿ
 211. ಟಂಕೆ
 212. ಟಂಕೆ
 213. ಟಂಕೆ
 214. ಟಂಗು
 215. ಟಂಟಣಿಸು
 216. ಟಂಟಣಿಸು
 217. ಟಂಠಣಿಸು
 218. ಟಂಬ್ಲರು
 219. ಟಕಟಕನೆ
 220. ಟಕಮಕ
 221. ಟಕಮಕ
 222. ಟಕಳಿ
 223. ಟಕಾಯಿಸು
 224. ಟಕಾರ
 225. ಟಕ್ಕ
 226. ಟಕ್ಕ
 227. ಟಕ್ಕರಿಗಳೆ
 228. ಟಕ್ಕಿ
 229. ಟಕ್ಕಿಗ
 230. ಟಕ್ಕಿಸು
 231. ಟಕ್ಕು
 232. ಟಕ್ಕು
 233. ಟಕ್ಕು
 234. ಟಕ್ಕುಟವಳಿ
 235. ಟಕ್ಕುಟೌಳಿ
 236. ಟಕ್ಕುತನ
 237. ಟಕ್ಕುದೋಱು
 238. ಟಕ್ಕುರ
 239. ಟಕ್ಕುಹಿಡಿ
 240. ಟಕ್ಕುಹಿಡಿ
 241. ಟಕ್ಕೆ
 242. ಟಕ್ಕೆಯ
 243. ಟಗರು
 244. ಟಣಕಲಿ
 245. ಟಣ್ಣನೆ
 246. ಟತ್ವ
 247. ಟನ್
 248. ಟನ್ನು
 249. ಟಪಾರಿಕೆ
 250. ಟಪಾಲ್
 251. ಟಪಾಲು
 252. ಟಪಾಲುಗಾಡಿ
 253. ಟಪಾಲುಸಿಪಾಯಿ
 254. ಟಪ್ಪಾ
 255. ಟಪ್ಪಾಲು
 256. ಟಪ್ಪಾಲುಕಚೇರಿ
 257. ಟಪ್ಪಾಲುಕಟ್ಟೆ
 258. ಟಪ್ಪೆ
 259. ಟಪ್ಪೆನಿಲ್ಲು
 260. ಟಪ್ಪೆಯಿಡು
 261. ಟಬರು
 262. ಟಬ್ಬು
 263. ಟಮಕಿ
 264. ಟಮಾಳ
 265. ಟಯರು
 266. ಟರಾಯಿಸು
 267. ಟರ್ಕಿಕೋಳಿ
 268. ಟರ್ಕಿಟವಲು
 269. ಟರ್ನಿಪ್ಪು
 270. ಟರ್ಪಂಟೈನು
 271. ಟಲಾಯಿಸು
 272. ಟವಟವ
 273. ಟವಟವಿಸು
 274. ಟವಣೆ
 275. ಟವಣೆಕೋಲ್
 276. ಟವಣೆಹಾಕು
 277. ಟವರ್ಗ
 278. ಟವಲ್
 279. ಟವಲು
 280. ಟವಳಿ
 281. ಟವಳಿಗಾರ
 282. ಟವಳಿಗಾಱ
 283. ಟವಾಳ
 284. ಟವಾಳಿಸು
 285. ಟವುಳಿ
 286. ಟವುಳಿ
 287. ಟವುಳಿಕಾಱ
 288. ಟವುಳಿನುಡಿ
 289. ಟಸ್ಸೆ
 290. ಟಳಾಯಿಸು
 291. ಟಾಂಕಿ
 292. ಟಾಂಗ
 293. ಟಾಂಗ
 294. ಟಾಂಗಾ
 295. ಟಾಂಗಾವಾಲ
 296. ಟಾಂಗು
 297. ಟಾಂಟಾಂ
 298. ಟಾಂತ
 299. ಟಾಕ
 300. ಟಾಕ
 301. ಟಾಕಣ
 302. ಟಾಕಾಪೂರ್ತಿ
 303. ಟಾಕಿ
 304. ಟಾಕಿ
 305. ಟಾಕಿ
 306. ಟಾಕಿ
 307. ಟಾಕು
 308. ಟಾಕು
 309. ಟಾಕುಟೀಕು
 310. ಟಾಕೋಟಾಕು
 311. ಟಾಚಣಿ
 312. ಟಾಠಡಾಢಣ
 313. ಟಾಣ
 314. ಟಾಣಕೋಲು
 315. ಟಾಣದೀವಿಗೆ
 316. ಟಾಣಯ
 317. ಟಾಣಾಂತರ
 318. ಟಾಣಾದೀವಿಗೆ
 319. ಟಾಣೆಯ
 320. ಟಾನಿಕ್ಕು
 321. ಟಾಪರಿಸು
 322. ಟಾಪು
 323. ಟಾಪುಟೀಪು
 324. ಟಾಪುಶಿಕ್ಷೆ
 325. ಟಾಪೂಶಿಕ್ಷೆ
 326. ಟಾರ್
 327. ಟಾರು
 328. ಟಾರೆಣ್ಣೆ
 329. ಟಾವು
 330. ಟಾವೆಲು
 331. ಟಾವೆಲ್ಲು
 332. ಟಾಳಿ
 333. ಟಾಳಿಕಾಱ
 334. ಟಾಳಿಸು
 335. ಟಿಂಕ್ಚರು
 336. ಟಿಂಚರು
 337. ಟಿಂಟಿಣಿ
 338. ಟಿಂವ್‍ಗುಡು
 339. ಟಿಂಹಕ್ಕಿ
 340. ಟಿಕ್
 341. ಟಿಕಳಿ
 342. ಟಿಕಳೆ
 343. ಟಿಕಾಯಿಸು
 344. ಟಿಕಾಸು
 345. ಟಿಕೀಟು
 346. ಟಿಕೆಟ್ಟು
 347. ಟಿಕೇಗೆ
 348. ಟಿಕೇಟು
 349. ಟಿಕ್ಕರಿ
 350. ಟಿಕ್ಕರಿಗಳೆ
 351. ಟಿಕ್ಕೆ
 352. ಟಿಕ್ಕೆ
 353. ಟಿಟ್ಟಿಬ
 354. ಟಿಟ್ಟಿಭ
 355. ಟಿಟ್ಟಿಭಕ
 356. ಟಿಟ್ಟಿವ
 357. ಟಿನ್ನು
 358. ಟಿಪಾಯಿಸು
 359. ಟಿಪಾಸು
 360. ಟಿಪಿ
 361. ಟಿಪ್ಪಣ
 362. ಟಿಪ್ಪಣಿ
 363. ಟಿಪ್ಪಣಿಗಾರ
 364. ಟಿಪ್ಪಣಿಸು
 365. ಟಿಫನ್ನು
 366. ಟಿಫಿನ್ನು
 367. ಟಿಫೀನಿ
 368. ಟಿಬಕಿ
 369. ಟಿಬ್ಬರಿಸು
 370. ಟಿಬ್ಬಿ
 371. ಟಿಬ್ಬಿ
 372. ಟಿಮ್ಮು
 373. ಟಿಸಲು
 374. ಟಿಸಲೊಡೆ
 375. ಟಿಸಳು
 376. ಟಿಸಿಲು
 377. ಟಿಸಿಲುದಾರಿ
 378. ಟಿಸಿಲೊಡೆ
 379. ಟೀ
 380. ಟೀಂವಕ್ಕಿ
 381. ಟೀಕಾಕಾರ
 382. ಟೀಕಾಚಿತ್ರ
 383. ಟೀಕಿಸು
 384. ಟೀಕು
 385. ಟೀಕುವರೆ
 386. ಟೀಕೆ
 387. ಟೀಕೆ
 388. ಟೀಕೆಟಿಪ್ಪಣಿ
 389. ಟೀಕೆಬರೆ
 390. ಟೀಪಾಯ್
 391. ಟೀಪಾಯಿ
 392. ಟೀಪು
 393. ಟೀಮು
 394. ಟೀಯ
 395. ಟೀಲ
 396. ಟೀವ
 397. ಟೀವಕ
 398. ಟೀವಕಟಿಂಬಕ
 399. ಟೀವಕಟೆಂಬಕ
 400. ಟೀವಿ
 401. ಟೀಸೊಪ್ಪು
 402. ಟುಂಟುಕ
 403. ಟುಂಟುಕ
 404. ಟುಪ್ಪೀಕೆ
 405. ಟುಮಕ
 406. ಟುಮಕಿ
 407. ಟುಮಕಿ
 408. ಟುಮುಕ
 409. ಟುಮುಕು
 410. ಟುವ್ವಿಡು
 411. ಟುಸ್
 412. ಟೂನಮರ
 413. ಟೆಂಕ
 414. ಟೆಂಕ
 415. ಟೆಂಕದೆಸೆ
 416. ಟೆಂಕಿ
 417. ಟೆಂಕೆ
 418. ಟೆಂಗು
 419. ಟೆಂಟಣಿಸು
 420. ಟೆಂಟು
 421. ಟೆಂಟೆಣಿಸು
 422. ಟೆಂಠಣಿಸು
 423. ಟೆಂಠಿಣಿಸು
 424. ಟೆಂಠೆಣಿಸು
 425. ಟೆಂಡರು
 426. ಟೆಕ್ಕರಿ
 427. ಟೆಕ್ಕರಿಗಳೆ
 428. ಟೆಕ್ಕೆ
 429. ಟೆಕ್ಕೆ
 430. ಟೆಕ್ಕೆಯ
 431. ಟೆಕ್ಕೆಹ
 432. ಟೆಪರಿ
 433. ಟೆಪಾರಿಕೆ
 434. ಟೆಪ್ಪರ
 435. ಟೆಪ್ಪರ
 436. ಟೆಪ್ಪರಿಸು
 437. ಟೆಪ್ಪರಿಸುಹ
 438. ಟೆಬ್ಬರ
 439. ಟೆಬ್ಬರಿಸು
 440. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್
 441. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮು
 442. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್
 443. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್‍ಗಿಡ
 444. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫು
 445. ಟೆಲಿಫೋನು
 446. ಟಿಲಿವಿಷನ್
 447. ಟೆಲಿವಿಷನ್ನು
 448. ಟೆಲಿಸಂಪರ್ಕ
 449. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪು
 450. ಟೆಹಕು
 451. ಟೇಂಕಾರ
 452. ಟೇಕ
 453. ಟೇಕಾ
 454. ಟೇಕೆ
 455. ಟೇಪ್
 456. ಟೇಪ್‍ರಿಕಾರ್ಡರು
 457. ಟೇಪ್‍ರಿಕಾರ್ಡು
 458. ಟೇಪಿ
 459. ಟೇಪು
 460. ಟೈಪ್
 461. ಟೈಪ್‍ರೈಟರ್
 462. ಟೈಪ್‍ರೈಟರು
 463. ಟೈಪಿಸ್ಟು
 464. ಟೈಪು
 465. ಟೈರು
 466. ಟೊಂಕ
 467. ಟೊಂಕಕಟ್ಟು
 468. ಟೊಂಕಹಾಕು
 469. ಟೊಂಕಾಯಿಸು
 470. ಟೊಂಗೆ
 471. ಟೊಂಬರ
 472. ಟೊಕಳಿ
 473. ಟೊಕ್ಕ
 474. ಟೊಣಪ
 475. ಟೊಣಪ
 476. ಟೊಣಪೆ
 477. ಟೊಣೆ
 478. ಟೊಣೆಯ
 479. ಟೊಣೆಯ
 480. ಟೊಣ್ಣ
 481. ಟೊಣ್ಣೆ
 482. ಟೊಪರ
 483. ಟೊಪಲೆ
 484. ಟೊಪ್ಪರ
 485. ಟೊಪ್ಪಿ
 486. ಟೊಪ್ಪಿಗೆ
 487. ಟೊಪ್ಪು
 488. ಟೊಮಾಟೊ
 489. ಟೊಮೆಟೊ
 490. ಟೊಮೇಟೋ
 491. ಟೊಮ್ಮೆ
 492. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ
 493. ಟೊಳಕಿ
 494. ಟೊಳಗೆ
 495. ಟೊಳ್ಳು
 496. ಟೊಳ್ಳು
 497. ಟೊಳ್ಳುಹಂಚಿ
 498. ಟೊಳ್ಳೆ
 499. ಟೊಳ್ಳೆ
 500. ಟೊಳ್ಳೆ
 501. ಟೋಕರ
 502. ಟೋಕರು
 503. ಟೋಕರೆ
 504. ಟೋಕಿಸು
 505. ಟೋಕು
 506. ಟೋಕು
 507. ಟೋಕುತಾಳೆ
 508. ಟೋಕುಮಾರಾಟ
 509. ಟೋಪಣು
 510. ಟೋಪನ್ನು
 511. ಟೋಪಲಿ
 512. ಟೋಪಿ
 513. ಟೋಪಿಕಾರ
 514. ಟೋಪು
 515. ಟೋಪು
 516. ಟೋಫನ್
 517. ಟೋಫನು
 518. ಟೋಲ್
 519. ಟೋಲನಾಕೆ
 520. ಟೋಲು
 521. ಟೋಲುಗೇಟು
 522. ಟೋಳಿ
 523. ಟೋಳಿಕಟ್ಟು
 524. ಟೌಳಿ
 525. ಟೌಳಿ
 526. ಟೌಳಿಕಾರ
 527. ಟೌಳಿಕಾಱ
 528. ಟೌಳಿಗ
 529. ಟೌಳಿತನ
 530. ಟ್ಯಾಂಕು
 531. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ
 532. ಟ್ಯೂಬು
 533. ಟ್ಯೂಬುರೈಲು
 534. ಟ್ಯೂಬುಲೈಟು
 535. ಟ್ರಂಕು
 536. ಟ್ರಕ್ಕು
 537. ಟ್ರಸ್ಟು
 538. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರು
 539. ಟ್ರಾಮು
 540. ಟ್ರೇ
 541. ಟ್ರೈನು

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಟ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments