ಕನ್ನಡ ಹ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada ha aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಹ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( ha Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( ha Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಹ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಆರನೇ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನವಾಗಿದೆ. ತಾಲವ್ಯ ಅಘೋಷ ಸಂಘರ್ಷ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿ.

ಬಾಣದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಹೋಲಿಕೆಗಳೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದನೆಯ ಈ ಅಕ್ಷರ ಸಾತವಾಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕದಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಘಂಟೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ರೇಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮುಂದೆ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಷರದ ಕೆಳಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನೂ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈಗಿನ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಉದ್ಭವವಾಗಿ ಅದು ಪಾಶ್ರ್ವವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಆಕಾರ ಕಳಚುರಿ, ಹೊಯ್ಸಳ ಮತ್ತು ಸೇವುಣ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ವೃತ್ತಾಕೃತಿ ಅಗಲವಾಗುವ ಬದಲು ಉದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ರ್ವದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇನ್ನೂ ಗುಂಡಗಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಹಕ್ಕನ್ನು
 2. ಹಕ್ಕನ್ನುತ್ಯಜಿಸು
 3. ಹಕ್ಕಲು
 4. ಹಕ್ಕಳೆ
 5. ಹಕ್ಕಿ
 6. ಹಕ್ಕಿಕಾಪು
 7. ಹಕ್ಕಿನ
 8. ಹಕ್ಕಿನಿಂದ
 9. ಹಕ್ಕಿನೋಲೆ
 10. ಹಕ್ಕಿಯರಿಗ
 11. ಹಕ್ಕಿಯರಿಮೆ
 12. ಹಕ್ಕು
 13. ಹಕ್ಕುಕಳೆ
 14. ಹಕ್ಕುಕಳೆದುಕೋ
 15. ಹಕ್ಕುಕಾಪಿರುವ
 16. ಹಕ್ಕುಕೊಡು
 17. ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ
 18. ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ
 19. ಹಕ್ಕುಗಳು
 20. ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ
 21. ಹಕ್ಕುದಾರ
 22. ಹಕ್ಕುದಾರರಿಲ್ಲದ
 23. ಹಕ್ಕುದಾರಿ
 24. ಹಕ್ಕುದಾರಿಕೆ
 25. ಹಕ್ಕುನೀಡು
 26. ಹಕ್ಕುಪಡೆಯದ
 27. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ
 28. ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು
 29. ಹಕ್ಕುಬಿಡು
 30. ಹಕ್ಕುಸಾಧಕ
 31. ಹಕ್ಕುಸಾಧನೆ
 32. ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ
 33. ಹಕ್ಕೆಮನೆ
 34. ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ
 35. ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳು
 36. ಹಕ್ಕೊಸಾಧನೆ
 37. ಹಕ್ಕೋಲೆ
 38. ಹಗರಣ
 39. ಹಗರಣಗಳು
 40. ಹಗರು
 41. ಹಗಲಕಾಣ್ಕೆ
 42. ಹಗಲಿನಂತೆ
 43. ಹಗಲಿರುಳು
 44. ಹಗಲು
 45. ಹಗಲುಗನಸು
 46. ಹಗಲುರಾತ್ರಿ
 47. ಹಗಲ್ಬಿಡುವು
 48. ಹಂಗಾಮಿ
 49. ಹಂಗಾಮಿ-ವಸತಿ
 50. ಹಂಗಾಯ್ತು
 51. ಹಂಗಿನ
 52. ಹಂಗಿನಲ್ಲಿರು
 53. ಹಂಗಿಸು
 54. ಹಂಗು
 55. ಹಗುರ
 56. ಹಗುರಗೊಳಿಸು
 57. ಹಗುರತೆ
 58. ಹಗುರಪೊನ್ನು
 59. ಹಗುರಮಾಡು
 60. ಹಗುರವಾಗಲಿ
 61. ಹಗುರವಾಗಿ
 62. ಹಗುರವಾಗಿ-ನರ್ತಿಸು
 63. ಹಗುರವಾಗಿದೆ
 64. ಹಗುರವಾಗುತ್ತಿದೆ
 65. ಹಗುರವಾಗುವುದು
 66. ಹಗುರವಾದ
 67. ಹಗುರವಾದದ್ದು
 68. ಹಗುರಾದ
 69. ಹಗುರು
 70. ಹಗೆ
 71. ಹಗೆತನ
 72. ಹಗೆತನದ
 73. ಹಗೆತೆನ
 74. ಹಗೆಮಾಡು
 75. ಹಗೆಯ
 76. ಹಗೆಯಾದ
 77. ಹಗೇವು
 78. ಹಗ್ಗ
 79. ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ
 80. ಹಂಚಬಲ್ಲ
 81. ಹಂಚಲಾಗದ
 82. ಹಂಚಲಾಗಿದೆ
 83. ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 84. ಹಂಚಿಕೆ
 85. ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು
 86. ಹಂಚಿಕೆಗಾರ
 87. ಹಂಚಿಕೆದಾರ
 88. ಹಂಚಿಕೆದಾರರು
 89. ಹಂಚಿಕೆಪಡೆದವ
 90. ಹಂಚಿಕೆಯರಿಮೆ
 91. ಹಂಚಿಕೆಯಾಯಿತು
 92. ಹಂಚಿಕೊಡು
 93. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
 94. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 95. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ
 96. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
 97. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳು
 98. ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 99. ಹಂಚಿಗ
 100. ಹಂಚಿತ
 101. ಹಂಚಿದಭಾಗ
 102. ಹಂಚಿಹಾಕು
 103. ಹಂಚಿಹೋದ
 104. ಹಂಚು
 105. ಹಂಚುವ
 106. ಹಂಚುವವ
 107. ಹಂಚುವಿಕೆ
 108. ಹಂಚುವುದು
 109. ಹಚ್ಚಡ
 110. ಹಚ್ಚನೆಯ
 111. ಹಚ್ಚು
 112. ಹಚ್ಚುಗ
 113. ಹಚ್ಚುಗೆ
 114. ಹಚ್ಚುಮದ್ದು
 115. ಹಚ್ಚೆ
 116. ಹಚ್ಚೆತೆಗೆತ
 117. ಹಂಜರ
 118. ಹಜಾಮ
 119. ಹಜಾಮತಿ
 120. ಹಜಾರ
 121. ಹಝೀಬ್
 122. ಹಟ
 123. ಹಟದ
 124. ಹಟಮಾರಿ
 125. ಹಟಮಾರಿತನ
 126. ಹಟಮಾರಿತನದ
 127. ಹಟಮಾರಿಯಾದ
 128. ಹಟಯೋಗ
 129. ಹಟ್ಟಿ
 130. ಹಟ್ಟಿಕಾರ
 131. ಹಠ
 132. ಹಠದ
 133. ಹಠಮಾರಿ
 134. ಹಠಮಾರಿತನ
 135. ಹಠಮಾರಿತನದ
 136. ಹಠಮಾರಿಯಾದ
 137. ಹಠವಾದಿ
 138. ಹಠವಾದಿಯಾದ
 139. ಹಠಸ್ವಭಾವ
 140. ಹಠಹಿಡಿ
 141. ಹಠಾತ್
 142. ಹಠಾತ್-ಬದಲಾವಣೆ
 143. ಹಠಾತ್ತನೆ
 144. ಹಠಾತ್ತನೆ-ದಾಳಿಮಾಡು
 145. ಹಠಾತ್ತಾಗಿ
 146. ಹಠಾತ್ತಾದ
 147. ಹಡಗಾಳು
 148. ಹಡಗಿನ
 149. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ
 150. ಹಡಗು
 151. ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ
 152. ಹಡಗುಕೂಲಿ
 153. ಹಡಗುಗಳಂತೆ
 154. ಹಡಗುಗಳಿದ್ದರೂ
 155. ಹಡಗುಗಳು
 156. ಹಡಗುದಾಣ
 157. ಹಡಗುನಿಲ್ದಾಣ
 158. ಹಡಗುಪಡೆ
 159. ಹಡಗುಪಡೆಯ
 160. ಹಡಗುಬಚ್ಚಲು
 161. ಹಡಗುಬಾಧೆ
 162. ಹಡಗುಸಂಚಾರ
 163. ಹಡದೆ
 164. ಹಡಪ
 165. ಹಡಪವಳ
 166. ಹಡಪಿಗ
 167. ಹಡಬೆ
 168. ಹಡಿಲುಬಿಟ್ಟ
 169. ಹಡಿಹಾಡಿ
 170. ಹಡೆ
 171. ಹಂಡೆ
 172. ಹಣ
 173. ಹಣಕಳುಹಿಸುವುದು
 174. ಹಣಕಾಸಿನ
 175. ಹಣಕಾಸು
 176. ಹಣಕೊಡು
 177. ಹಣಗಾಹಿ
 178. ಹಣಗುರ್ತ
 179. ಹಣಗೂಡು
 180. ಹಣಚೂಟಿ
 181. ಹಣತರುವ
 182. ಹಣತೆಗೆ
 183. ಹಣತೆಗೆಯುವುದು
 184. ಹಣದ
 185. ಹಣದಾಸೆಯ
 186. ಹಣದಿಂದಲೇ
 187. ಹಣದುಬ್ಬರ
 188. ಹಣದುಬ್ಬರದ
 189. ಹಣದುಬ್ಬರವಿದ್ದರೂ
 190. ಹಣದುಬ್ಬರವೆಲ್ಲಿದೆ?
 191. ಹಣನೀಡಿಕೆ
 192. ಹಣನೀಡು
 193. ಹಣನೀಡುಗ
 194. ಹಣಪಡೆ
 195. ಹಣಪಡೆದವನು
 196. ಹಣಪಡೆವವ
 197. ಹಣಪಾರುಗ
 198. ಹಣಪಾವತಿರೆಜಿಸ್ಟರು
 199. ಹಣಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 200. ಹಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು
 201. ಹಣಮಾರಿಯಾದ
 202. ಹಣರವಾನೆ
 203. ಹಣವಂತ
 204. ಹಣವಂತನಾಗಿಸು
 205. ಹಣವಂತನಾದ
 206. ಹಣವಾಗಿಸು
 207. ಹಣವಿತ್ತು
 208. ಹಣವಿದ್ದರೂ
 209. ಹಣವಿಲ್ಲದ
 210. ಹಣವೆಲ್ಲಿ?
 211. ಹಣಹಿ೦ತಿರುಗಿಸು
 212. ಹಣಹಿಂದಿರುಗಿಸು
 213. ಹಣಹೂಡಿಕೆ
 214. ಹಣಹೂಡುವವನು
 215. ಹಣಹೊಂದಿಸು
 216. ಹಣಾದೇಶ
 217. ಹಣಾಭಾವದ
 218. ಹಣಿಗೆ
 219. ಹಣೆ
 220. ಹಣೆಪಟ್ಟಿ
 221. ಹಣೆಬರಹ
 222. ಹಣ್ಣಾಗದ
 223. ಹಣ್ಣಾಗಿಸು
 224. ಹಣ್ಣಾಗುವುದು
 225. ಹಣ್ಣಾದ
 226. ಹಣ್ಣಿನತೋಟ
 227. ಹಣ್ಣಿರ್ಪು
 228. ಹಣ್ಣೀರು
 229. ಹಣ್ಣು
 230. ಹಣ್ಣುಗಳಿರಲಿ
 231. ಹಣ್ಣುತುಪ್ಪ
 232. ಹಣ್ಣುತೋಟ
 233. ಹಣ್ಣುಪಾಕ
 234. ಹಣ್ಣುಹಂಪಲುಗಳು
 235. ಹಣ್ಣುಹಾಲು
 236. ಹಣ್ಸಕ್ಕರೆ
 237. ಹಣ್ಸಿ
 238. ಹಂತ
 239. ಹತ
 240. ಹಂತಕ
 241. ಹಂತಕರಂತೆ
 242. ಹಂತಗಳನ್ನು
 243. ಹಂತಗಳು
 244. ಹತಭಾಗ್ಯ
 245. ಹಂತಹಂತವಾಗಿ
 246. ಹಂತಹಂತವಾದ
 247. ಹತಾಶ
 248. ಹತಾಶನಾಗು
 249. ಹತಾಶನಾಗುತ್ತಾನೆ
 250. ಹತಾಶರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 251. ಹರಣ
 252. ಹರತಾಳ
 253. ಹರದ
 254. ಹರದರ
 255. ಹರದಿನ
 256. ಹರದು
 257. ಹರದುಹಣ
 258. ಹರಯ
 259. ಹರವಿನ
 260. ಹರವು
 261. ಹರಹು
 262. ಹರಹುಳ್ಳ
 263. ಹರಳಾಗಿಸು
 264. ಹರಳಿಕೆ
 265. ಹರಳು
 266. ಹರಳುಕಲ್ಲು
 267. ಹರಳುಗಟ್ಟುವಿಕೆ
 268. ಹರಳೆಣ್ಣೆ
 269. ಹರಾಜು
 270. ಹರಾಜುಗಳು
 271. ಹರಾಜೇರಿಸು
 272. ಹರಾಮಿ
 273. ಹರಿ
 274. ಹರಿಕಾರ
 275. ಹರಿಕೆ
 276. ಹರಿಕೇನ್
 277. ಹರಿಗೆ
 278. ಹರಿಗೆಕದಲಾಟ
 279. ಹರಿಗೆಯಿಳಿಕೆ
 280. ಹರಿಗೆಯಿಳಿಸು
 281. ಹರಿಗೆರುಬಾಟದರಿಮೆ
 282. ಹರಿಗೆವೇರ‍್ಪಡಿಕೆ
 283. ಹರಿಗೆವೇರ‍್ಪಡಿಸು
 284. ಹರಿಗೋಲು
 285. ಹರಿಣ
 286. ಹರಿತ
 287. ಹರಿತದಂತೆ
 288. ಹರಿತಮಾಡು
 289. ಹರಿತವಾಗಿರದ
 290. ಹರಿತವಾದ
 291. ಹರಿತವಿಲ್ಲದ
 292. ಹರಿದ
 293. ಹರಿದಾಡು
 294. ಹರಿದಿನ
 295. ಹರಿದು
 296. ಹರಿದುದು
 297. ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು
 298. ಹರಿದುಬಂದಿದೆ
 299. ಹರಿದುಹಾಕು
 300. ಹರಿದ್ವರ್ಣ
 301. ಹರಿದ್ವರ್ಣದ
 302. ಹರಿನೀರಿನರಿಮೆ
 303. ಹರಿಬೇಡ
 304. ಹರಿಯದ
 305. ಹರಿಯದಿರು
 306. ಹರಿಯಿತು
 307. ಹರಿಯು
 308. ಹರಿಯುತ್ತದೆ
 309. ಹರಿಯುತ್ತವೆ
 310. ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ
 311. ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ
 312. ಹರಿಯುವ
 313. ಹರಿಯುವನೀರು
 314. ಹರಿಯುವಿಕೆ
 315. ಹರಿಯುವುದು
 316. ಹರಿವಣಿ
 317. ಹರಿವಾಣ
 318. ಹರಿವಾಣಗಳು
 319. ಹರಿವಿನದಾರಿ
 320. ಹರಿವು
 321. ಹರಿಸು
 322. ಹರಿಸುಗ
 323. ಹರುಕಲಾದ
 324. ಹರುಕಲು
 325. ಹರುಕು
 326. ಹರೆ
 327. ಹರೆಯ
 328. ಹರೆಯಗುಂಪು
 329. ಹರೆಯತನ
 330. ಹರೆಯದವ
 331. ಹರೆಯದಹಲ್ಲು
 332. ಹರ್ನಿಯ
 333. ಹರ್ಷ
 334. ಹರ್ಷಗೊಳಿಸು
 335. ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ
 336. ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದಿರಿ
 337. ಹರ್ಷಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ
 338. ಹರ್ಷದ
 339. ಹರ್ಷದಾಯಕ
 340. ಹರ್ಷಧ್ವನಿ
 341. ಹರ್ಷಪಡು
 342. ಹರ್ಷಪುಲಕ
 343. ಹರ್ಷಪೂರಿತ
 344. ಹರ್ಷಭರಿತ
 345. ಹರ್ಷಯುಕ್ತ
 346. ಹರ್ಷಿತನಾದ
 347. ಹರ್ಷಿಸಲಿ
 348. ಹರ್ಷಿಸು
 349. ಹರ್ಷೋತ್ಕರ್ಷ
 350. ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ
 351. ಹರ್ಷೋದ್ಘರಿಸು
 352. ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ
 353. ಹರ್ಷೋನ್ಮಾದ
 354. ಹಲಕಡನಂಬಿ
 355. ಹಲಕೂಟ
 356. ಹಲಕೂಡು
 357. ಹಲಕೂರುಗಳುಳ್ಳ
 358. ಹಲಗಟ್ಟಿಪರಿಜು
 359. ಹಲಗಂಡರಿರುವಿಕೆ
 360. ಹಲಗೆ
 361. ಹಲಗೆಯಾಡಿಸಿದ
 362. ಹಲತನ
 363. ಹಲತುಣುಕು
 364. ಹಲನಡವಳಿತನ
 365. ಹಲನಡಾವಳಿಯ
 366. ಹಲನಂಬಿ
 367. ಹಲನಾಡ
 368. ಹಲನುಡಿಯ
 369. ಹಲನುರಿಗ
 370. ಹಲನುರಿತವನು
 371. ಹಲಪದ
 372. ಹಲಪರಿಜು
 373. ಹಲಪೊತ್ತಿನ
 374. ಹಲಬಗೆಯ
 375. ಹಲಬದಿನಡು
 376. ಹಲಬದಿಬಳಸಿ
 377. ಹಲಬೆಸುಗೆ
 378. ಹಲಬೇಟಿಗ
 379. ಹಲಮಡಿ
 380. ಹಲಮಂದಿಯುಳ್ಳ
 381. ಹಲಮಳಿಗೆ
 382. ಹಲಮೂಲೆ
 383. ಹಲವದಿರು
 384. ಹಲವರಲ್ಲಿ
 385. ಹಲವರಿಗೆ
 386. ಹಲವರು
 387. ಹಲವಳಕ
 388. ಹಲವಾರು
 389. ಹಲವು
 390. ಹಲವುಬಾರಿ
 391. ಹಲವುವೇಳೆ
 392. ಹಲವೆಣಿಕೆ
 393. ಹಲವೊರೆ
 394. ಹಲಸಿನಿಮರ
 395. ಹಲಸೇರು
 396. ಹಲಹೆಂಡಿರಿರುವಿಕೆ
 397. ಹಲಹೊಗರಿನ
 398. ಹಲಿಗೆ
 399. ಹಲಿವೆ
 400. ಹಲುಬು
 401. ಹಲುಬೆ
 402. ಹಲ್ಕ
 403. ಹಲ್ಕಾತನ
 404. ಹಲ್ಕಿಂಗ್
 405. ಹಲ್ತಿಕ್ಕುಕ
 406. ಹಲ್ಲರಿಮೆ
 407. ಹಲ್ಲಿ
 408. ಹಲ್ಲಿಗಳಂತೆ
 409. ಹಲ್ಲಿಲಿ
 410. ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ
 411. ಹಲ್ಲು
 412. ಹಲ್ಲುಕಚ್ಚು
 413. ಹಲ್ಲುಕಟ್ಟುಗ
 414. ಹಲ್ಲುಕಡಿ
 415. ಹಲ್ಲುಕಿರಿ
 416. ಹಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ
 417. ಹಲ್ಲುಗಳು
 418. ಹಲ್ಲುಗಾಲಿ
 419. ಹಲ್ಲುಗಿಂಜು
 420. ಹಲ್ಲುಗಿಂಜುವ
 421. ಹಲ್ಲುಗಿರಿಯುವ
 422. ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿ
 423. ಹಲ್ಲುಜ್ಜುಕ
 424. ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು
 425. ಹಲ್ಲುನೇರ್ಪರಿಮೆ
 426. ಹಲ್ಲುನೋವು
 427. ಹಲ್ಲುಪುಡಿ
 428. ಹಲ್ಲುಬರು
 429. ಹಲ್ಲುಬರುವೆ
 430. ಹಲ್ಲುಬಿಡು
 431. ಹಲ್ಲುಮಸೆ
 432. ಹಲ್ಲುಮಾಂಜುಗ
 433. ಹಲ್ಲುಮೂಡು
 434. ಹಲ್ಲುಸರಿ
 435. ಹಲ್ಲುಸಾಲು
 436. ಹಲ್ಲುಹುಳುಕು
 437. ಹಲ್ಲೆ
 438. ಹಲ್ಲೆಕೋರರು
 439. ಹಲ್ಲೆಮಾಡು
 440. ಹಲ್ವ
 441. ಹಲ್ಸರಿ
 442. ಹವಣಿಸು
 443. ಹವಳ
 444. ಹವಳದಿಣ್ಣೆ
 445. ಹವಾ
 446. ಹವಾಗುಣ
 447. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ
 448. ಹವಾಮಾನ
 449. ಹವಾಮಾನದೊಂದಿಗೆ
 450. ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ
 451. ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ
 452. ಹವಾಮುನ್ಸೂಚನೆ
 453. ಹವಾಲತ್ತಿನಲ್ಲಿ
 454. ಹವಾಲತ್ತು
 455. ಹವಾಲ್ದಾರ
 456. ಹವೀಜ
 457. ಹವೆ
 458. ಹವೆಯಳತೆ
 459. ಹವೆಯಳವು
 460. ಹವ್ಯಾಸ
 461. ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 462. ಹವ್ಯಾಸಿ
 463. ಹಂಸ
 464. ಹಂಸಗಮನ
 465. ಹಂಸಗೀತೆ
 466. ಹಸನಲ್ಲದ
 467. ಹಸನಾದ
 468. ಹಸನು
 469. ಹಸನುಮಾಡು
 470. ಹಸನ್ಮುಖದ
 471. ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾದ
 472. ಹಂಸಪಕ್ಷಿ
 473. ಹಸಲೆ
 474. ಹಸಲೆಗತ್ತರಿ
 475. ಹಸಿ
 476. ಹಸಿಗೊಬ್ಬರ
 477. ಹಸಿತೊಗಲು
 478. ಹಸಿದ
 479. ಹಸಿದಿರುವ
 480. ಹಸಿದಿರುವುದು
 481. ಹಸಿದುಕೊಂಡು
 482. ಹಸಿಪಚ್ಚಡಿ
 483. ಹಸಿಪಲ್ಲೆ
 484. ಹಸಿಬಾಡು
 485. ಹಸಿಯಾದ
 486. ಹಸಿರಾಗಿರುವ
 487. ಹಸಿರಿಲ್ಲದುಸಿರಿ
 488. ಹಸಿರು
 489. ಹಸಿರುಪಟ್ಟಿ
 490. ಹಸಿರುಮಣ್ಣು
 491. ಹಸಿರುಮನೆ
 492. ಹಸಿರುಮಿಡತೆ
 493. ಹಸಿವಾಗದಿರಲಿ
 494. ಹಸಿವಾಗದಿರುವಿಕೆ
 495. ಹಸಿವಾಗುವುದು
 496. ಹಸಿವು
 497. ಹಸಿವೆ
 498. ಹಸಿಸುಣ್ಣ
 499. ಹಸುಗಳು
 500. ಹಸುಗೂಸಿನ
 501. ಹಸುಗೂಸು
 502. ಹಸುಗೆ
 503. ಹಸುಬೆ
 504. ಹಸುರು
 505. ಹಲಬಲ್ಲ
 506. ಹಲಬಿಡಿ
 507. ಹಾಡಾಡು
 508. ಹಾಡಾಯಿತು
 509. ಹಾಡಿಕೆ
 510. ಹಾಡಿಕೆಯರಿಗ
 511. ಹಾಡಿಕೆಯರಿಮೆ
 512. ಹಾಡಿಗ
 513. ಹಾಡಿದ
 514. ಹಾಡಿದೆ
 515. ಹಾಡಿದ್ದು
 516. ಹಾಡಿದ್ದೇಹಾಡು
 517. ಹಾಡಿನ
 518. ಹಾಡಿನಳತೆ
 519. ಹಾಡು
 520. ಹಾಡುಕಟ್ಟುಗ
 521. ಹಾಡುಗ
 522. ಹಾಡುಗಳು
 523. ಹಾಡುಗಾರ
 524. ಹಾಡುಗಾರರು
 525. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ
 526. ಹಾಡುಗಾರ‍್ತಿ
 527. ಹಾಡುತಂಡ
 528. ಹಾಡುತ್ತಾನೆ
 529. ಹಾಡುತ್ತಿದೆ
 530. ಹಾಡುಬಗೆ
 531. ಹಾಡುವವರು
 532. ಹಾಡುವಾಗಲೂ
 533. ಹಾಡುವಿಕೆ
 534. ಹಾಡುಹಕ್ಕಿ
 535. ಹಾಡುಹಗಲಿನಲ್ಲಿ
 536. ಹಾಡ್ಬರಹ
 537. ಹಾಡ್ಬರಹಗಾರ
 538. ಹಾತೆ
 539. ಹಾತೊರೆ
 540. ಹಾತೊರೆದ
 541. ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿರುವ
 542. ಹಾತೊರೆಯುವ
 543. ಹಾತೊರೆಯುವಿಕೆ
 544. ಹಾತೊರೆವ
 545. ಹಾತ್ಬೇಡಿ
 546. ಹಾದರ
 547. ಹಾದರಗಿತ್ತಿ
 548. ಹಾದರದ
 549. ಹಾದರಮಾಡು
 550. ಹಾದರಿಗ
 551. ಹಾದಿ
 552. ಹಾದಿಕಟ್ಟು
 553. ಹಾದಿಕಾರ
 554. ಹಾದಿಗ
 555. ಹಾದಿಗಳು
 556. ಹಾದಿತಪ್ಪಿದ
 557. ಹಾದಿತಪ್ಪಿಸು
 558. ಹಾದಿತಪ್ಪು
 559. ಹಾದಿತಿಟ್ಟ
 560. ಹಾದಿಪಟ
 561. ಹಾದಿಬಂಡಿ
 562. ಹಾದಿಮಟ್ಟಸ
 563. ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
 564. ಹಾದಿಯಾಗಿರು
 565. ಹಾದಿಸವೆಸು
 566. ಹಾದಿಹರದ
 567. ಹಾದಿಹೋಕ
 568. ಹಾದು
 569. ಹಾದುಬರು
 570. ಹಾದುಹೋಗು
 571. ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ
 572. ಹಾದುಹೋಗುವ
 573. ಹಾದುಹೋಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ
 574. ಹಾದುಹೋಗುವವನು
 575. ಹಾನಿ
 576. ಹಾನಿಕರ
 577. ಹಾನಿಕರ-ಕಾರ್ಯ
 578. ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ
 579. ಹಾನಿಕರವಾದ
 580. ಹಾನಿಕಾರಕ
 581. ಹಾನಿಕಾರಿ
 582. ಹಾನಿಗಳನ್ನು
 583. ಹಾನಿಗಳಿಗೆ
 584. ಹಾನಿಗೆ
 585. ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದ
 586. ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ
 587. ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದು
 588. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ
 589. ಹಾನಿಗೊಳಿಸು
 590. ಹಾನಿತಟ್ಟದ
 591. ಹಾನಿದಾಯಕ
 592. ಹಾನಿಪರಿಹಾರ
 593. ಹಾನಿಮಾಡು
 594. ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡು
 595. ಹಾನಿಸಂಭವ
 596. ಹಾಯಲಾಗದ
 597. ಹಾಯಾಗಿ
 598. ಹಾಯಾಗಿರು
 599. ಹಾಯಾಗಿರುವ
 600. ಹಾಯಾದ
 601. ಹಾಯಿ
 602. ಹಾಯಿಕೆ
 603. ಹಾಯಿದೋಣಿ
 604. ಹಾಯಿಸು
 605. ಹಾಯು
 606. ಹಾಯ್ಗಡ
 607. ಹಾಯ್ದುಹೋಗು
 608. ಹಾರ
 609. ಹಾರಯ್ಕೆ
 610. ಹಾರಯ್ಕೆಯೋಲೆ
 611. ಹಾರಯ್ಸು
 612. ಹಾರಹಾಕು
 613. ಹಾರಾಟ
 614. ಹಾರಾಟಗಳು
 615. ಹಾರಾಟದ
 616. ಹಾರಾಟದರಿಮೆ
 617. ಹಾರಾಡಿಸು
 618. ಹಾರಾಡು
 619. ಹಾರಾಡುತ್ತಿದೆ
 620. ಹಾರಿ
 621. ಹಾರಿಕೆ
 622. ಹಾರಿಕೊ
 623. ಹಾರಿತು
 624. ಹಾರಿದಂತಾಗಿದೆ
 625. ಹಾರಿಬರು
 626. ಹಾರಿಸು
 627. ಹಾರಿಸುಗ
 628. ಹಾರಿಸುವುದು
 629. ಹಾರಿಹೋಗು
 630. ಹಾರಿಹೋದ
 631. ಹಾರಿಹೋಯಿತು
 632. ಹಾರು
 633. ಹಾರುಗೆರೆ
 634. ಹಾರುಪಡೆ
 635. ಹಿಕ್ಕೆ
 636. ಹಿಂಗಟ್ಟು
 637. ಹಿಂಗಡೆ
 638. ಹಿಂಗಣ್ಣು
 639. ಹಿಂಗತಿ
 640. ಹಿಂಗತ್ತಲೆ
 641. ಹಿಂಗತ್ತು
 642. ಹಿಂಗಯ್ಹೊಡೆತ
 643. ಹಿಂಗರೆ
 644. ಹಿಂಗಾ
 645. ಹಿಂಗಾಡಿ
 646. ಹಿಂಗಾಯ್ತು
 647. ಹಿಂಗಾರಿ
 648. ಹಿಂಗಾರು
 649. ಹಿಂಗಾಲು
 650. ಹಿಂಗಿಸು
 651. ಹಿಂಗು
 652. ಹಿಂಗೋಣೆ
 653. ಹಿಗ್ಗಬಲ್ಲ
 654. ಹಿಗ್ಗಿಕೆ
 655. ಹಿಗ್ಗಿದ
 656. ಹಿಗ್ಗಿನಲ್ಲಿರುವ
 657. ಹಿಗ್ಗಿಸಲಾದ
 658. ಹಿಗ್ಗಿಸಿ
 659. ಹಿಗ್ಗಿಸಿದ
 660. ಹಿಗ್ಗಿಸು
 661. ಹಿಗ್ಗಿಸುಗಳು
 662. ಹಿಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ
 663. ಹಿಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಗೆ
 664. ಹಿಗ್ಗು
 665. ಹಿಗ್ಗುಕ
 666. ಹಿಗ್ಗುಗೆ
 667. ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ
 668. ಹಿಗ್ಗುತ್ತಿರುವ
 669. ಹಿಗ್ಗುವ
 670. ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ
 671. ಹಿಗ್ಗುವುದು
 672. ಹಿಂಚಲನೆ
 673. ಹಿಂಚಲಿಸು
 674. ಹಿಚುಕು
 675. ಹಿಂಜರಿ
 676. ಹಿಂಜರಿಕೆ
 677. ಹಿಂಜರಿತ
 678. ಹಿಂಜರಿಯದಿರಿ
 679. ಹಿಂಜರಿಯದಿರು
 680. ಹಿಂಜರಿಯು
 681. ಹಿಂಜರಿಯುವ
 682. ಹಿಂಜರಿಸು
 683. ಹಿಂಜಾರಿಯ
 684. ಹಿಜಿಡ
 685. ಹಿಂಜಿರುವ
 686. ಹಿಂಜು
 687. ಹಿಟ್
 688. ಹಿಟ್ಟರ್
 689. ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ
 690. ಹಿಟ್ಟು
 691. ಹಿಟ್ಟುಮಾಡು
 692. ಹಿಡನ್
 693. ಹಿಡನ್ಗಳು
 694. ಹಿಡನ್ಗಳು
 695. ಹಿಡಮಾಡು
 696. ಹಿಡಿ
 697. ಹಿಡಿಕಲ
 698. ಹಿಡಿಕುಬಡಿ
 699. ಹಿಡಿಕೂಟ
 700. ಹಿಂಡಿಕೆ
 701. ಹಿಡಿಕೆ
 702. ಹಿಡಿಕೆಗಳು
 703. ಹಿಡಿಗುಂಡು
 704. ಹಿಡಿಗುಬ್ಬಿ
 705. ಹಿಡಿಗೂಟ
 706. ಹಿಡಿಗೂಡಿಕೆ
 707. ಹಿಡಿಗೂಳು
 708. ಹಿಡಿಗೆ
 709. ಹಿಡಿತ
 710. ಹಿಡಿತದ
 711. ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ
 712. ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು
 713. ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡು
 714. ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
 715. ಹಿಡಿತದಾಳ್ಮೆ
 716. ಹಿಡಿತದಿಂದ
 717. ಹಿಡಿತಬಿಡದ
 718. ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲದ
 719. ಹಿಡಿತುಂಬು
 720. ಹಿಂಡಿತೆಗೆ
 721. ಹಿಂಡಿದ
 722. ಹಿಡಿದ
 723. ಹಿಡಿದಿಕೊ
 724. ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ
 725. ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊ
 726. ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ
 727. ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
 728. ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
 729. ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು
 730. ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ
 731. ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 732. ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗುವುದು
 733. ಹಿಡಿದಿಡು
 734. ಹಿಡಿದಿಡುವುದು
 735. ಹಿಡಿದಿದ್ದ
 736. ಹಿಡಿದಿದ್ದರು
 737. ಹಿಡಿದಿರು
 738. ಹಿಡಿದೀಪ
 739. ಹಿಡಿದುಕೊ
 740. ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೂ
 741. ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳು
 742. ಹಿಡಿದೆತ್ತು
 743. ಹಿಡಿದೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ
 744. ಹಿಂಡಿದ್ದು
 745. ಹಿಂಡಿನ
 746. ಹಿಡಿನುಡಿ
 747. ಹಿಡಿಬಟ್ಟಲು
 748. ಹಿಡಿಯತಕ್ಕ
 749. ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ
 750. ಹಿಡಿಯಬೇಕು
 751. ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 752. ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 753. ಹಿಡಿಯಿರಿ
 754. ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ
 755. ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ
 756. ಹಿಡಿಯುವಿಕೆಗಳು
 757. ಹಿಡಿಯುವುದು
 758. ಹಿಡಿಸದ
 759. ಹಿಡಿಸದಿರುವುದು
 760. ಹಿಡಿಸು
 761. ಹಿಡಿಸುವ
 762. ಹಿಡಿಹುಲ್ಲು
 763. ಹಿಂಡು
 764. ಹಿಂಡುಗೂಡು
 765. ಹಿಡುವಳಿ
 766. ಹಿಡುವಳಿದಾರ
 767. ಹಿಡುವಳಿದಾರನೆ?
 768. ಹಿಡುವಳಿದಾರರು
 769. ಹಿಂಡುವಿಕೆ
 770. ಹಿಂಡುವುದು
 771. ಹಿತ
 772. ಹಿತಕರ
 773. ಹಿತಕರವಲ್ಲದ
 774. ಹಿತಕರವಾದ
 775. ಹಿತಕಾರಿ
 776. ಹಿತಚಿಂತಕ
 777. ಹಿತಚಿಂತನೆ
 778. ಹಿತನಿಧಿ
 779. ಹಿತಪೋಷಕ
 780. ಹಿತರಕ್ಷಕ
 781. ಹಿತವಲ್ಲದ
 782. ಹಿತವಾಗಿರದ
 783. ಹಿತವಾಗಿಲ್ಲದ
 784. ಹಿತವಾಗು
 785. ಹಿತವಾದ
 786. ಹಿತಶತ್ರು
 787. ಹಿತಶತ್ರುತ್ವ
 788. ಹಿತಸಾಧಕ
 789. ಹಿತಾರ್ಥ
 790. ಹಿತಾಸಕ್ತಿ
 791. ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ
 792. ಹಿಂತಿರುಗಿ
 793. ಹಿಂತಿರುಗಿತು
 794. ಹಿಂತಿರುಗಿಸು
 795. ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ
 796. ಹಿಂತಿರುಗು
 797. ಹಿಂತಿರುಚು
 798. ಹಿಂತೆಗೆ
 799. ಹಿಂತೆಗೆತ
 800. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊ
 801. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ
 802. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು
 803. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
 804. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ
 805. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
 806. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು
 807. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
 808. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ
 809. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 810. ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 811. ಹಿಂತೆಗೆಯದ
 812. ಹಿತೈಶಿ
 813. ಹಿತೈಷಿ
 814. ಹಿತ್ತಲೊಲೆ
 815. ಹಿತ್ತಾಳಿಗ
 816. ಹಿತ್ತಾಳೆ
 817. ಹಿತ್ತಾಳೆಯಂತೆ
 818. ಹಿತ್ತಿಲು
 819. ಹಿಂದಕ್ಕೂ
 820. ಹಿಂದಕ್ಕೆ
 821. ಹಿಂದಕ್ಕೆ-ಒಯ್ಯಿ
 822. ಹಿಂದಕ್ಕೆ-ಹೋಗು
 823. ಹಿಂದಕ್ಕೆಕರೆ
 824. ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಳುಹಿಸಿದ
 825. ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಳುಹಿಸು
 826. ಹಿಂದಕ್ಕೆತೆಗೆದುಕೊ
 827. ಹಿಂದಕ್ಕೆತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
 828. ಹಿಂದಕ್ಕೆಹಾಕು
 829. ಹಿಂದಟ್ಟು
 830. ಹಿಂದಣ
 831. ಹಿಂದಲೆಯ
 832. ಹಿಂದಳಮಿದುಳು
 833. ಹಿಂದಳಿಸು
 834. ಹಿಂದಾಡು
 835. ಹಿಂದಿಡು
 836. ಹಿಂದಿಡುವಿಕೆ
 837. ಹಿಂದಿದ್ದವನು
 838. ಹಿಂದಿನ
 839. ಹಿಂದಿನಕಾಲ
 840. ಹಿಂದಿನಂತೆ
 841. ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ
 842. ಹಿಂದಿನದಿನಾಂಕದ
 843. ಹಿಂದಿನದು
 844. ಹಿಂದಿನನಡತೆ
 845. ಹಿಂದಿನವನು
 846. ಹಿಂದಿನವರು
 847. ಹಿಂದಿನಿಂದ
 848. ಹಿಂದಿನಿಂದನಡೆದುಬಂದದಾರಿ
 849. ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾದ
 850. ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗದ
 851. ಹಿಂದಿರುಗಿಸು
 852. ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು
 853. ಹಿಂದಿರುಗು
 854. ಹಿಂದಿರುಗುವುದು
 855. ಹಿಂದು
 856. ಹಿದುಕು
 857. ಹಿಂದುಗಡೆ
 858. ಹಿಂದುಗಡೆಯ
 859. ಹಿಂದುಮುಂದಾಗಿ
 860. ಹಿಂದುಮುಂದಾಗಿರುವುದು
 861. ಹಿಂದುಮುಂದಾಗು
 862. ಹಿಂದುಮುಂದಾದ
 863. ಹಿಂದುಳಿ
 864. ಹಿಂದುಳಿಕೆ
 865. ಹಿಂದುಳಿದ
 866. ಹಿಂದುಳಿದವರು
 867. ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು
 868. ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ
 869. ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ
 870. ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದು
 871. ಹಿಂದುಳಿದು
 872. ಹಿಂದುಳಿಲಿಕೆ
 873. ಹಿಂದೂಡಿಕೆ
 874. ಹಿಂದೂಡು
 875. ಹಿಂದೂಡುವುದು
 876. ಹಿಂದೂಧರ್ಮ
 877. ಹಿಂದೂಮತ
 878. ಹಿಂದೆ
 879. ಹಿಂದೆಕೇಳು
 880. ಹಿಂದೆಗೆ
 881. ಹಿಂದೆಗೆತ
 882. ಹಿಂದೆಗೆಯಲಾರದ
 883. ಹಿಂದೆಗೆಯುವ
 884. ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ
 885. ಹಿಂದೆಂದೂಕಂಡಿಲ್ಲದ
 886. ಹಿಂದೆನಿಲ್ಲು
 887. ಹಿಂದೆಪಡೆ
 888. ಹಿಂದೆಬರು
 889. ಹಿಂದೆಬೀಳು
 890. ಹಿಂದೆಮುಂದೆ
 891. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 892. ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 893. ಹೀರಿಕೋ
 894. ಹೀರಿದ್ದೂ
 895. ಹೀರಿಬಿಡು
 896. ಹೀರು
 897. ಹೀರುಕ
 898. ಹೀರುಕಾಗದ
 899. ಹೀರುಕಾವಿನ
 900. ಹೀರುಗ
 901. ಹೀರುಗೇಡು
 902. ಹೀರುತಟ್ಟೆ
 903. ಹೀರುವಿಕೆ
 904. ಹೀರುವುದು
 905. ಹೀರುಹಾಳೆ
 906. ಹೀರೊತ್ತು
 907. ಹೀರೋಗಳಂತೆ
 908. ಹೀರೋಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ
 909. ಹೀರೋಗಳು
 910. ಹೀರೋಯಿನ್
 911. ಹೀರೋಯಿಸಂ
 912. ಹೀರೋಸ್
 913. ಹೀಲಿ
 914. ಹೀಲಿಂಗ್
 915. ಹುಕುಂ
 916. ಹುಕುಮು
 917. ಹುಕುಮ್ಕೊಡು
 918. ಹುಕ್ಕಾ
 919. ಹುಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾದನು
 920. ಹುಗಿ
 921. ಹುಗಿತ
 922. ಹುಗು
 923. ಹುಗುಳು
 924. ಹುಚ್ಚ
 925. ಹುಚ್ಚನಂತೆ
 926. ಹುಚ್ಚರಆಸ್ಪತ್ರೆ
 927. ಹುಚ್ಚಾಟ
 928. ಹುಚ್ಚಾಟಗಳು
 929. ಹುಚ್ಚಾಟದ
 930. ಹುಚ್ಚಾಟಿಕೆ
 931. ಹುಚ್ಚಾಡು
 932. ಹುಚ್ಚಾದ
 933. ಹುಚ್ಚಾಬಟ್ಟೆಯ
 934. ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆ
 935. ಹುಚ್ಚು
 936. ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ
 937. ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು
 938. ಹುಚ್ಚುತನ
 939. ಹುಚ್ಚುತನದ
 940. ಹುಚ್ಚುತನದವರೆಗೆ
 941. ಹುಚ್ಚುತನವಾಗುತ್ತಿದೆ
 942. ಹುಚ್ಚುಮಾತು
 943. ಹುಚ್ಚುಸಾಹಸ
 944. ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿದ
 945. ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿಸು
 946. ಹುಚ್ಚುಹೊಳೆ
 947. ಹುಚ್ಚೆದ್ದು
 948. ಹುಂಜ
 949. ಹುಟ್ಟಡಗಿಸು
 950. ಹುಟ್ಟದ
 951. ಹುಟ್ಟಳವು
 952. ಹುಟ್ಟಳವುಗ
 953. ಹುಟ್ಟಿ
 954. ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು
 955. ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು?
 956. ಹುಟ್ಟಿಗೆ
 957. ಹುಟ್ಟಿದ
 958. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ
 959. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ
 960. ಹುಟ್ಟಿನ
 961. ಹುಟ್ಟಿನ-ದರ
 962. ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲ
 963. ಹುಟ್ಟಿಸಿದವನು
 964. ಹುಟ್ಟಿಸು
 965. ಹುಟ್ಟು
 966. ಹುಟ್ಟುಕ
 967. ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ
 968. ಹುಟ್ಟುಕುಂದು
 969. ಹುಟ್ಟುಕೊರತೆ
 970. ಹುಟ್ಟುಗುಣ
 971. ಹುಟ್ಟುಗುಣದ
 972. ಹುಟ್ಟುಗೆ
 973. ಹುಟ್ಟುಗೋಲು
 974. ಹುಟ್ಟುಜಾಣ್ಮೆ
 975. ಹುಟ್ಟುತಡೆ
 976. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲಿರುವ
 977. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ
 978. ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ
 979. ಹುಟ್ಟುದಡ್ಡ
 980. ಹುಟ್ಟುಪರಿಚೆ
 981. ಹುಟ್ಟುಪರಿಜಲ್ಲದ
 982. ಹುಟ್ಟುಮಚ್ಚೆ
 983. ಹುಟ್ಟುಮುನ್ನ
 984. ಹುಟ್ಟುವಳಿ
 985. ಹುಟ್ಟುವಳಿಯಿಲ್ಲದ
 986. ಹುಟ್ಟುವುದು
 987. ಹುಟ್ಟುವುದೇ?
 988. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
 989. ಹುಟ್ಟುಹಾಕು
 990. ಹುಟ್ಟೂರು
 991. ಹುಟ್ಟೊಲವು
 992. ಹುಡಿ
 993. ಹುಂಡಿ
 994. ಹುಡಿಮಾಡು
 995. ಹುಡುಕದೆ
 996. ಹುಡುಕಬಹುದಾದ
 997. ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ
 998. ಹುಡುಕಬೇಡ
 999. ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ
 1000. ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ
 1001. ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ
 1002. ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1003. ಹುಡುಕಾಟ
 1004. ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಾಗಿ
 1005. ಹುಡುಕಾಟಗಳು
 1006. ಹುಡುಕಾಡು
 1007. ಹುಡುಕಿ
 1008. ಹುಡುಕಿದ
 1009. ಹುಡುಕಿದರು
 1010. ಹುಡುಕಿದರೂ
 1011. ಹುಡುಕಿದೆ
 1012. ಹುಡುಕು
 1013. ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು
 1014. ಹುಡುಕುತ್ತಿರು
 1015. ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ
 1016. ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು
 1017. ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು
 1018. ಹುಡುಕುವವ
 1019. ಹುಡುಕುವವರೆಗೂ
 1020. ಹುಡುಕುವಾಗ
 1021. ಹುಡುಕುವಿಕೆ
 1022. ಹುಡುಕುವುದು
 1023. ಹುಡುಕುಳಿ
 1024. ಹುಡುಗ
 1025. ಹುಡುಗರಂತೆ
 1026. ಹುಡುಗರನ್ನು
 1027. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ
 1028. ಹುಡುಗರಾದರೂ
 1029. ಹುಡುಗರಿಗೆ
 1030. ಹುಡುಗರು
 1031. ಹುಡುಗರೇ?
 1032. ಹುಡುಗಾಟ
 1033. ಹುಡುಗಾಟದ
 1034. ಹುಡುಗಾಟವಾಡಿದ
 1035. ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ
 1036. ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯ
 1037. ಹುಡುಗಾಟಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 1038. ಹುಡುಗಿ
 1039. ಹುಡುಗಿತನದ
 1040. ಹುಡುಗಿಯಂಥ
 1041. ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು
 1042. ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ
 1043. ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು
 1044. ಹುಡುಗು
 1045. ಹುಣಿಸೆಗಿಡ
 1046. ಹುಣಿಸೆಹಣ್ಣು
 1047. ಹುಣ್ಣಾಗಿಸು
 1048. ಹುಣ್ಣಾಗು
 1049. ಹುಣ್ಣಾದ
 1050. ಹುಣ್ಣಿಮೆ
 1051. ಹುಣ್ಣು
 1052. ಹುತಾತ್ಮ
 1053. ಹುತಾತ್ಮತೆ
 1054. ಹುತಾತ್ಮನನ್ನಾಗಿಸು
 1055. ಹುತಾತ್ಮರಾದ
 1056. ಹುತಾತ್ಮರಾದರು
 1057. ಹುತಾತ್ಮರಾದವರು
 1058. ಹುತಾತ್ಮರು
 1059. ಹುತ್ತ
 1060. ಹುತ್ತದಂತೆ
 1061. ಹುತ್ತಿಯಾದರೂ
 1062. ಹುತ್ತು
 1063. ಹುದಿ
 1064. ಹುದಿಲು
 1065. ಹುದುಗ
 1066. ಹುದುಗಿದ
 1067. ಹುದುಗಿರುವ
 1068. ಹುದುಗಿರುವಿಕೆ
 1069. ಹುದುಗಿಸಲಾದ
 1070. ಹುದುಗಿಸಿ
 1071. ಹುದುಗಿಸಿದ
 1072. ಹುದುಗು
 1073. ಹುದುಗುವುದು
 1074. ಹುದುಗೆಬ್ಬಿಸು
 1075. ಹುದ್ದೆ
 1076. ಹುದ್ದೆಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು
 1077. ಹುದ್ದೆಗಳು
 1078. ಹುದ್ದೆದಾರ
 1079. ಹುದ್ದೆಯ
 1080. ಹುದ್ದೆಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು
 1081. ಹುದ್ದೇದಾರ
 1082. ಹುಬ್ಬು
 1083. ಹುಬ್ಬುಗಂಟಿಕ್ಕು
 1084. ಹುಬ್ಬುಗಂಟು
 1085. ಹುಬ್ಬುಗಳು
 1086. ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನ
 1087. ಹುಮ್ಮಸ್ಸು
 1088. ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಳ್ಳ
 1089. ಹುಯಿಲಿನ
 1090. ಹುಯಿಲು
 1091. ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸಿದ
 1092. ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸು
 1093. ಹುಯ್ಯಲಿಡು
 1094. ಹುಯ್ಯಲು
 1095. ಹುಯ್ಲು
 1096. ಹುರಿ
 1097. ಹುರಿಗೆ
 1098. ಹುರಿದ
 1099. ಹುರಿದುಂಬಿಕೆ
 1100. ಹುರಿದುಂಬಿಸು
 1101. ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ
 1102. ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದು
 1103. ಹುರಿದುಂಬು
 1104. ಹುರಿದುಮ್ಬಿಸು
 1105. ಹುರಿಬಂಡಿ
 1106. ಹುರಿಯಲು
 1107. ಹುರಿಯಾಳು
 1108. ಹುರಿಯುವುದು
 1109. ಹುರಿಹಗ್ಗ
 1110. ಹುರುಡಿಸು
 1111. ಹುರುಡು
 1112. ಹುರುಪರಿಕೆ
 1113. ಹುರುಪಿನ
 1114. ಹುರುಪಿಲಿ
 1115. ಹುರುಪಿಲ್ಲದ
 1116. ಹುರುಪಿಲ್ಲದಿರು
 1117. ಹುರುಪು
 1118. ಹುರುಪುಗ
 1119. ಹುರುಪುಗೊಳಿಸು
 1120. ಹುರುಪುಗೊಳ್ಳು
 1121. ಹುರುಪುತಿಟ್ಟ
 1122. ಹುರುಪುಪ್ಪು
 1123. ಹುರುಪುಳ್ಳ
 1124. ಹುರುಬುರುಕು
 1125. ಹುರುಳರಿ
 1126. ಹುರುಳರಿತ
 1127. ಹುರುಳರಿಮೆ
 1128. ಹುರುಳರಿವ
 1129. ಹುರುಳಾಗಿರು
 1130. ಹುರುಳಿ
 1131. ಹುರುಳಿಕೆ
 1132. ಹುರುಳಿಲ್ಲದ
 1133. ಹುರುಳಿಸಿಕೆ
 1134. ಹುರುಳಿಸು
 1135. ಹುರುಳು
 1136. ಹುರುಳುಕೊಡು
 1137. ಹುರುಳುಗುಂದಿದ
 1138. ಹುರುಳುತಿಳಿಸಿಕೆ
 1139. ಹುಲಿ
 1140. ಹುಲಿಮೀನು
 1141. ಹುಲಿಯಂತೆ
 1142. ಹುಲಿಸು
 1143. ಹುಲುಬು
 1144. ಹುಲುಬುಗ
 1145. ಹುಲುಸಾಗಿ
 1146. ಹುಲುಸಾಗಿರುವ
 1147. ಹೆಚ್ಚುಕ
 1148. ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆ
 1149. ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ
 1150. ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ
 1151. ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯ
 1152. ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯಿಲ್ಲದುದು
 1153. ಹೆಚ್ಚುಗೆ
 1154. ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
 1155. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
 1156. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ
 1157. ಹೆಚ್ಚುದೂರದ
 1158. ಹೆಚ್ಚುಪಾಲು
 1159. ಹೆಚ್ಚುಬಾರಿಯ
 1160. ಹೆಚ್ಚುಬೆಲೆಕಟ್ಟುವವನು
 1161. ಹೆಚ್ಚುಬೆಲೆಯ
 1162. ಹೆಚ್ಚುಮಟ್ಚಿಗೆ
 1163. ಹೆಚ್ಚುಮಾಡು
 1164. ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 1165. ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 1166. ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 1167. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ
 1168. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
 1169. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ
 1170. ಹೆಚ್ಚುವರಿಹಣಕಾಸು
 1171. ಹೆಚ್ಚುವಳಿ
 1172. ಹೆಚ್ಚುವಿಕೆ
 1173. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು
 1174. ಹೆಚ್ಟಿಎಂಎಲ್
 1175. ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್
 1176. ಹೆಜ್ಜೆ
 1177. ಹೆಜ್ಜೆಗಳು
 1178. ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು
 1179. ಹೆಜ್ಜೆಗೆ
 1180. ಹೆಜ್ಜೆದಾಪು
 1181. ಹೆಜ್ಜೆಯಳೆಕ
 1182. ಹೆಜ್ಜೆಯುಲಿ
 1183. ಹೆಜ್ಜೆಸದ್ದು
 1184. ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕು
 1185. ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕುವಿಕೆ
 1186. ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟು
 1187. ಹೆಜ್ಜೇನು
 1188. ಹೆಂಟೆ
 1189. ಹೆಟೆರೊಗ್ನಿಸೈಟಿ
 1190. ಹೆಟೆರೊಸೆಕಲೈಕೇಶನ್
 1191. ಹೆಟ್ಟಿಗೆ
 1192. ಹೆಟ್ಟು
 1193. ಹೆಟ್ಟುಗೆ
 1194. ಹೆಂಡ
 1195. ಹೆಡಕಟ್ಟು
 1196. ಹೆಡಕು
 1197. ಹೆಂಡಕುಡಿಗೆ
 1198. ಹೆಂಡಕುಡಿಯದವನು
 1199. ಹೆಡಗಯ್ಯೇಟು
 1200. ಹೆಡತಲೆ
 1201. ಹೆಡತಲೆಯ
 1202. ಹೆಂಡತಿ
 1203. ಹೆಂಡತಿತನ
 1204. ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ
 1205. ಹೆಂಡತಿಯರು
 1206. ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವಾಸೆ
 1207. ಹೆಂಡತಿಹಿಡಿತದ
 1208. ಹೆಂಡನಲಿವಿಗ
 1209. ಹೆಂಡಬೀಗ
 1210. ಹೆಂಡವಿರುವ
 1211. ಹೆಡಸು
 1212. ಹೆಡಿಗೆ
 1213. ಹೆಂಡೆ
 1214. ಹೆಡೆ
 1215. ಹೆಂಡೊಲವಿಗ
 1216. ಹೆಡ್
 1217. ಹೆಡ್ಏಡ್ಸ್
 1218. ಹೆಡ್ಗಳು
 1219. ಹೆಡ್ಜ್
 1220. ಹೆಡ್ಜ್ಡ್
 1221. ಹೆಡ್ಡ
 1222. ಹೆಡ್ಡತನ
 1223. ಹೆಡ್ಡತನದ
 1224. ಹೆಡ್ಡನಾದ
 1225. ಹೆಡ್ಡು
 1226. ಹೆಡ್ಡುಕೆಲಸ
 1227. ಹೆಡ್ಡುತಪ್ಪು
 1228. ಹೆಡ್ಡುನಡತೆ
 1229. ಹೆಡ್ಡುಮಾಡು
 1230. ಹೆಡ್ಡುಮಾತು
 1231. ಹೆಂಡ್ತಿ
 1232. ಹೆಡ್ಫಿನಿಂಗ್
 1233. ಹೆಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್
 1234. ಹೆಡ್ಲೈಟ್
 1235. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು
 1236. ಹೆಣ
 1237. ಹೆಣಗಾಟ
 1238. ಹೆಣಗಾಡಿ
 1239. ಹೆಣಗಾಡಿದ
 1240. ಹೆಣಗಾಡಿದರು
 1241. ಹೆಣಗಾಡು
 1242. ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ
 1243. ಹೆಣಗಾಡುವ
 1244. ಹೆಣಗು
 1245. ಹೆಣದ
 1246. ಹೆಣದಂಥ
 1247. ಹೆಣದಭೀತಿ
 1248. ಹೆಣದರೆ
 1249. ಹೆಣದಿನಿ
 1250. ಹೆಣದೊರೆ
 1251. ಹೆಣಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 1252. ಹೆಣಪ್ರೇಮ
 1253. ಹೆಣಬಂಡಿ
 1254. ಹೆಣಭಾರ
 1255. ಹೆಣಸುಡು
 1256. ಹೆಣಹೊದಿಕೆ
 1257. ಹೆಣಹೊರುಗ
 1258. ಹೆಣಿಗೆ
 1259. ಹೆಣಿಗೆಗಳಂತೆ
 1260. ಹೆಣಿಗೆಯ
 1261. ಹೆಣೆ
 1262. ಹೆಣೆಗೆ
 1263. ಹೆಣೆತ
 1264. ಹೆಣೆದ
 1265. ಹೆಣೆದುಕೊಂಡ
 1266. ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳು
 1267. ಹೆಣೆಯುವುದು
 1268. ಹೆಣ್ಣಾಗಿರಲಿ
 1269. ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು
 1270. ಹೆಣ್ಣಾಳು
 1271. ಹೆಣ್ಣಿಗ
 1272. ಹೆಣ್ಣಿಗತನ
 1273. ಹೆಣ್ಣಿಗತನದ
 1274. ಹೆಣ್ಣಿನ
 1275. ಹೆಚ್ಚುಕ
 1276. ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆ
 1277. ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ
 1278. ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ
 1279. ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯ
 1280. ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯಿಲ್ಲದುದು
 1281. ಹೆಚ್ಚುಗೆ
 1282. ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
 1283. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
 1284. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ
 1285. ಹೆಚ್ಚುದೂರದ
 1286. ಹೆಚ್ಚುಪಾಲು
 1287. ಹೆಚ್ಚುಬಾರಿಯ
 1288. ಹೆಚ್ಚುಬೆಲೆಕಟ್ಟುವವನು
 1289. ಹೆಚ್ಚುಬೆಲೆಯ
 1290. ಹೆಚ್ಚುಮಟ್ಚಿಗೆ
 1291. ಹೆಚ್ಚುಮಾಡು
 1292. ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 1293. ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 1294. ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 1295. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ
 1296. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
 1297. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ
 1298. ಹೆಚ್ಚುವರಿಹಣಕಾಸು
 1299. ಹೆಚ್ಚುವಳಿ
 1300. ಹೆಚ್ಚುವಿಕೆ
 1301. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು
 1302. ಹೆಚ್ಟಿಎಂಎಲ್
 1303. ಹೆಚ್‌ಟಿಎಂಎಲ್
 1304. ಹೆಜ್ಜೆ
 1305. ಹೆಜ್ಜೆಗಳು
 1306. ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು
 1307. ಹೆಜ್ಜೆಗೆ
 1308. ಹೆಜ್ಜೆದಾಪು
 1309. ಹೆಜ್ಜೆಯಳೆಕ
 1310. ಹೆಜ್ಜೆಯುಲಿ
 1311. ಹೆಜ್ಜೆಸದ್ದು
 1312. ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕು
 1313. ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕುವಿಕೆ
 1314. ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟು
 1315. ಹೆಜ್ಜೇನು
 1316. ಹೆಂಟೆ
 1317. ಹೆಟೆರೊಗ್ನಿಸೈಟಿ
 1318. ಹೆಟೆರೊಸೆಕಲೈಕೇಶನ್
 1319. ಹೆಟ್ಟಿಗೆ
 1320. ಹೆಟ್ಟು
 1321. ಹೆಟ್ಟುಗೆ
 1322. ಹೆಂಡ
 1323. ಹೆಡಕಟ್ಟು
 1324. ಹೆಡಕು
 1325. ಹೆಂಡಕುಡಿಗೆ
 1326. ಹೆಂಡಕುಡಿಯದವನು
 1327. ಹೆಡಗಯ್ಯೇಟು
 1328. ಹೆಡತಲೆ
 1329. ಹೆಡತಲೆಯ
 1330. ಹೆಂಡತಿ
 1331. ಹೆಂಡತಿತನ
 1332. ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ
 1333. ಹೆಂಡತಿಯರು
 1334. ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವಾಸೆ
 1335. ಹೆಂಡತಿಹಿಡಿತದ
 1336. ಹೆಂಡನಲಿವಿಗ
 1337. ಹೆಂಡಬೀಗ
 1338. ಹೆಂಡವಿರುವ
 1339. ಹೆಡಸು
 1340. ಹೆಡಿಗೆ
 1341. ಹೆಂಡೆ
 1342. ಹೆಡೆ
 1343. ಹೆಂಡೊಲವಿಗ
 1344. ಹೆಡ್
 1345. ಹೆಡ್ಏಡ್ಸ್
 1346. ಹೆಡ್ಗಳು
 1347. ಹೆಡ್ಜ್
 1348. ಹೆಡ್ಜ್ಡ್
 1349. ಹೆಡ್ಡ
 1350. ಹೆಡ್ಡತನ
 1351. ಹೆಡ್ಡತನದ
 1352. ಹೆಡ್ಡನಾದ
 1353. ಹೆಡ್ಡು
 1354. ಹೆಡ್ಡುಕೆಲಸ
 1355. ಹೆಡ್ಡುತಪ್ಪು
 1356. ಹೆಡ್ಡುನಡತೆ
 1357. ಹೆಡ್ಡುಮಾಡು
 1358. ಹೆಡ್ಡುಮಾತು
 1359. ಹೆಂಡ್ತಿ
 1360. ಹೆಡ್ಫಿನಿಂಗ್
 1361. ಹೆಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್
 1362. ಹೆಡ್ಲೈಟ್
 1363. ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳು
 1364. ಹೆಣ
 1365. ಹೆಣಗಾಟ
 1366. ಹೆಣಗಾಡಿ
 1367. ಹೆಣಗಾಡಿದ
 1368. ಹೆಣಗಾಡಿದರು
 1369. ಹೆಣಗಾಡು
 1370. ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ
 1371. ಹೆಣಗಾಡುವ
 1372. ಹೆಣಗು
 1373. ಹೆಣದ
 1374. ಹೆಣದಂಥ
 1375. ಹೆಣದಭೀತಿ
 1376. ಹೆಣದರೆ
 1377. ಹೆಣದಿನಿ
 1378. ಹೆಣದೊರೆ
 1379. ಹೆಣಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 1380. ಹೆಣಪ್ರೇಮ
 1381. ಹೆಣಬಂಡಿ
 1382. ಹೆಣಭಾರ
 1383. ಹೆಣಸುಡು
 1384. ಹೆಣಹೊದಿಕೆ
 1385. ಹೆಣಹೊರುಗ
 1386. ಹೆಣಿಗೆ
 1387. ಹೆಣಿಗೆಗಳಂತೆ
 1388. ಹೆಣಿಗೆಯ
 1389. ಹೆಣೆ
 1390. ಹೆಣೆಗೆ
 1391. ಹೆಣೆತ
 1392. ಹೆಣೆದ
 1393. ಹೆಣೆದುಕೊಂಡ
 1394. ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳು
 1395. ಹೆಣೆಯುವುದು
 1396. ಹೆಣ್ಣಾಗಿರಲಿ
 1397. ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು
 1398. ಹೆಣ್ಣಾಳು
 1399. ಹೆಣ್ಣಿಗ
 1400. ಹೆಣ್ಣಿಗತನ
 1401. ಹೆಣ್ಣಿಗತನದ
 1402. ಹೆಣ್ಣಿನ
 1403. ಹೊಟ್ಟೆಉರಿ
 1404. ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನ
 1405. ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು
 1406. ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚುಪಡು
 1407. ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚುಹೊಂದು
 1408. ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು
 1409. ಹೊಟ್ಟೆತೊಳಸುವ
 1410. ಹೊಟ್ಟೆತೊಳಸುವಿಕೆ
 1411. ಹೊಟ್ಟೆನೆತ್ತರು
 1412. ಹೊಟ್ಟೆನೋವು
 1413. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು
 1414. ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ
 1415. ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕತನ
 1416. ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕತನದ
 1417. ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕನಾದ
 1418. ಹೊಟ್ಟೆಯ
 1419. ಹೊಟ್ಟೆಯಿಳಿತ
 1420. ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ
 1421. ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರದ
 1422. ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರಿಕೆ
 1423. ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರಿಸಿ
 1424. ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರಿಸಿ
 1425. ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರಿಸಿದ
 1426. ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿತು
 1427. ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬುವುದು
 1428. ಹೊಟ್ಟೆಯುರಿ
 1429. ಹೊಟ್ಟೆಹೊರೆ
 1430. ಹೊಂಡ
 1431. ಹೊಡಕರಿಸು
 1432. ಹೊಡವಡು
 1433. ಹೊಡಿ
 1434. ಹೊಡೆ
 1435. ಹೊಡೆತ
 1436. ಹೊಡೆತಗಳು
 1437. ಹೊಡೆತಬಿದ್ದ
 1438. ಹೊಡೆದರೂ
 1439. ಹೊಡೆದಾಟ
 1440. ಹೊಡೆದಾಟಗಳು
 1441. ಹೊಡೆದಾಡು
 1442. ಹೊಡೆದಾಡುವ
 1443. ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ
 1444. ಹೊಡೆದುಕೊಲ್ಲು
 1445. ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳು
 1446. ಹೊಡೆದುರುಳಿಸು
 1447. ಹೊಡೆದುಹಾಕು
 1448. ಹೊಡೆದೆಬ್ಬಿಸು
 1449. ಹೊಡೆದೋಡು
 1450. ಹೊಡೆಯದೆ
 1451. ಹೊಡೆಯಬೇಕು
 1452. ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ
 1453. ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ
 1454. ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ
 1455. ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ
 1456. ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ
 1457. ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ
 1458. ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ
 1459. ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ
 1460. ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ
 1461. ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ
 1462. ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ
 1463. ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 1464. ಹೊಡೆಯಲಾಯಿತು
 1465. ಹೊಡೆಯಿರಿ
 1466. ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದೆ
 1467. ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು
 1468. ಹೊಡೆಯುವಂತೆ
 1469. ಹೊಡೆಯುವುದು
 1470. ಹೊಣರು
 1471. ಹೊಣೆ
 1472. ಹೊಣೆಗಾರ
 1473. ಹೊಣೆಗಾರನಾಗದ
 1474. ಹೊಣೆಗಾರನಾದ
 1475. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ
 1476. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು
 1477. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ
 1478. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿದೆ
 1479. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 1480. ಹೊಣೆಗೇಡಿತನದ
 1481. ಹೊಣೆತಪ್ಪಿಸು
 1482. ಹೊಣೆಮಾಡು
 1483. ಹೊಣೆಯರಿತ
 1484. ಹೊಣೆಯಾಗದ
 1485. ಹೊಣೆಯಾಗದಿರು
 1486. ಹೊಣೆಯಾಗು
 1487. ಹೊಣೆಯಾದ
 1488. ಹೊಣೆಯುಳ್ಳ
 1489. ಹೊಣೆಹಣ
 1490. ಹೊಣೆಹೊತ್ತ
 1491. ಹೊಣೆಹೊರದ
 1492. ಹೊಣೆಹೊರು
 1493. ಹೊಣೇಗೆಡಿ
 1494. ಹೊತ್ತಗೆ
 1495. ಹೊತ್ತಗೆಪಟ್ಟಿ
 1496. ಹೊತ್ತಗೆಮನೆ
 1497. ಹೊತ್ತಗೆಯೊಲವಿಗ
 1498. ಹೊತ್ತಗೆಹುಳ
 1499. ಹೊತ್ತಬಲ್ಲ
 1500. ಹೊತ್ತರಿವು
 1501. ಹೊತ್ತಳಕ
 1502. ಹೊತ್ತಾಗಿ
 1503. ಹೊತ್ತಾಯಿತು
 1504. ಹೊತ್ತಾಯ್ತು
 1505. ಹೊತ್ತಾರೆ
 1506. ಹೊತ್ತಾವಿ
 1507. ಹೊತ್ತಿಕೊ
 1508. ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ
 1509. ಹೊತ್ತಿಗೆ
 1510. ಹೊತ್ತಿಡು
 1511. ಹೊತ್ತಿದೆ
 1512. ಹೊತ್ತಿನ
 1513. ಹೊತ್ತಿನಹುರುಪು
 1514. ಹೊತ್ತಿರಿಸುವಿಕೆ
 1515. ಹೊತ್ತಿಲಿಯ
 1516. ಹೊತ್ತಿಸು
 1517. ಹೊತ್ತು
 1518. ಹೊತ್ತುಕಂತುಗೆ
 1519. ಹೊತ್ತುಕಳೆ
 1520. ಹೊತ್ತುಕಳೆತ
 1521. ಹೊತ್ತುಗಡಿ
 1522. ಹೊತ್ತುತಪ್ಪಿದ
 1523. ಹೊತ್ತುತಿರುಗ
 1524. ಹೊತ್ತುನೆಲೆ
 1525. ಹೊತ್ತುಪಟ್ಟಿ
 1526. ಹೊತ್ತುಮಾಡು
 1527. ಹೊತ್ತುಮೀರಿ
 1528. ಹೊತ್ತುಮೂಡುಗೆ
 1529. ಹೊತ್ತುರುಗ
 1530. ಹೊತ್ತುಹೂಡಿಕೆ
 1531. ಹೊಳಪುಕೊಡು
 1532. ಹೊಳಪುಗಪ್ಪಿನ
 1533. ಹೊಳಪುಗುರುಡಿಸು
 1534. ಹೊಳಪುಗುರುಡು
 1535. ಹೊಳಲರಿಮೆ
 1536. ಹೊಳಲಾಗು
 1537. ಹೊಳಲಾಳು
 1538. ಹೊಳಲಾಳ್ವಿಕೆ
 1539. ಹೊಳಲಿಗರು
 1540. ಹೊಳಲಿಡು
 1541. ಹೊಳಲಿಡುವ
 1542. ಹೊಳಲಿನ
 1543. ಹೊಳಲು
 1544. ಹೊಳಹು
 1545. ಹೊಳೆ
 1546. ಹೊಳೆಕುದುರು
 1547. ಹೊಳೆಗಳು
 1548. ಹೊಳೆನಗೆ
 1549. ಹೊಳೆನರೆಹೊನ್ನು
 1550. ಹೊಳೆನೂಲು
 1551. ಹೊಳೆಬದಿಯ
 1552. ಹೊಳೆಯದ
 1553. ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ
 1554. ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿರುವ
 1555. ಹೊಳೆಯಿತು
 1556. ಹೊಳೆಯಿಂದಾದ
 1557. ಹೊಳೆಯು
 1558. ಹೊಳೆಯುತ್ತ
 1559. ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ
 1560. ಹೊಳೆಯುತ್ತಲೂ
 1561. ಹೊಳೆಯುವ
 1562. ಹೊಳೆಯುವವರು
 1563. ಹೊಳೆಯುವುದು
 1564. ಹೊಳೆಸು
 1565. ಹೊಳ್ಳಚ್ಚು
 1566. ಹೊಳ್ಳು
 1567. ಹೊಳ್ಳುಕಾಣ್ಕೆ
 1568. ಹೊಳ್ಳೆ
 1569. ಹೋಕತನ
 1570. ಹೋಕಿಗೆ
 1571. ಹೋಕು
 1572. ಹೋಕೆ
 1573. ಹೋಗದ
 1574. ಹೋಗದಿರು
 1575. ಹೋಗಪಡಿಸು
 1576. ಹೋಗಬಲ್ಲ
 1577. ಹೋಗಲಾಡಿಸು
 1578. ಹೋಗಲುಬಿಡು
 1579. ಹೋಗಲೇಬೇಕು
 1580. ಹೋಗಾಟ
 1581. ಹೋಗಿ
 1582. ಹೋಗಿಕೆ
 1583. ಹೋಗಿರು
 1584. ಹೋಗು
 1585. ಹೋಗುತ್ತದೆ
 1586. ಹೋಗುತ್ತಿರುವ
 1587. ಹೋಗುವ
 1588. ಹೋಗುವವರು
 1589. ಹೋಗುವವರೆಗೂ
 1590. ಹೋಗುವಿಕೆ
 1591. ಹೋಗುವುದು
 1592. ಹೋಗುಹ
 1593. ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ
 1594. ಹೋಟಿ
 1595. ಹೋಟೆಲು
 1596. ಹೋಟೆಲುಗಳು
 1597. ಹೋಟೆಲ್
 1598. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು
 1599. ಹೋತ
 1600. ಹೋದರು
 1601. ಹೋದರೂ
 1602. ಹೋಬ
 1603. ಹೋಬಳಿ
 1604. ಹೋಬಳು
 1605. ಹೋಮ
 1606. ಹೋಮರ್
 1607. ಹೋಮೋ?
 1608. ಹೋಮೋಜೈವಿನಿ
 1609. ಹೋಮ್ಕಮಿಂಗ್
 1610. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್
 1611. ಹೋಯಿತು
 1612. ಹೋರಾಟ
 1613. ಹೋರಾಟಗಳು
 1614. ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು
 1615. ಹೋರಾಟಗಾರರು
 1616. ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ
 1617. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ
 1618. ಹೋರಾಡಬಹುದು
 1619. ಹೋರಾಡಬೇಕು
 1620. ಹೋರಾಡಿ
 1621. ಹೋರಾಡಿದೆ
 1622. ಹೋರಾಡು
 1623. ಹೋರಾಡುವ
 1624. ಹೋರಿ
 1625. ಹೋರಿಕರ
 1626. ಹೋರು
 1627. ಹೋರೆ
 1628. ಹೋರೇವು
 1629. ಹೋಲದ
 1630. ಹೋಲದಿರು
 1631. ಹೋಲಿಕೆ
 1632. ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು
 1633. ಹೋಲಿಕೆಗಳು
 1634. ಹೋಲಿಕೆಗೆ
 1635. ಹೋಲಿಕೆಯ
 1636. ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು
 1637. ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ
 1638. ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ
 1639. ಹೋಲಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 1640. ಹೋಲಿಸದ
 1641. ಹೋಲಿಸದೆ
 1642. ಹೋಲಿಸಬಲ್ಲ
 1643. ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ
 1644. ಹೋಲಿಸಲಾಗದ
 1645. ಹೋಲಿಸಲಾಗುವ
 1646. ಹೋಲಿಸಿದರೆ
 1647. ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
 1648. ಹೋಲಿಸು
 1649. ಹೋಲು
 1650. ಹೋಲುತ್ತದೆ
 1651. ಹೋಲುತ್ತವೆ
 1652. ಹೋಲುವ
 1653. ಹೋಲುವಂತಿದ್ದು
 1654. ಹೋಲುವಂತಿರುತ್ತವೆ
 1655. ಹೋಲುವಂತಿರುವ
 1656. ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್
 1657. ಹೋಲ್ಂಡಾ
 1658. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಹ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments