ಕನ್ನಡ ಛ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada words

Check out Kannada cha gunithaksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಛ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( Kannada cha gunithakshara Words ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಛ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು (Kannada cha gunithakshara Words ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಛ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada words

1.ಛಡಿ, ಛತ್ರ, ಛತ್ರಪತಿ, ಛತ್ರಿ, ಛಂದಸ್ಸು
2.ಛಾಛಾತಿ, ಛಾತ್ರ, ಛಾಪಾಕಾಗದ ,ಛಾಪು, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ
3.ಛಿಛಿದ್ರ, ಛಿಕ್ಕಾರ, ಛಿಟಿಲ್, ಛಿದುರ
4.ಛೀಛೀಮಾರಿ, ಛೀಗುಟ್ಟು
5.ಛುಛುಚ್ಚುಂದರ, ಛುರಣ, ಛುರಿಕೆ, ಛುರಿತ
6.ಛೂಛೂಬಾಣ, ಛೂಬಿಡು, ಛೂಮಂತ್ರ, ಛೂರಿ
7.ಛೃNo words found
8.ಛೆಛೆ
9.ಛೇಛೇದನ, ಛೇಕ, ಛೇಕಾನುಪ್ರಾಸ, ಛೇಕಾಪಹ್ನುತಿ, ಛೇಕೋಕ್ತಿ
10.ಛೈNo words found
11.ಛೊNo words found
12.ಛೋಛೋಕರ
13.ಛೌNo words found
14.ಛಂNo words found
15.ಛಃNo words found
CHECK OUT KANNADA GUNITHAKSHARA KA TO LA WORDS ;

Similar Posts

3 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments