ಕನ್ನಡ ಚ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada ca aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ಚ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( ca Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( ca Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಚ-ವರ್ಗದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ.

ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ರೂಪದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ರೂಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ಫುಟವಾಗುವುದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಎಡತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಡಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬ ಮತ್ತು ಭ ಕಾರಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಇದರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಸೇರಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ಇದೇ ರೂಪವೇ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿದು ಈಗಿನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ತಾಲವ್ಯ ಅಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅನುಘರ್ಷವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ಚಕಚಕಿಸು
 2. ಚಕಮಕಿ
 3. ಚಕಿತಗೊಳಿಸು
 4. ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ
 5. ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹುದು
 6. ಚಕಿತನಾಗು
 7. ಚಕ್ಕಡಿಗಾಡಿ
 8. ಚಕ್ಕಂದ
 9. ಚಕ್ಕಳ
 10. ಚಕ್ಕೆ
 11. ಚಕ್ಕೋತ
 12. ಚಕ್ರ
 13. ಚಕ್ರಗತಿಯ
 14. ಚಕ್ರಗಳ
 15. ಚಕ್ರಗಳು
 16. ಚಕ್ರಚಾಲಕ
 17. ಚಕ್ರಚಾಲಿತ
 18. ಚಕ್ರತಾಳ
 19. ಚಕ್ರದ
 20. ಚಕ್ರದೃಶ್ಯ
 21. ಚಕ್ರನಾಭಿ
 22. ಚಕ್ರಬಂಧ
 23. ಚಕ್ರಮಾರುತ
 24. ಚಕ್ರವರ್ತಿ
 25. ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು
 26. ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ
 27. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಂತೆ
 28. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ
 29. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಗಳು
 30. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಗಳು
 31. ಚಕ್ರಾಂತರ
 32. ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ
 33. ಚಕ್ರೀಯ
 34. ಚಕ್ಷು
 35. ಚಂಗುತನ
 36. ಚಂಚಲ
 37. ಚಂಚಲಚಿತ್ತ
 38. ಚಂಚಲತೆ
 39. ಚಂಚಲವಲ್ಲದ
 40. ಚಂಚಲವಾಗಿರು
 41. ಚಂಚಲವಾದ
 42. ಚಚ್ಚರ
 43. ಚಚ್ಚರದ
 44. ಚಚ್ಚು
 45. ಚಚ್ಚೂಟಿ
 46. ಚಚ್ಚೌಕ
 47. ಚಚ್ಚೌಕಾಕಾರದ
 48. ಚಜ್ಜ
 49. ಚಟ
 50. ಚಟದವ
 51. ಚಟವಾಯಿತು
 52. ಚಟುವಟಿಕೆ
 53. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
 54. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 55. ಚಟುವಟಿಕೆಯ
 56. ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರು
 57. ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ
 58. ಚಟುವಟಿಕೆಯಿದೆ
 59. ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
 60. ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು
 61. ಚಟುವಟಿಕೆಯುಳ್ಳ
 62. ಚಟ್ಟ
 63. ಚಟ್ಟಬಂಡಿ
 64. ಚಟ್ಟಿ
 65. ಚಟ್ಟು
 66. ಚಟ್ಟುಮಾಡು
 67. ಚಟ್ನಿ
 68. ಚಡಪಡಿಕೆ
 69. ಚಡಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 70. ಚಡಪಡಿಸು
 71. ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ
 72. ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ
 73. ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿರು
 74. ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ
 75. ಚಡಪಡಿಸುವ
 76. ಚಡಪಡಿಸುವುದು
 77. ಚಂಡಮಾರುತ
 78. ಚಂಡಮಾರುತಗಳಂತೆ
 79. ಚಂಡಮಾರುತಗಳು
 80. ಚಡಿ
 81. ಚಡಿಏಟು
 82. ಚಡಿಯೇಟು
 83. ಚಂಡು
 84. ಚಡ್ಡಿ
 85. ಚಣ
 86. ಚಣಿಲು
 87. ಚಣ್ಣ
 88. ಚತುಃಪಕ್ಷ
 89. ಚತುಃಪಕ್ಷಸಂಬಂಧ
 90. ಚತುರ
 91. ಚತುರಕ್ಷರಿ
 92. ಚತುರಕ್ಷರಿ
 93. ಚತುರತೆ
 94. ಚತುರನಾದ
 95. ಚತುರೋಕ್ತಿ
 96. ಚತುರ್ಗುಣ
 97. ಚತುರ್ಗುಣಮಾಡು
 98. ಚತುರ್ಗುಣವಾಗು
 99. ಚತುರ್ಥ
 100. ಚತುರ್ಥಾಂಶ
 101. ಚತುರ್ದಶಪದಿ
 102. ಚತುರ್ಭಾಗ
 103. ಚತುರ್ಭುಜ
 104. ಚತುರ್ಭುಜಗಳು
 105. ಚತುರ್ಭುಜಾಕೃತಿ
 106. ಚತುರ್ಭೂತಗಳು-ಭೂಮಿ
 107. ಚತುರ್ಮುಖ
 108. ಚತುರ್ವಾರ್ಷಿಕ
 109. ಚತುಷ್ಕ
 110. ಚತುಷ್ಕಾಲ
 111. ಚತುಷ್ಕೋನ
 112. ಚತುಷ್ಟಕ
 113. ಚತುಷ್ಟಯ
 114. ಚತುಷ್ಪಾದಿ
 115. ಚಂದ
 116. ಚಂದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 117. ಚಂದತಗಡು
 118. ಚಂದದ
 119. ಚಂದನ
 120. ಚಂದನವನದಲಿ
 121. ಚಂದನವನದೊಳು
 122. ಚದರ
 123. ಚದರಡಿ
 124. ಚದರವಾದ
 125. ಚದರಿಕೆ
 126. ಚದರಿದ
 127. ಚದರಿನಿಲ್ಲು
 128. ಚದರಿಸು
 129. ಚದರು
 130. ಚದರುಗುಂಡು
 131. ಚದರುಮಾರ‍್ಪದ
 132. ಚದರುವಿಕೆ
 133. ಚಂದವಿಲ್ಲದ
 134. ಚಂದಾ
 135. ಚಂದಾದಾರ
 136. ಚಂದಾದಾರನಾಗಿಸು
 137. ಚಂದಾದಾರನಾಗಿಸು
 138. ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
 139. ಚಂದಾದಾರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 140. ಚಂದಾದಾರರು
 141. ಚಂದಾದಾರಿಕೆ
 142. ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು
 143. ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು
 144. ಚದಿ
 145. ಚದಿಯ
 146. ಚದುಪು
 147. ಚದುರಂಗದಂತೆ
 148. ಚದುರಂಗದಾಟ
 149. ಚದುರಡಿ
 150. ಚದುರಿಕೆ
 151. ಚದುರಿದ
 152. ಚದುರಿದಂತೆ
 153. ಚದುರಿದವು
 154. ಚದುರಿದಾಗ
 155. ಚದುರಿದಿಲ್ಲದ
 156. ಚದುರಿಸು
 157. ಚದುರು
 158. ಚದುರುಮಾತು
 159. ಚದುರುವಿಕೆ
 160. ಚದುರ್ನುಡಿ
 161. ಚಂದ್ರ
 162. ಚಂದ್ರಕಿರಣ
 163. ಚಂದ್ರಗುರು
 164. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ
 165. ಚಂದ್ರದೇವತೆ
 166. ಚಂದ್ರನ
 167. ಚಂದ್ರಮಾನ
 168. ಚಂದ್ರರಶ್ಮಿ
 169. ಚಂದ್ರಶಿಲೆ
 170. ಚಂದ್ರಸಿಂಗ್
 171. ಚಂದ್ರಾಶ್ಮ
 172. ಚಂದ್ರಿಕೆ
 173. ಚನ್ನಾಗಿರುವ
 174. ಚನ್ನಿರ್ಕೆ
 175. ಚನ್ನು
 176. ಚಪಲ
 177. ಚಪಲಗೊಳಿಸು
 178. ಚಪಲತೆ
 179. ಚಪಲದ
 180. ಚಪಾತಿ
 181. ಚಪಾಳೆಹೋಡೆ
 182. ಚಪ್ಪಟೆ
 183. ಚಪ್ಪಟೆಮಾಡು
 184. ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ
 185. ಚಪ್ಪಡಿ
 186. ಚಪ್ಪರ
 187. ಚಪ್ಪರದಂಗಡಿ
 188. ಚಪ್ಪರಿಕೆ
 189. ಚಪ್ಪರಿಸು
 190. ಚಪ್ಪಲಿ
 191. ಚಪ್ಪಳಿಸು
 192. ಚಪ್ಪಳೆ
 193. ಚಪ್ಪಾಳೆ
 194. ಚಪ್ಪಾಳೆಮೆಚ್ಚುಗೆ
 195. ಚಪ್ಪೆ
 196. ಚಬಕು
 197. ಚಂಬು
 198. ಚಬುಕು
 199. ಚಮಕಿ
 200. ಚಮಚ
 201. ಚಮಡ
 202. ಚಮತ್ಕಾರ
 203. ಚಮತ್ಕಾರದ
 204. ಚಮತ್ಕಾರೋಕ್ತಿ
 205. ಚಮ್ಮಟಿಗೆ
 206. ಚಮ್ಮಾರ
 207. ಚಯಾಪಚಯ
 208. ಚರ
 209. ಚರಋಣ
 210. ಚರಕ
 211. ಚರಕಿಗ
 212. ಚರಟ
 213. ಚರಂಡಿ
 214. ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ
 215. ಚರಂಡಿಗಳು
 216. ಚರಣ
 217. ಚರದೂರವಾಣಿ
 218. ಚರಬಿ
 219. ಚರಮಗೀತೆ
 220. ಚರಮವಾಕ್ಯ
 221. ಚರಮ್ಡಿ
 222. ಚರಸ್ವತ್ತು
 223. ಚರಾಚರ
 224. ಚರಾಂಶ
 225. ಚರಾಸ್ತಿ
 226. ಚರಿತ್ರಕಾರ
 227. ಚರಿತ್ರಪೂರ್ವದ
 228. ಚರಿತ್ರಹೀನ
 229. ಚರಿತ್ರಾತ್ಮಕ
 230. ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ
 231. ಚರಿತ್ರೆ
 232. ಚರ್ಚಾಕೂಟ
 233. ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿ
 234. ಚರ್ಚಾನಿರ್ಮಾಹಕ
 235. ಚರ್ಚಾನಿರ್ವಾಹಕ
 236. ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ
 237. ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವಲ್ಲದ
 238. ಚರ್ಚಿತ
 239. ಚರ್ಚಿಸಬೇಕೇ?
 240. ಚರ್ಚಿಸಲಾಗದ
 241. ಚರ್ಚಿಸಿ
 242. ಚರ್ಚಿಸು
 243. ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ
 244. ಚರ್ಚಿಸುವುದು
 245. ಚರ್ಚು
 246. ಚರ್ಚುಗಳು
 247. ಚರ್ಚೆ
 248. ಚರ್ಚೆಗವಕಾಶವಿಲ್ಲದ್ದು
 249. ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ
 250. ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ
 251. ಚರ್ಚೆಗಳು
 252. ಚರ್ಚೆಮಾಡು
 253. ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
 254. ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು
 255. ಚರ್ಚ್
 256. ಚರ್ಚ್ಗಳು
 257. ಚರ್ಬಿ
 258. ಚರ್ಮ
 259. ಚರ್ಮಕಾಗದ
 260. ಚರ್ಮಕಾರ
 261. ಚರ್ಮಗಳು
 262. ಚರ್ಮದಡಿಯ
 263. ಚರ್ಮಲೇಪ
 264. ಚರ್ಮವಾಸಿಗಳು
 265. ಚರ್ಮಸುಲಿ
 266. ಚರ್ಯೆ
 267. ಚರ್ವಿತಚರ್ವಣ
 268. ಚರ್ವಿತಚರ್ವಣವಾದ
 269. ಚಲ
 270. ಚಲಋಣ
 271. ಚಲನ
 272. ಚಲನಕೊಡು
 273. ಚಲನಗತಿ
 274. ಚಲನಗೊಳಿಸು
 275. ಚಲನಚಿತ್ರ
 276. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು
 277. ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ
 278. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ
 279. ಚಲನಪಟ್ಟಿಕೆ
 280. ಚಲನಬಲದ
 281. ಚಲನವಲನ
 282. ಚಲನಶಕ್ತಿ
 283. ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ
 284. ಚಲನಶೀಲ
 285. ಚಲನಶೀಲತೆಗಳು
 286. ಚಲನಶೀಲಯೋಜನೆ
 287. ಚಲನಾತ್ಮಕ
 288. ಚಲನೀಯ
 289. ಚಲನೆ
 290. ಚಲನೆಯ
 291. ಚಲನೆಯ-ವೇಗ
 292. ಚಲನೆಯ-ಸದ್ದು
 293. ಚಲನೆಯನು
 294. ಚಲನೆಯನ್ನು
 295. ಚಲನೆಯಿಂದಾದ
 296. ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದ
 297. ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ
 298. ಚಲನೆಯುಳ್ಳ
 299. ಚಲನ್
 300. ಚಲವಸ್ತು
 301. ಚಲಸೋಪಾನ
 302. ಚಲಾಯಿಸಲಾದ
 303. ಚಲಾಯಿಸು
 304. ಚಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ
 305. ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ
 306. ಚಲಾವಣೆ
 307. ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
 308. ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ
 309. ಚಲಾಸ್ತಿ
 310. ಚಲಿಸದ
 311. ಚಲಿಸದಿರು
 312. ಚಲಿಸದಿರುವಿಕೆ
 313. ಚಲಿಸಬಲ್ಲ
 314. ಚಲಿಸಬೇಕಾದ
 315. ಚಲಿಸಲಾಗದ
 316. ಚಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
 317. ಚಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ
 318. ಚಲಿಸಲಾಗುವ
 319. ಚಲಿಸಿತು
 320. ಚಲಿಸು
 321. ಚಲಿಸುತ್ತದೆ
 322. ಚಲಿಸುವ
 323. ಚಲಿಸುವವರೆಗೆ
 324. ಚಲಿಸುವಿರಿ
 325. ಚಲುವಾದ
 326. ಚಲ್ಲ
 327. ಚಲ್ಲಣ
 328. ಚಲ್ಲತಿಟ್ಟ
 329. ಚಲ್ಲನುಡಿ
 330. ಚಲ್ಲಮನೆ
 331. ಚಲ್ಲವಾಡು
 332. ಚಲ್ಲಾಟದ
 333. ಚಲ್ಲಾಟವಾಡು
 334. ಚಲ್ಲಾಡು
 335. ಚಲ್ಲಾಡುವ
 336. ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ
 337. ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಮಾಡು
 338. ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗು
 339. ಚವರಿಗೆ
 340. ಚವರ್ಣ
 341. ಚವುಳು
 342. ಚಷ್ಮಕಾರ
 343. ಚಷ್ಮಾ
 344. ಚಹ
 345. ಚಹರೆ
 346. ಚಹಾ
 347. ಚಹಾದಲ್ಲಿ
 348. ಚಹಾಪಾತ್ರೆ
 349. ಚಳಕ
 350. ಚಳಕತನ
 351. ಚಳಕದ
 352. ಚಳಕದರಿಮೆ
 353. ಚಳಕಿಗ
 354. ಚಳಕು
 355. ಚಳವಳಿ
 356. ಚಳವಳಿಗಾರ
 357. ಚಳಿ
 358. ಚಳಿಕಡಿತ
 359. ಚಳಿಕುತ್ತ
 360. ಚಳಿಗಾಲ
 361. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ
 362. ಚಳಿಜ್ವರ
 363. ಚಳಿಬಿಸುಪು
 364. ಚಳಿಯ
 365. ಚಳಿಯಾಗು
 366. ಚಳಿವಳಿನಡೆಸು
 367. ಚಳಿಹುಣ್ಣು
 368. ಚಳುವಳಿ
 369. ಚಳುವಳಿಗಳು
 370. ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ
 371. ಚಳುವಳಿಯಾಯಿತು
 372. ಚಳುವಳಿಯು
 373. ಚಳೆ
 374. ಚಾಕಚಕ್ಯ
 375. ಚಾಕಚಕ್ಯಗೊಳ್ಳು
 376. ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ
 377. ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯ
 378. ಚಾಕಚಕ್ಯದ
 379. ಚಾಕರ
 380. ಚಾಕರಿ
 381. ಚಾಕಲೇಟ್
 382. ಚಾಕು
 383. ಚಾಕ್ಷುಷ
 384. ಚಾಗ
 385. ಚಾಂಚಲ್ಯ
 386. ಚಾಚಿಕೆ
 387. ಚಾಚಿಕೊಂಡ
 388. ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರು
 389. ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ
 390. ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳದೆ
 391. ಚಾಚಿದ
 392. ಚಾಚಿದೆ
 393. ಚಾಚಿಹಲ್ಲು
 394. ಚಾಚು
 395. ಚಾಚುಗೆ
 396. ಚಾಚುತಪ್ಪದೆ
 397. ಚಾಚುಭಾಗ
 398. ಚಾಚುವಿಕೆಯು
 399. ಚಾಚುವುದು
 400. ಚಾಟಾಗು
 401. ಚಾಟಿ
 402. ಚಾಟು
 403. ಚಾಟುಪದ್ಯ
 404. ಚಾಟೂಕ್ತಿ
 405. ಚಾಡಿ
 406. ಚಾಡಿಕೋರ
 407. ಚಾಡಿಕೋರತನ
 408. ಚಾಡಿಮಾತು
 409. ಚಾಡಿಹೇಳಿ
 410. ಚಾಡಿಹೇಳು
 411. ಚಾಡ್ಲರ್
 412. ಚಾಣ
 413. ಚಾಣಾಕ್ಷ
 414. ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ
 415. ಚಾತ
 416. ಚಾತುರ್ಯ
 417. ಚಾತುರ್ಯದ
 418. ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ
 419. ಚಾತುರ್ಯವಿಲ್ಲದ
 420. ಚಾದರ
 421. ಚಾಂದ್ರಮಾನ
 422. ಚಾಂದ್ರಮಾಸ
 423. ಚಾಂದ್ರವರ್ಷ
 424. ಚಾನಲ್
 425. ಚಾನಲ್ಗಳು
 426. ಚಾನೆಲ್
 427. ಚಾನ್ಸಲರ್
 428. ಚಾಪಲ್ಯದ
 429. ಚಾಂಪಿಯನ್
 430. ಚಾಂಪಿಯನ್ನರಂತೆ
 431. ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್
 432. ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್
 433. ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗಳು
 434. ಚಾಪೆ
 435. ಚಾಬೂಕು
 436. ಚಾರ
 437. ಚಾರಣ
 438. ಚಾರಿಟಿ
 439. ಚಾರಿತ್ರಿಕ
 440. ಚಾರಿತ್ರಿಕದಾಖಲೆಗಳು
 441. ಚಾರಿತ್ರ್ಯ
 442. ಚಾರಿತ್ರ್ಯವತಿ
 443. ಚಾರಿತ್ರ್ಯಶೀಲ
 444. ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹನನ
 445. ಚಾರು
 446. ಚಾರ್ಜರ್
 447. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
 448. ಚಾರ್ಜ್
 449. ಚಾರ್ಟರ್
 450. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್
 451. ಚಾರ್ಟು
 452. ಚಾರ್ಟ್
 453. ಚಾಲಕ
 454. ಚಾಲಕಗಳಲ್ಲಿ
 455. ಚಾಲಕಗಳು
 456. ಚಾಲಕನೇ?
 457. ಚಾಲಕರು
 458. ಚಾಲಕಶಕ್ತಿ
 459. ಚಾಲನೆ
 460. ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸು
 461. ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
 462. ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರಿಸು
 463. ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರಿಸು
 464. ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ
 465. ಚಾಲನೆಯಿಲ್ಲದ
 466. ಚಾಲಾಕಿ
 467. ಚಾಲಾಕಿನ
 468. ಚಾಲಾಕು
 469. ಚಾಲಿತ
 470. ಚಾಲಿತವಲ್ಲದ
 471. ಚಾಲಿತವಾಗಿರಿ
 472. ಚಾಲಿತವಾಗಿರಿ
 473. ಚಾಲೂಮಾಡು
 474. ಚಾಲೂಮಾಡುವುದು
 475. ಚಾಲೋಕಾದ
 476. ಚಾಲ್ತಿ
 477. ಚಾಲ್ತಿಕರ್ತವ್ಯಗಳು
 478. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರು
 479. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ
 480. ಚಾಲ್ತಿಸಿಬ್ಬಂದಿ
 481. ಚಾವಟಿ
 482. ಚಾವಣಿ
 483. ಚಾಸಿನಂಬರ್
 484. ಚಾಳಿ
 485. ಚಾಳಿಯ
 486. ಚಾಳಿಸು
 487. ಚಾಳೀಸು
 488. ಚಿಕಣಿ
 489. ಚಿಕಣಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು
 490. ಚಿಕಣಿಚಿತ್ರ
 491. ಚಿಕಣಿತಿಟ್ಟ
 492. ಚಿಕಿತ್ಸಕ
 493. ಚಿಕಿತ್ಸಕರು
 494. ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ
 495. ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು
 496. ಚಿಕಿತ್ಸೆ
 497. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು
 498. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ
 499. ಚಿಕಿತ್ಸೆಮಾಡು
 500. ಚಿಕ್ಕ
 501. ಚಿಕ್ಕಕೋನ
 502. ಚಿಕ್ಕಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ
 503. ಚಿಕ್ಕತುಂಡು
 504. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ
 505. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ
 506. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ
 507. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸಿ
 508. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸಿದೆ
 509. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸು
 510. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸುವಿಕೆ
 511. ಚಿಕ್ಕದಾಗು
 512. ಚಿಕ್ಕದಾದ
 513. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ
 514. ಚಿಕ್ಕದು
 515. ಚಿಕ್ಕದೋಣಿ
 516. ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ
 517. ಚಿಕ್ಕಪುಸ್ತಕ
 518. ಚಿಕ್ಕಪೆಟ್ಟಿಗೆ
 519. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ
 520. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಂತೆ
 521. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ
 522. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೋ?
 523. ಚಿಕ್ಕಪ್ರತಿರೂಪ
 524. ಚಿಕ್ಕಪ್ರಮಾಣದ
 525. ಚಿಕ್ಕಪ್ರಾಣಿಗಳು
 526. ಚಿಕ್ಕಮಣೆ
 527. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ
 528. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದಿರು
 529. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಯ್ಯ
 530. ಚಿಕ್ಕರುಜು
 531. ಚಿಕ್ಕರೆಂಬೆ
 532. ಚಿಕ್ಕವ
 533. ಚಿಕ್ಕವನಾಗುವುದು
 534. ಚಿಕ್ಕವನು
 535. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನ
 536. ಚಿಕ್ಕಸಹಿ
 537. ಚಿಕ್ಕಹುಡುಗ
 538. ಚಿಕ್ಕಾಟ
 539. ಚಿಕ್ಕುಗಳು
 540. ಚಿಕ್ಕೆಣಿಕೆ
 541. ಚಿಕ್ಪದ
 542. ಚಿಗಟಗಳು
 543. ಚಿಗರೆ
 544. ಚಿಗಿ
 545. ಚಿಗುರು
 546. ಚಿಗುರುಗಳಂತೆ
 547. ಚಿಗುರುಗಳು
 548. ಚಿಗುರುತನ
 549. ಚಿಗುರುವಿಕೆ
 550. ಚಿಗುರೊಡೆ
 551. ಚಿಗುರೊಡೆವೆಡೆ
 552. ಚಿಗುವುದು
 553. ಚಿಜ
 554. ಚಿಜರಿ
 555. ಚಿಟಿಕಿಸು
 556. ಚಿಟಿಕೆ
 557. ಚಿಟಿಕೆಯೂಟ
 558. ಚಿಟಿಕೆಹೊಡೆ
 559. ಚಿಟಿಕೆಹೊಡೆತ
 560. ಚಿಟಿಗುಟ್ಟುವ
 561. ಚಿಟಿತಿಂಡಿ
 562. ಚಿಟಿತಿನಿಸು
 563. ಚಿಟಿದಿಂಡಿ
 564. ಚಿಟಿದಿನಿಸು
 565. ಚಿಟ್ಟು
 566. ಚಿಟ್ಟುಹಿಡಿ
 567. ಚಿಟ್ಟುಹಿಡಿಸುವ
 568. ಚಿಟ್ಟೆ
 569. ಚಿಟ್ಟೆಗಳಂತೆ
 570. ಚಿಟ್ಟೆಗಳು
 571. ಚಿಟ್ಟೆಹುಳು
 572. ಚಿಟ್ಳಿಸು
 573. ಚಿಣ್ಣ
 574. ಚಿಣ್ಣನಂತೆ
 575. ಚಿಂತಕ
 576. ಚಿಂತನ
 577. ಚಿಂತನಗಳು
 578. ಚಿಂತನಪರ
 579. ಚಿಂತನಶೀಲ
 580. ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿರಿ
 581. ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿರಿ
 582. ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿರಿ
 583. ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿರಿ
 584. ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿರಿ
 585. ಚಿಂತನಶೀಲರಾದರು
 586. ಚಿಂತನೆ
 587. ಚಿಂತನೆಗಳು
 588. ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ-ಇರುವ
 589. ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತ
 590. ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾದ
 591. ಚಿತಾಗಾರ
 592. ಚಿತಾಗಾರಗಳು
 593. ಚಿಂತಾಜನಕ
 594. ಚಿತಾಯಿಸು
 595. ಚಿತಾವಣೆ
 596. ಚಿತಾವಣೆಗಾರ
 597. ಚಿತಾವಣೇ
 598. ಚಿಂತಿತ
 599. ಚಿಂತಿಸದಿರು
 600. ಚಿಂತಿಸದೆ
 601. ಚಿಂತಿಸಬೇಕೇ?
 602. ಚಿಂತಿಸಿ
 603. ಚಿಂತಿಸು
 604. ಚಿಂತಿಸುತಿದೆ
 605. ಚಿಂತೆ
 606. ಚಿತೆ
 607. ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ
 608. ಚಿತ್ತ
 609. ಚಿತ್ತಚಾಂಚಲ್ಯ
 610. ಚಿತ್ತಪ್ರಭಾವ
 611. ಚಿತ್ತಪ್ರಭಾವಗಳು
 612. ಚಿತ್ತಪ್ರಭಾವಚಿತ್ರ
 613. ಚಿತ್ತಪ್ರಭಾವಚಿತ್ರ
 614. ಚಿತ್ತಭ್ರಮಣೆ
 615. ಚಿತ್ತಭ್ರಮೆ
 616. ಚಿತ್ತಭ್ರಾಂತಿ
 617. ಚಿತ್ತವಿಕಾರ
 618. ಚಿತ್ತವಿಕೃತಿ
 619. ಚಿತ್ತವಿಭ್ರಮ
 620. ಚಿತ್ತವಿಭ್ರಮೆ
 621. ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ
 622. ಚಿತ್ತಶಾಂತಿ
 623. ಚಿತ್ತಸ್ತಿಮಿತತೆ
 624. ಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಿ
 625. ಚಿತ್ತಸ್ಥೈರ್ಯ
 626. ಚಿತ್ತಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ
 627. ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ
 628. ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಕ
 629. ಚಿತ್ತಾರ
 630. ಚಿತ್ತು
 631. ಚಿತ್ತುಮಾಡು
 632. ಚಿತ್ತೈಕಾಗ್ರತೆ
 633. ಚಿತ್ತೋದ್ರೇಕ
 634. ಚಿತ್ತೋನ್ಮಾದಗ್ರಸ್ತ
 635. ಚಿತ್ರ
 636. ಚಿತ್ರಕಥೆ
 637. ಚಿತ್ರಕಲಾಮಂದಿರ
 638. ಚಿತ್ರಕಲಾಶಾಲೆ
 639. ಚಿತ್ರಕಲೆ
 640. ಚಿತ್ರಕಾರ
 641. ಚಿತ್ರಕೊರೆ
 642. ಚಿತ್ರಗಳು
 643. ಚಿತ್ರಗೆಲಸ
 644. ಚಿತ್ರಚಲನಚಿತ್ರ
 645. ಚಿತ್ರಣ
 646. ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು
 647. ಚಿತ್ರಣಗಳು
 648. ಚಿತ್ರದಂಥ
 649. ಚಿತ್ರದರ್ಶಕ
 650. ಚಿತ್ರಪತ್ರಿಕೆ
 651. ಚಿತ್ರಪ್ರತಿ
 652. ಚಿತ್ರಬಿಡಿಸು
 653. ಚಿತ್ರಮಂದಿರ
 654. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು
 655. ಚಿತ್ರಮಯವಾದ
 656. ಚಿತ್ರಯೋಗ್ಯ
 657. ಚಿತ್ರರಚನೆ
 658. ಚಿತ್ರಲಿಪಿ
 659. ಚಿತ್ರಲೇಖಕ
 660. ಚಿತ್ರಲೇಖನ
 661. ಚಿತ್ರವಧೆಮಾಡು
 662. ಚಿತ್ರವನ್ನು-ಅಳವಡಿಸು
 663. ಚಿತ್ರವರ್ಣದ
 664. ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ
 665. ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ-ಘಟನಾವಳಿ
 666. ಚಿತ್ರವಿನ್ಯಾಸ
 667. ಚಿತ್ರವಿನ್ಯಾಸಗಳು
 668. ಚಿತ್ರಶಾಲೆ
 669. ಚಿತ್ರಶೀರ್ಷಿಕೆ
 670. ಚಿತ್ರಶೋಧಕ
 671. ಚಿತ್ರಸದೃಶ
 672. ಚಿತ್ರಸದೃಶವಾಗಿ
 673. ಚಿತ್ರಸಹಿತವಾದ
 674. ಚಿತ್ರಸುರುಳಿ
 675. ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ
 676. ಚಿತ್ರಾಕೃತಿ
 677. ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ
 678. ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ
 679. ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 680. ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 681. ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 682. ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ
 683. ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊ
 684. ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 685. ಚಿತ್ರಿಸು
 686. ಚಿತ್ರೀಕರಣ
 687. ಚಿತ್ರೀಕರಿಸು
 688. ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ
 689. ಚಿಂದಿ
 690. ಚಿಂದಿಚಿಂದಿಯಾದ
 691. ಚಿಂದಿಚೀಲ
 692. ಚಿಂದಿಬಟ್ಟೆ
 693. ಚಿಂದಿಮಾಡು
 694. ಚಿಂದಿಯಾದ
 695. ಚಿದುಕು
 696. ಚಿನಿವಾರ
 697. ಚಿನ್ನ
 698. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ
 699. ಚಿನ್ನದ
 700. ಚಿನ್ನದಂಥ
 701. ಚಿನ್ನದನಾಣ್ಯ
 702. ಚಿನ್ನಬ್ಬ
 703. ಚಿನ್ನರತ್ನಗಳು
 704. ಚಿನ್ಹೆ
 705. ಚಿಪ್ಪಿಗ
 706. ಚಿಪ್ಪು
 707. ಚಿಪ್ಪುಗಳು
 708. ಚಿಪ್ಪುತೆಗೆ
 709. ಚಿಪ್ಪುಮೀನು
 710. ಚಿಪ್ಸ್
 711. ಚಿಮಟ
 712. ಚಿಮುಕಿಸು
 713. ಚಿಮುಕಿಸುವುದು
 714. ಚಿಮುಕು
 715. ಚಿಮುಟ
 716. ಚಿಮ್ತೆ
 717. ಚಿಮ್ಮಟಿಗೆ
 718. ಚಿಮ್ಮಿತು
 719. ಚಿಮ್ಮಿಸು
 720. ಚಿಮ್ಮು
 721. ಚಿಮ್ಮುಗೆ
 722. ಚಿಮ್ಮುಚೀಲ
 723. ಚಿಮ್ಮುಂಡಿ
 724. ಚಿಮ್ಮುಲು
 725. ಚಿಮ್ಮುವ
 726. ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ
 727. ಚಿರ
 728. ಚಿರಕಾಲ
 729. ಚಿರಕಾಲದ
 730. ಚಿರಂಜೀವಿ
 731. ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗು
 732. ಚಿರಂತನ
 733. ಚಿರಂತನವಾದ
 734. ಚಿರತೆ
 735. ಚಿರತ್ವ
 736. ಚಿರಪರಿಚಿತ
 737. ಚಿರಮ್ತನತೆ
 738. ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ
 739. ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾದ
 740. ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ
 741. ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯಗೊಳಿಸು
 742. ಚಿರಸ್ಮರಣೆಯ
 743. ಚಿಲಕ
 744. ಚಿಲಿಪಿಲಿ
 745. ಚಿಲು
 746. ಚಿಲುಕ
 747. ಚಿಲುಮೆ
 748. ಚಿಲುಹಾಲು
 749. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗಳು
 750. ಚಿಲ್ಲತನ
 751. ಚಿಲ್ಲರೆ
 752. ಚಿಲ್ಲರೆಕೆಲಸ
 753. ಚಿಲ್ಲರೆಂಡಾ
 754. ಚಿಲ್ಲರೆಪಲ್ಲರೆ
 755. ಚಿಲ್ಲರೆಮಾತು
 756. ಚಿಲ್ಲರೆಯಾದ
 757. ಚಿವುಟು
 758. ಚಿವುಟುವುದು
 759. ಚಿಹ್ನೆ
 760. ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು
 761. ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ
 762. ಚಿಹ್ನೆಗಳು
 763. ಚಿಹ್ನೆಯ
 764. ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ
 765. ಚಿಹ್ನೆಯಿದೆ
 766. ಚಿಹ್ನೆಯಿರುವ
 767. ಚೀಕು
 768. ಚೀಟಿ
 769. ಚೀಟಿತೆಗೆ
 770. ಚೀಟಿಬಟ್ಟೆ
 771. ಚೀಟ್ಸ್
 772. ಚೀತ್ಕರಿಸು
 773. ಚೀತ್ಕಾರ
 774. ಚೀನದವನು
 775. ಚೀನಾ
 776. ಚೀನಾದೇಶದ
 777. ಚೀನಿಬಲೆ
 778. ಚೀಪರಿಕಟ್ಟೆ
 779. ಚೀಪು
 780. ಚೀರಾಟ
 781. ಚೀರಾಡು
 782. ಚೀರು
 783. ಚೀರ್ಲೀಡಿಂಗ್
 784. ಚೀಲ
 785. ಚೀಲಕೊಳವೆ
 786. ಚೀಲಕೊಳವೆವರೆ
 787. ಚೀಲಕೋಣೆ
 788. ಚೀಲಗಳು
 789. ಚುಕ್ಕಾಣಿ
 790. ಚುಕ್ಕೆ
 791. ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ
 792. ಚುಕ್ಕೆಗಳು
 793. ಚುಕ್ಕೆಗುರುತು
 794. ಚುಕ್ಕೆಯ
 795. ಚುಕ್ತಗೊಳಿಸು
 796. ಚುಂಗಡಿ
 797. ಚುಗಡ್ಡಿ
 798. ಚುಂಗಾಣಿ
 799. ಚುಚ್ಚಿ-ನೂಕು
 800. ಚುಚ್ಚಿಕೊಡು
 801. ಚುಚ್ಚಿದೆ
 802. ಚುಚ್ಚಿನುಡಿ
 803. ಚುಚ್ಚು
 804. ಚುಚ್ಚುಕ
 805. ಚುಚ್ಚುಕೊಳವೆ
 806. ಚುಚ್ಚುಗೊಳವೆ
 807. ಚುಚ್ಚುನುಡಿ
 808. ಚುಚ್ಚುನೋವು
 809. ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ
 810. ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು
 811. ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು
 812. ಚುಚ್ಚುಮಾತು
 813. ಚುಚ್ಚುವ
 814. ಚುಚ್ಚುವಿಕೆ
 815. ಚುಚ್ಚುವುದು
 816. ಚುಟುಕಾಗಿ
 817. ಚುಟುಕಾದ
 818. ಚುಟುಕು
 819. ಚುಟುಕುಗಳು
 820. ಚುಟ್ಟಾ
 821. ಚುಡಾಯಿಸು
 822. ಚುಣಾವಣೆ
 823. ಚುನಾಯಿತ
 824. ಚುನಾಯಿತನಾಗು
 825. ಚುನಾಯಿತನಾದ
 826. ಚುನಾಯಿಸು
 827. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ
 828. ಚುನಾವಣೆ
 829. ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು
 830. ಚುನಾವಣೆದಾರ
 831. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ-ಸ್ಪರ್ಧಿಸು
 832. ಚುನಾವಣೆಯು
 833. ಚುನ್ನ
 834. ಚುಂಬಕ
 835. ಚುಂಬನ
 836. ಚುಂಬಿಸು
 837. ಚುಮ್ಬನ
 838. ಚುರಕಿಬಿಡು
 839. ಚುರುಕಲ್ಲದ
 840. ಚುರುಕಾಗಿ
 841. ಚುರುಕಾಗಿಸು
 842. ಚುರುಕಾಗು
 843. ಚುರುಕಾದ
 844. ಚುರುಕಾದ-ನೃತ್ಯ
 845. ಚುರುಕಿನ
 846. ಚುರುಕಿನಿಂದ
 847. ಚುರುಕಿಲ್ಲದ
 848. ಚುರುಕು
 849. ಚುರುಕುಕಳೆ
 850. ಚುರುಕುಗಣ್ಣಿನ
 851. ಚುರುಕುಗತಿಯ
 852. ಚುರುಕುಗುಟ್ಟಿಸು
 853. ಚುರುಕುಗೊಂಡ
 854. ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ
 855. ಚುರುಕುಗೊಳಿಸು
 856. ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ
 857. ಚುರುಕುತನ
 858. ಚುರುಕುದಾಣ
 859. ಚುರುಕುಬುದ್ಧಿ
 860. ಚುರುಕುಬುದ್ಧಿಯ
 861. ಚುರುಕುಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ
 862. ಚುರುಕುಬೆಳ್ಳಿ
 863. ಚುರುಕುಮಾಡು
 864. ಚುರುಕುಲಿ
 865. ಚುರುಕ್ವಂಡಿ
 866. ಚುರುಗುಟ್ಟು
 867. ಚುರುಗೆಯ್ಮೆದಾಣ
 868. ಚುಲಕ
 869. ಚೂಚಿಸು
 870. ಚೂಚುಕ
 871. ಚೂಟಿ
 872. ಚೂಟಿತನ
 873. ಚೂಟಿನಟ್ಟುಗಳು
 874. ಚೂಟಿಯ
 875. ಚೂಟಿಯಾದ
 876. ಚೂಟಿಯಿಲ್ಲದ
 877. ಚೂಟಿಯುಲಿ
 878. ಚೂಣಿ
 879. ಚೂಪಾಗಿರುವ
 880. ಚೂಪಾಗಿಸು
 881. ಚೂಪಾಗು
 882. ಚೂಪಾದ
 883. ಚೂಪು
 884. ಚೂಪುಕೋನ
 885. ಚೂಪುಗೂಟ
 886. ಚೂಪುಗೊಳಿಸು
 887. ಚೂಪುಗೋಪುರ
 888. ಚೂಪುತುದಿ
 889. ಚೂಪುಮಾಡು
 890. ಚೂಪುಮೂತಿಯ
 891. ಚೂಯಿಂಗ್
 892. ಚೂರಿ
 893. ಚೂರು
 894. ಚೂರುಕಲ್ಲು
 895. ಚೂರುಗಳು
 896. ಚೂರುಚೂರಾಗಿ
 897. ಚೂರುಚೂರಾಗು
 898. ಚೂರುಪಾರು
 899. ಚೂರುಪಾರುಗಳನ್ನು
 900. ಚೂರುಮಾಡು
 901. ಚೂರ್ಣ
 902. ಚೂರ್ಣಮಾಡು
 903. ಚೂರ್ಣಿಸು
 904. ಚೂಲು
 905. ಚೆಂ
 906. ಚೆಕ್
 907. ಚೆಕ್ಕು
 908. ಚೆಕ್ಕುಪತ್ರ
 909. ಚೆಕ್ಕೆ
 910. ಚೆಕ್ಗಳು
 911. ಚೆಂಗಂದುನೀರು
 912. ಚೆಚ್ಚರ
 913. ಚೆಚ್ಚರಿಕೆ
 914. ಚೆಚ್ಚರಿಕೆಯ
 915. ಚೆಡಿ
 916. ಚೆಂಡು
 917. ಚೆಂಡುಗಾರ
 918. ಚೆಂಡುತಿನಿಸು
 919. ಚೆಂಡೆಕೋಲು
 920. ಚೆಂಡೆವಾದಕ
 921. ಚೆಂದ
 922. ಚೆಂದಗೊಳಿಸು
 923. ಚೆದರಿರುವ
 924. ಚೆದರಿಸು
 925. ಚೆದರಿಹೋಗು
 926. ಚೆದರು
 927. ಚೆಂದಿನಿಸು
 928. ಚೆನಾಳು
 929. ಚೆನ್ನ
 930. ಚೆನ್ನಾಗಿ
 931. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು
 932. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ
 933. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ?
 934. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ?
 935. ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ
 936. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಿಕೆ
 937. ಚೆನ್ನಾದ
 938. ಚೆನ್ನು
 939. ಚೆಂಬೆಸುಗೆ
 940. ಚೆಲುವಾದ
 941. ಚೆಲುವಿನ
 942. ಚೆಲುವು
 943. ಚೆಲುವೆ
 944. ಚೆಲುವೆಯಾದ
 945. ಚೆಲ್ಲತಿಳಿಕೆ
 946. ಚೆಲ್ಲದೆ
 947. ಚೆಲ್ಲಾಟ
 948. ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಿ
 949. ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡು
 950. ಚೆಲ್ಲಾಟವಿಲ್ಲದ
 951. ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಮಾಡು
 952. ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ
 953. ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ-ಹರಡು
 954. ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗು
 955. ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾದ
 956. ಚೆಲ್ಲಿದೆ
 957. ಚೆಲ್ಲು
 958. ಚೆಲ್ಲುಚೆಲ್ಲಾದ
 959. ಚೆಲ್ಲುವ
 960. ಚೇಗು
 961. ಚೇಡಿ
 962. ಚೇತನ
 963. ಚೇತನಗೊಳಿಸು
 964. ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ
 965. ಚೇತನವನಿಂದು
 966. ಚೇತರಿಕೆ
 967. ಚೇತರಿಸಿಕೊ
 968. ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು
 969. ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು
 970. ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು
 971. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 972. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 973. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 974. ಚೇತರಿಸಿಕೋ
 975. ಚೇತೋಹಾರಕ
 976. ಚೇತೋಹಾರಿ
 977. ಚೇದು
 978. ಚೇಂಬರ್ಡ್
 979. ಚೇರಟೆಹುಳ
 980. ಚೇರಾ
 981. ಚೇರ್ಮನ್
 982. ಚೇಷ್ಟೆ
 983. ಚೇಷ್ಟೆಯ
 984. ಚೇಸಿಂಗ್
 985. ಚೇಸ್
 986. ಚೇಳು
 987. ಚೇಳೇಡಿ
 988. ಚೈತನ್ಯ
 989. ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸು
 990. ಚೈತನ್ಯದಾಯಕ
 991. ಚೈತನ್ಯದಾಯಕವಲ್ಲ
 992. ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣ
 993. ಚೈತನ್ಯಯುಕ್ತನಾಗು
 994. ಚೈತನ್ಯಯುತ
 995. ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದ
 996. ಚೈತನ್ಯವುಳ್ಳ
 997. ಚೈತನ್ಯಶೂನ್ಯ
 998. ಚೈತನ್ಯಾರೋಪಣೆ
 999. ಚೈಲ್ಡ್‌
 1000. ಚೊಕ್ಕ
 1001. ಚೊಕ್ಕಟ
 1002. ಚೊಕ್ಕಟಗೊಳಿಸು
 1003. ಚೊಕ್ಕಟಮಾಡು
 1004. ಚೊಕ್ಕಟವಲ್ಲದ
 1005. ಚೊಕ್ಕಟವಾದ
 1006. ಚೊಕ್ಕತನದರಿಮೆ
 1007. ಚೊಕ್ಕದರಿಮೆ
 1008. ಚೊಕ್ಕಮಾಡಬೇಕು
 1009. ಚೊಕ್ಕಮಾಡು
 1010. ಚೊಕ್ಕಮುದ್ರೆ
 1011. ಚೊಕ್ಕಳಿಕೆ
 1012. ಚೊಗರು
 1013. ಚೊಚ್ಚಲ
 1014. ಚೊಚ್ಚಲು
 1015. ಚೊಟ್ಟು
 1016. ಚೊತ್ತು
 1017. ಚೋದಕ
 1018. ಚೋರ
 1019. ಚೌಕ
 1020. ಚೌಕಗಳು
 1021. ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
 1022. ಚೌಕಟ್ಟು
 1023. ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು
 1024. ಚೌಕದಲ್ಲಿ
 1025. ಚೌಕನೆಯ
 1026. ಚೌಕಮಾಡು
 1027. ಚೌಕಾಕಾರದ
 1028. ಚೌಕಾಂಗಣ
 1029. ಚೌಕಾಂಗಳ
 1030. ಚೌಕಾಸಿಮಾಡು
 1031. ಚೌಕಿದಾರ
 1032. ಚೌಕೀದಾರ್
 1033. ಚೌಚೌ
 1034. ಚೌಟಿ
 1035. ಚೌಪತ್ರ
 1036. ಚೌಪುಟಗ್ರಂಥ
 1037. ಚೌಬೀನೆ
 1038. ಚೌಬೀನೆಯವನು
 1039. ಚೌರ್ಯ
 1040. ಚೌರ್ಯದ
 1041. ಚೌರ್ಯನಡೆಸು
 1042. ಚೌಲಿ
 1043. ಚೌಳಿರುವ
 1044. ಚೌಳುನೆಲ
 1045. ಚ್ಯುತಿ

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ಚ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments