ಕನ್ನಡ ವ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

Check out Kannada va aksharada padagalu in kannada , ಕನ್ನಡ ವ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ( va Words in kannada ).

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ( va Words in kannada ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪದಗಳ ಸಮೂಹವಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೇನು?

ವ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಐದನೇ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನವಾಗಿದೆ. ದಂತೋಷ್ಠ್ಯ ಘೋಷ ಸಂಘರ್ಷ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿ.

ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾದ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬಹು ಕಡಮೆ. ಆದರೆ ವ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಾತವಾಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತ ತ್ರಿಕೋಣಾಕೃತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿದೆ. ಕದಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಕೋಣ ಅಗಲವಾಗಿ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದ ಕೊಂಡಿ ಪಕ್ಕದ ರೇಖೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವು ದನ್ನು ಗಮನಿಸ ಬಹುದು. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾ ವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪಕ್ಕದ ರೇಖೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಕೊಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರದೆ ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕಳಚುರಿ, ಹೊಯ್ಸಳ ಮತ್ತು ಸೇವುಣರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಂಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ರೇಖೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೂಪವೇ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ

Check out Kannada Varnamale : ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳು – Kannada Words

 1. ವಕಾಲತುಮಾಡು
 2. ವಕಾಲತ್ತು
 3. ವಂಕಿ
 4. ವಕೀಲ
 5. ವಕೀಲನಾಗುತ್ತಾನೆ
 6. ವಕೀಲರಾಗಿ
 7. ವಕೀಲರು
 8. ವಕ್ತಾರ
 9. ವಕ್ತೃತ್ವ
 10. ವಕ್ರ
 11. ವಕ್ರಗೊಳಿಸು
 12. ವಕ್ರತೆ
 13. ವಕ್ರನಾಳ
 14. ವಕ್ರಬುದ್ಧಿಯ
 15. ವಕ್ರಬುದ್ಧಿಯವನು
 16. ವಕ್ರಮನುಷ್ಯ
 17. ವಕ್ರಮಾರ್ಗ
 18. ವಕ್ರರಾಗಿರಿ
 19. ವಕ್ರರಾಗಿರಿ
 20. ವಕ್ರರೇಖೆ
 21. ವಕ್ರವಕ್ರವಾದ
 22. ವಕ್ರವಾಗಿ
 23. ವಕ್ರವಾಗಿರುವ
 24. ವಕ್ರವಾಗಿಸು
 25. ವಕ್ರವಾಗು
 26. ವಕ್ರವಾಗುವ
 27. ವಕ್ರವಾದ
 28. ವಕ್ರವಾದೀತು
 29. ವಕ್ರಹಲ್ಲು
 30. ವಕ್ರಾಕೃತಿ
 31. ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು
 32. ವಕ್ರೀಭವನ
 33. ವಕ್ರೀಭವನಗಳು
 34. ವಕ್ರೊಕ್ತಿ
 35. ವಕ್ರೋಕ್ತಿ
 36. ವಕ್ಷ
 37. ವಕ್ಷಸ್ಥಲ
 38. ವಗೈರೆ
 39. ವಂಚಕ
 40. ವಂಚಕರು
 41. ವಚನ
 42. ವಚನಗಳನ್ನು
 43. ವಚನಗಳಾದರೂ
 44. ವಚನಗಳು
 45. ವಚನಗೌರವ
 46. ವಚನನಿಷ್ಠ
 47. ವಚನಭಾಗಗಳು
 48. ವಚನಭ್ರಷ್ಟನಾಗು
 49. ವಚನಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವುದು
 50. ವಂಚನೆ
 51. ವಂಚನೆಯ
 52. ವಂಚನೆಯನ್ನು
 53. ವಂಚಿತ
 54. ವಂಚಿತರಾದವರು
 55. ವಂಚಿಸಿ
 56. ವಂಚಿಸಿದ
 57. ವಂಚಿಸು
 58. ವಜನು
 59. ವಜಾ
 60. ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
 61. ವಜಾಗೊಳಿಸು
 62. ವಜಾಗೊಳಿಸುವಾಗ
 63. ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 64. ವಜಾಮಾಡಬಹುದಾದ
 65. ವಜಾಮಾಡು
 66. ವಜಾಮಾಡುವಿಕೆ
 67. ವಜೆ
 68. ವಜ್ರ
 69. ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿಯ
 70. ವಜ್ರಾಕೃತಿ
 71. ವಜ್ರಾಘಾತ
 72. ವಟಗುಟ್ಟು
 73. ವಟವಟ
 74. ವಟವೃಕ್ಷ
 75. ವಟು
 76. ವಟ್ಟ
 77. ವಟ್ಟಕೊಡು
 78. ವಠಾರ
 79. ವಂಡರ್ಫುಲ್
 80. ವಂಡು
 81. ವಡ್ಡ
 82. ವಣಿಕ
 83. ವಣಿಜ
 84. ವಣಿಜೀಕರಣ
 85. ವಂತಿಗ
 86. ವಂತಿಗೆ
 87. ವಂತಿಗೆ-ಕೊಡು
 88. ವಂತಿಗೆದಾರ
 89. ವತಿಯಿಂದ
 90. ವದಂತಿ
 91. ವದಂತಿಗಳಿವೆ
 92. ವದಂತಿಗಳು
 93. ವದನದ
 94. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ
 95. ವಂದನೆ
 96. ವಂದನೆಗಳು
 97. ವಂದನೆಗಳೊಡನೆ
 98. ವಂದಿ
 99. ವಂದಿಸಿ
 100. ವಂದಿಸಿದರು
 101. ವಂದಿಸು
 102. ವಧಶಾಲೆ
 103. ವಧಸ್ಥಾನ
 104. ವಧಾಜ್ಞೆ
 105. ವಧಾಸ್ಥಾನ
 106. ವಧು
 107. ವಧುವರರು
 108. ವಧುವರ್ಗ
 109. ವಧುವಿನಾಗುವಿರಿ
 110. ವಧೂವರಣಾರ್ಥಿ
 111. ವಧೆ
 112. ವನ
 113. ವನದೇವತೆ
 114. ವನಪಾಲಕ
 115. ವನಭೋಜನ
 116. ವನರಾಜಿ
 117. ವನವಿಹಾರ
 118. ವನಸ್ಪತಿ
 119. ವನಿತೆ
 120. ವನೀತ
 121. ವನ್ಯ
 122. ವನ್ಯಜಂತು
 123. ವನ್ಯಮೃಗಗಳು
 124. ವಪನ
 125. ವಪೆ
 126. ವಮನ
 127. ವಮ್ಚಕಿ
 128. ವಮ್ದಿ
 129. ವಮ್ಶ
 130. ವಯಸ್ಕ
 131. ವಯಸ್ಕನಾಗು
 132. ವಯಸ್ಕಮತದಾನ
 133. ವಯಸ್ಕಮತಾಧಿಕಾರ
 134. ವಯಸ್ಕರಂತೆ
 135. ವಯಸ್ಕರನ್ನು
 136. ವಯಸ್ಕರಮತದಾನಹಕ್ಕು
 137. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ
 138. ವಯಸ್ಕರಶಿಕ್ಷಣ
 139. ವಯಸ್ಕರಶಿಕ್ಷಣಕೇಂದ್ರ
 140. ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರೂ
 141. ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರೂ
 142. ವಯಸ್ಕರಾಗುವಿರಿ
 143. ವಯಸ್ಕರಾಗುವುದು
 144. ವಯಸ್ಕರಾಗುವುದು
 145. ವಯಸ್ಕರು
 146. ವಯಸ್ಸಾಗು
 147. ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ
 148. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು
 149. ವಯಸ್ಸಾದ
 150. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ
 151. ವಯಸ್ಸಾದವರು
 152. ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ
 153. ವಯಸ್ಸಿನವರು
 154. ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ
 155. ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ
 156. ವಯಸ್ಸು
 157. ವಯಸ್ಸುಮೀರಿದ
 158. ವಯೋಗುಂಪುಗಳು
 159. ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ
 160. ವಯೋಮಿತಿ
 161. ವಯೋವೃದ್ಧ
 162. ವಯ್ಯಾರ
 163. ವಯ್ಯಾರದ
 164. ವರ
 165. ವರಕು
 166. ವರಣ
 167. ವರದಕ್ಷಿಣೆ
 168. ವರದಾನ
 169. ವರದಿ
 170. ವರದಿಕೊಡು
 171. ವರದಿಗಳಿಂದ
 172. ವರದಿಗಳು
 173. ವರದಿಗಾರ
 174. ವರದಿಗಾರರು
 175. ವರದಿಮಾಡು
 176. ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ
 177. ವರದಿಯಾದ
 178. ವರಮಾನ
 179. ವರಮಾನಗಳು
 180. ವರಸಾಮ್ಯ
 181. ವರಸೆ
 182. ವರಾಂಡ
 183. ವರಾತ
 184. ವರಾಹ
 185. ವರಿಷ್ಠ
 186. ವರಿಷ್ಠರು
 187. ವರಿಸಲು
 188. ವರಿಸಿದಂತೆ
 189. ವರಿಸು
 190. ವರಿಸೆ
 191. ವರುದ್ಧವಾದ
 192. ವರೂಪಗೊಳಿಸು
 193. ವರೆಗೂ
 194. ವರೆಗೆ
 195. ವರ್
 196. ವರ್ಕ್ಶೀಟ್
 197. ವರ್ಕ್ಸ್
 198. ವರ್ಗ
 199. ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ
 200. ವರ್ಗಗಳು
 201. ವರ್ಗಮಾಡು
 202. ವರ್ಗಮೂಲ
 203. ವರ್ಗಮೂಲಗಳು
 204. ವರ್ಗವಾರು
 205. ವರ್ಗವಿತ್ತು
 206. ವರ್ಗಶ್ರೇಣಿ
 207. ವರ್ಗಾಂಕ
 208. ವರ್ಗಾಭಿಮತ
 209. ವರ್ಗಾಯಿಸದೆ
 210. ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾದ
 211. ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ
 212. ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 213. ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ
 214. ವರ್ಗಾಯಿಸಿ
 215. ವರ್ಗಾಯಿಸು
 216. ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು
 217. ವರ್ಗಾವಣೀಯ
 218. ವರ್ಗಾವಣೀಯತೆ
 219. ವರ್ಗಾವಣೀಯವಲ್ಲದ
 220. ವರ್ಗಾವಣೆ
 221. ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು
 222. ವರ್ಗಾವಣೆಗಾರ
 223. ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ
 224. ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು
 225. ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಯಿತು
 226. ವರ್ಗಾವರ್ಗಿ
 227. ವರ್ಗಿಕೃತಸುದ್ದಿ
 228. ವರ್ಗೀಕರಣ
 229. ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು
 230. ವರ್ಗೀಕರಣದ
 231. ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು
 232. ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
 233. ವರ್ಗೀಕರಿಸು
 234. ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು
 235. ವರ್ಗೀಕೃತ
 236. ವರ್ಗೀಕೃತಗೊಂಡಿದೆ
 237. ವರ್ಗೀಕೃತವಲ್ಲದ
 238. ವರ್ಚಸುಳ್ಳ
 239. ವರ್ಚಸ್ಸು
 240. ವರ್ಚುವಲ್
 241. ವರ್ಜನೆ
 242. ವರ್ಜಿಸು
 243. ವರ್ಡ್ಸ್
 244. ವರ್ಣ
 245. ವರ್ಣಕತೆ
 246. ವರ್ಣಕಾರ
 247. ವರ್ಣಗಳು
 248. ವರ್ಣಚಿತ್ರ
 249. ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ
 250. ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರರು
 251. ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು
 252. ವರ್ಣತಂತುಕೋಶಗಳು
 253. ವರ್ಣತಂತುಗಳು
 254. ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ
 255. ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು
 256. ವರ್ಣದ್ವೇಷ
 257. ವರ್ಣನಾತೀತ
 258. ವರ್ಣನೆ
 259. ವರ್ಣಪಕ್ಷಪಾತ
 260. ವರ್ಣಪಟಲ
 261. ವರ್ಣಫಲಕ
 262. ವರ್ಣಭೇದ
 263. ವರ್ಣಭೇದಗಳು
 264. ವರ್ಣಭೇದನೀತಿ
 265. ವರ್ಣಮಯ
 266. ವರ್ಣಮಯವಾಗಿ
 267. ವರ್ಣಮಾಲೆ
 268. ವರ್ಣರಂಜಿತ
 269. ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದ
 270. ವರ್ಣರಹಿತ
 271. ವರ್ಣಲೇಪನ
 272. ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯ
 273. ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯದ
 274. ವರ್ಣವ್ಯತ್ಯಾಸದ
 275. ವರ್ಣಹೀನ
 276. ವರ್ಣಾಂಕಿತ
 277. ವರ್ಣಾಂತರಗೊಳ್ಳು
 278. ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ
 279. ವರ್ಣಿಸಲಾದ
 280. ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು
 281. ವರ್ಣಿಸಿದ
 282. ವರ್ಣಿಸು
 283. ವರ್ತಕ
 284. ವರ್ತನೆ
 285. ವರ್ತನೆಗಳು
 286. ವರ್ತನೆಗಾಗಿ
 287. ವರ್ತನೆಯ
 288. ವರ್ತನೆಯನ್ನು
 289. ವರ್ತನೆಯಾಯಿತು
 290. ವರ್ತಮಾನ
 291. ವರ್ತಿರೇಕು
 292. ವರ್ತಿಸಿ
 293. ವರ್ತಿಸು
 294. ವರ್ತಿಸುವಂತೆ
 295. ವರ್ತುಲ
 296. ವರ್ತುಲಗಳು
 297. ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ
 298. ವರ್ತುಲವು
 299. ವರ್ತುಳ
 300. ವರ್ಧಕ
 301. ವರ್ಧನೆ
 302. ವರ್ಧನೆಯ
 303. ವರ್ಧನೆಯಾಯಿತು
 304. ವರ್ಧಿಸು
 305. ವರ್ನ್
 306. ವರ್ಷ
 307. ವರ್ಷ:
 308. ವರ್ಷಕ್ಕೆ
 309. ವರ್ಷಗಟ್ಟಳೆಯ
 310. ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ
 311. ವರ್ಷದವರೆಗೆ
 312. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ
 313. ವರ್ಷವಿಡೀ
 314. ವರ್ಷಾಕಾಲ
 315. ವರ್ಷಾಕಾಲದ
 316. ವರ್ಷಾಚರಣೆ
 317. ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ
 318. ವರ್ಷಾಂತ
 319. ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ
 320. ವರ್ಷಾಶನ
 321. ವರ್ಷಾಸನ
 322. ವರ್ಷಿಸು
 323. ವರ್ಸಿಸ್
 324. ವಲ
 325. ವಲಯ
 326. ವಲಯಗಳು
 327. ವಲಯದ
 328. ವಲಯಾಧಿಕಾರಿ
 329. ವಲಯೀಕರಣ
 330. ವಲಸಿಗ
 331. ವಲಸಿಗರು
 332. ವಲಸೆ
 333. ವಲಸೆಗಾರ
 334. ವಲಸೆಗಾರರು
 335. ವಲಸೆಬಂದ
 336. ವಲಸೆಬಂದವ
 337. ವಲಸೆಯಳಿಕೆ
 338. ವಲಸೆಯಾಗಿಕೆ
 339. ವಲಸೆಯಾದರೂ
 340. ವಲಸೆಯಾದರೂ
 341. ವಲಸೆಯೂರಿನ
 342. ವಲಸೆಹೋಗು
 343. ವಲ್ಲಭ
 344. ವಲ್ಲಿ
 345. ವಶ
 346. ವಂಶ
 347. ವಶಕ್ಕೆ
 348. ವಂಶಕ್ರಮ
 349. ವಂಶಜ
 350. ವಂಶಜನ್ಯವಾದುದು
 351. ವಂಶಜರು
 352. ವಂಶದ
 353. ವಶದಲ್ಲಿ
 354. ವಶದಲ್ಲಿಡು
 355. ವಂಶನಾಶ
 356. ವಶಪಡಿಸಿಕೊ
 357. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ
 358. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
 359. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ
 360. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 361. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 362. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
 363. ವಶಪಡಿಸಿಕೋ
 364. ವಂಶಪರಂಪರಾಗತ
 365. ವಂಶಪರಂಪರೆ
 366. ವಂಶಪರಂಪರೆಯ
 367. ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ
 368. ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ
 369. ವಶಮಾಡು
 370. ವಂಶಮೂಲ
 371. ವಶವರ್ತಿ
 372. ವಶವಾಗು
 373. ವಂಶವಾಹಿ
 374. ವಂಶವಾಹಿಗಳು
 375. ವಂಶವೃಕ್ಷ
 376. ವಂಶವೃಕ್ಷಗಳು
 377. ವಂಶಸ್ಥ
 378. ವಂಶಾಡಳಿತ
 379. ವಂಶಾನುಗತವಾಗು
 380. ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ
 381. ವಂಶಾವಳಿ
 382. ವಂಶಾವಳಿಗಳು
 383. ವಂಶಾವಳಿಯ-ನಿರೂಪಣೆ
 384. ವಾರಗಳವರೆಗೆ
 385. ವಾರಗಳು
 386. ವಾರಂಟಿಗಳು
 387. ವಾರಂಟು
 388. ವಾರಂಟ್
 389. ವಾರಂಟ್ಗಳು
 390. ವಾರದ
 391. ವಾರದವರೆಗೂ
 392. ವಾರಪತ್ರಿಕೆ
 393. ವಾರಸುದಾರ
 394. ವಾರಸುದಾರರಿಲ್ಲದ
 395. ವಾರಾಂತ್ಯ
 396. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ
 397. ವಾರಿ
 398. ವಾರಿಧಿ
 399. ವಾರಿಯರ್
 400. ವಾರಿಯರ್ಸ್
 401. ವಾರೆಂಟು
 402. ವಾರ್ಡನ್
 403. ವಾರ್ಡನ್ನು
 404. ವಾರ್ಡು
 405. ವಾರ್ಡುಗಳು
 406. ವಾರ್ಡ್ಗಳು
 407. ವಾರ್ತಾಗೋಷ್ಠಿ
 408. ವಾರ್ತಾಚಿತ್ರ
 409. ವಾರ್ತಾತಂತಿ
 410. ವಾರ್ತಾಪತ್ರ
 411. ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ
 412. ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಗಳು
 413. ವಾರ್ತಾಪ್ರತಿನಿಧಿ
 414. ವಾರ್ತಾಲೇಖನ
 415. ವಾರ್ತಾವಾಹಕ
 416. ವಾರ್ತಾವಾಹಿ
 417. ವಾರ್ತಾವಿಭಾಗ
 418. ವಾರ್ತಾಸಮೀಕ್ಷೆ
 419. ವಾರ್ತಾಸಂಸ್ಥೆ
 420. ವಾರ್ತೆ
 421. ವಾರ್ಧಕ್ಯ
 422. ವಾರ್ಧಕ್ಯದ
 423. ವಾರ್ನಿಶ್
 424. ವಾರ್ಮ್
 425. ವಾರ್ಷಿಕ
 426. ವಾರ್ಷಿಕವರದಿ
 427. ವಾರ್ಷಿಕಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು
 428. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ
 429. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ
 430. ವಾರ್ಸ್
 431. ವಾಲಾಡು
 432. ವಾಲಿಕೆ
 433. ವಾಲಿದ
 434. ವಾಲಿಸು
 435. ವಾಲು
 436. ವಾಲುವಿಕೆ
 437. ವಾಲುವುದು
 438. ವಾಲ್ಟರ್
 439. ವಾಲ್ಡೆನ್ಸೀಸ್
 440. ವಾಸ
 441. ವಾಸಗೃಹ
 442. ವಾಸದಮನೆ
 443. ವಾಸದವಿಳಾಸ
 444. ವಾಸನೆ
 445. ವಾಸನೆನಾಶಕ
 446. ವಾಸನೆಯಂತೆ
 447. ವಾಸನೆಯಂತೆ
 448. ವಾಸನೆಯನ್ನು
 449. ವಾಸನೆಯಾಗಿ
 450. ವಾಸನೆಯಾಗುತ್ತದೆ
 451. ವಾಸನೆಯಾಗುವುದು
 452. ವಾಸನೆಯಾಗುವುದು
 453. ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ
 454. ವಾಸಮಾಡು
 455. ವಾಸಮಾಡುವಿಕೆ
 456. ವಾಸಯೋಗ್ಯ
 457. ವಾಸಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ
 458. ವಾಸವಾಗಿತ್ತು
 459. ವಾಸವಾಗಿದೆ
 460. ವಾಸವಾಗಿರು
 461. ವಾಸವಿರದ
 462. ವಾಸವಿರುವವನು
 463. ವಾಸವಿಲ್ಲದೆ
 464. ವಾಸಸ್ಥಳ
 465. ವಾಸಸ್ಥಳದ
 466. ವಾಸಸ್ಥಾನ
 467. ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು
 468. ವಾಸಿ
 469. ವಾಸಿಗ
 470. ವಾಸಿಗಳು
 471. ವಾಸಿಮಾಡಲಾಗದ
 472. ವಾಸಿಮಾಡು
 473. ವಾಸಿಯಾಗದ
 474. ವಾಸಿಯಾಗು
 475. ವಾಸಿಯಾಯಿತು
 476. ವಾಸಿಸದ
 477. ವಾಸಿಸಿದನು
 478. ವಾಸಿಸು
 479. ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು
 480. ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 481. ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವ
 482. ವಾಸಿಸುವ
 483. ವಾಸಿಸುವವ
 484. ವಾಸಿಸುವವರು
 485. ವಾಸಿಸುವುದು
 486. ವಾಸ್ತವ
 487. ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ
 488. ವಾಸ್ತವತೆ
 489. ವಾಸ್ತವದಿಂದ
 490. ವಾಸ್ತವವಲ್ಲದ
 491. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ
 492. ವಾಸ್ತವವಾಗು
 493. ವಾಸ್ತವವಾದ
 494. ವಾಸ್ತವವಾದಿ
 495. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ
 496. ವಾಸ್ತವಾಂಶ
 497. ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು
 498. ವಾಸ್ತವಾಂಶವಿಲ್ಲ
 499. ವಾಸ್ತವಿಕ
 500. ವಾಸ್ತವಿಕಗಳಿಕೆ
 501. ವಾಸ್ತವಿಕಗಳು
 502. ವಾಸ್ತವಿಕತೆ
 503. ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳುಮತ್ತುಗುರಿಗಳು
 504. ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ
 505. ವಾಸ್ತವಿಕರಾಗಿರಿ
 506. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ
 507. ವಾಸ್ತವ್ಯ
 508. ವಾಸ್ತವ್ಯಮಾಡು
 509. ವಾಸ್ತುವಿದ್ಯೆ
 510. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ
 511. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
 512. ವಿದ್ಯಾಹೀನತೆ
 513. ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ
 514. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ
 515. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ
 516. ವಿದ್ಯುತ್
 517. ವಿದ್ಯುತ್ಕಣ
 518. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ
 519. ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು-ನೀಡಲಾಗದ
 520. ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ
 521. ವಿದ್ಯುತ್ತು
 522. ವಿದ್ಯುತ್ಪಂಜು
 523. ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರವಾಹ
 524. ವಿದ್ಯುತ್‌ಮಾರ್ಗ
 525. ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ
 526. ವಿದ್ಯುದಾಘಾತ
 527. ವಿದ್ಯುದಾವೇಶ
 528. ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ
 529. ವಿದ್ಯುದೀಕರಿಸು
 530. ವಿದ್ಯುದ್ಧೃವ
 531. ವಿದ್ಯುದ್ಬಲ
 532. ವಿದ್ಯುದ್ವಾರ
 533. ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ
 534. ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹಕ
 535. ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯ
 536. ವಿದ್ಯುದ್ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
 537. ವಿದ್ಯುನ್ನಿಯಂತ್ರಕ
 538. ವಿದ್ಯುನ್ಮರಣ
 539. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ
 540. ವಿದ್ಯುಲೇಪನ
 541. ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಖೆ
 542. ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಪನ
 543. ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಪಿಸುವಿಕೆ
 544. ವಿದ್ಯೆ
 545. ವಿದ್ಯೆಗಳು
 546. ವಿದ್ರಾವ್ಯ
 547. ವಿದ್ರೋಹ
 548. ವಿದ್ರೋಹಕಾರಕ
 549. ವಿದ್ವತ್ತಿನ
 550. ವಿದ್ವತ್ತು
 551. ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ
 552. ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಬಂಧ
 553. ವಿದ್ವನ್ಮಂಡಲಿ
 554. ವಿದ್ವಂಸಕ
 555. ವಿದ್ವಂಸಕತೆ
 556. ವಿದ್ವಾನ್
 557. ವಿದ್ವಾಂಸ
 558. ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ
 559. ವಿದ್ವಾಂಸರು
 560. ವಿಧ
 561. ವಿಧಗಳು
 562. ವಿಧರ್ಮಿ
 563. ವಿಧರ್ಮುಖತೆ
 564. ವಿಧವೆ
 565. ವಿಧವೆಯಾದೆ
 566. ವಿಧಾನ
 567. ವಿಧಾನಗಳು
 568. ವಿಧಾನಮಂಡಲ
 569. ವಿಧಾನವನ್ನು
 570. ವಿಧಾನಶಾಸ್ತ್ರ
 571. ವಿಧಾನಸಭೆ
 572. ವಿಧಾಯಕ
 573. ವಿಧಾಯೀ
 574. ವಿಧಿ
 575. ವಿಧಿಗಳು
 576. ವಿಧಿಗುಚ್ಛ
 577. ವಿಧಿಗುಚ್ಛ
 578. ವಿಧಿಗುಚ್ಛ
 579. ವಿಧಿಗುಚ್ಛಗಳು
 580. ವಿಧಿನಿಯತ
 581. ವಿಧಿಬದ್ಧ
 582. ವಿಧಿಬಿಂದು
 583. ವಿಧಿಯುಕ್ತ
 584. ವಿಧಿಯುಕ್ತವಲ್ಲದ
 585. ವಿಧಿಲಿಖಿತ
 586. ವಿಧಿವಂಚನೆ
 587. ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ
 588. ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿಲ್ಲದ
 589. ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿಸು
 590. ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು
 591. ವಿಧಿವಿಹಿತವಾದ
 592. ವಿಧಿಶಾಸ್ತ್ರ
 593. ವಿಧಿಸದೆ
 594. ವಿಧಿಸಲಾದ
 595. ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ
 596. ವಿಧಿಸಿದ್ದು
 597. ವಿಧಿಸು
 598. ವಿಧಿಸುವ
 599. ವಿಧಿಸುವಿಕೆ
 600. ವಿಧಿಸುವುದು
 601. ವಿಧುರ
 602. ವಿಧೇಯ
 603. ವಿಧೇಯಕ
 604. ವಿಧೇಯತೆ
 605. ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ
 606. ವಿಧೇಯತೆಯೆಂಬ
 607. ವಿಧೇಯನಾಗಿ
 608. ವಿಧೇಯನಾಗಿರು
 609. ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವಿಕೆ
 610. ವಿಧೇಯನಾಗುತ್ತಾನೆ
 611. ವಿಧೇಯನಾದನು
 612. ವಿಧೇಯನು
 613. ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ
 614. ವಿಧೇಯರಾಗುವ
 615. ವಿಧೇಯವಾದ
 616. ವಿಧೇಯವಾಯಿತು
 617. ವಿಧ್ಯುಕ್ತ
 618. ವಿಧ್ಯುಕ್ತತೆ
 619. ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ
 620. ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ
 621. ವಿಧ್ವಂಸಕ
 622. ವಿಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸು
 623. ವಿಧ್ವಂಸನ
 624. ವಿಧ್ವಂಸವಾಗು
 625. ವಿನಚಿತಿ
 626. ವಿನಂತಿ
 627. ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು
 628. ವಿನಂತಿಸು
 629. ವಿನಮ್ರ
 630. ವಿನಮ್ರವಾಗಿದೆ
 631. ವಿನಮ್ರವಾದ
 632. ವಿನಯ
 633. ವಿನಯಪರ
 634. ವಿನಯಪೂರ್ಣ
 635. ವಿನಯವಾದ
 636. ವಿನಯವುಳ್ಳ
 637. ವಿನಯಶೀಲ
 638. ವಿನಯಶೀಲತೆ
 639. ವಿನಯಶೀಲನಾದ
 640. ವಿಷಯಸೂಚಿಕೆ
 641. ವಿಷಯಾಂತರ
 642. ವಿಷಯಾಂತರಿಸು
 643. ವಿಷಯಾಧಾರಿತ
 644. ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆ
 645. ವಿಷಯಾನುಗುಣವಾಗಿ
 646. ವಿಷಯಾಸಕ್ತ
 647. ವಿಷಯಾಸಕ್ತನಾಗಿರು
 648. ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ
 649. ವಿಷಯಿಕ
 650. ವಿಷಯುಕ್ತ
 651. ವಿಷಯುಕ್ತರಾಗಿರಿ
 652. ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗುವುದು
 653. ವಿಷರಕ್ತದ
 654. ವಿಷರ್ಯಯವಾಗಿ
 655. ವಿಷವರ್ತುಲ
 656. ವಿಷವಲಯ
 657. ವಿಷವಾಯು
 658. ವಿಷವಾಯ್ತು
 659. ವಿಷವಿಜ್ಞಾನ
 660. ವಿಷಶಾಸ್ತ್ರ
 661. ವಿಷಶಾಸ್ರ್ರ
 662. ವಿಷಸರ್ಪ
 663. ವಿಷಹಾಕು
 664. ವಿಷಹಾರಿ
 665. ವಿಷಾದ
 666. ವಿಷಾದಕರ
 667. ವಿಷಾದದಿಂದ
 668. ವಿಷಾದನೀಯ
 669. ವಿಷಾದಪೂರಿತ
 670. ವಿಷಾದಭರಿತ
 671. ವಿಷಾದಮಯ
 672. ವಿಷಾದವಾಗುತ್ತಿದೆ
 673. ವಿಷಾದವಾಯಿತು
 674. ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ
 675. ವಿಷಾದವಿಲ್ಲದೆ
 676. ವಿಷಾದಿಸಿದರು
 677. ವಿಷಾದಿಸು
 678. ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ
 679. ವಿಷಾದಿಸುವ್ಯಥೆ
 680. ವಿಷಾಹಾರ
 681. ವಿಷುವದ್ರೇಖೆ
 682. ವಿಷೇಶಉಡಿಗೆತೊಡಿಗೆ
 683. ವಿಷ್ಠೆ
 684. ವಿಸಂಕೇತಿಸು
 685. ವಿಸದೃಶವಾದ
 686. ವಿಸರ್ಜಕ
 687. ವಿಸರ್ಜನಕಾರಿ
 688. ವಿಸರ್ಜನೆ
 689. ವಿಸರ್ಜನೆಗಳು
 690. ವಿಸರ್ಜನೆಯ
 691. ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗದಿರುವಿಕೆ
 692. ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುವುದು
 693. ವಿಸರ್ಜನೆಯಾದ
 694. ವಿಸರ್ಜನೆಯಾದಾಗ
 695. ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಯಿತು
 696. ವಿಸರ್ಜಿತ
 697. ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ
 698. ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾದ
 699. ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು
 700. ವಿಸರ್ಜಿಸು
 701. ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ
 702. ವಿಸ್ಕಿ
 703. ವಿಸ್ತರ
 704. ವಿಸ್ತರಣ
 705. ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ
 706. ವಿಸ್ತರಣಾವಿಶೇಷ
 707. ವಿಸ್ತರಣೆ
 708. ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು
 709. ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು
 710. ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು
 711. ವಿಸ್ತರಿಸದೆ
 712. ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
 713. ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
 714. ವಿಸ್ತರಿಸಲಾದ
 715. ವಿಸ್ತರಿಸಿ
 716. ವಿಸ್ತರಿಸಿದ
 717. ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ
 718. ವಿಸ್ತರಿಸು
 719. ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ
 720. ವಿಸ್ತರಿಸುವಿಕೆ
 721. ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು
 722. ವಿಸ್ತಾರ
 723. ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸು
 724. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಬಲ್ಲ
 725. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ
 726. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ-ಬಿಚ್ಚಿದ
 727. ವಿಸ್ತಾರವಾದ
 728. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
 729. ವಿಸ್ತೃತ
 730. ವಿಸ್ತೃತಗೊಂಡಿದೆ
 731. ವಿಸ್ತೃತಗೊಂಡಿದೆ
 732. ವಿಸ್ತೃತಗೊಂಡಿದೆ
 733. ವಿಸ್ತೃತಗೊಂಡಿದೆ
 734. ವಿಸ್ತೃತಗೊಳಿಕೆ
 735. ವಿಸ್ಫೋಟ
 736. ವಿಸ್ಮಯ
 737. ವಿಸ್ಮಯಕಾರಕ
 738. ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾದ
 739. ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾದದ್ದು
 740. ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡ
 741. ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ಳು
 742. ವಿಸ್ಮಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡು
 743. ವಿಸ್ಮರಣೆ
 744. ವಿಸ್ಮೃತವಾಗು
 745. ವಿಸ್ಮೃತಿ
 746. ವಿಸ್ಮೃತಿಹೊಂದುವ
 747. ವಿಹಗ
 748. ವಿಹರಣೆ
 749. ವಿಹರಿಸು
 750. ವಿಹಾರ
 751. ವಿಹಾರಧಾಮಗಳು
 752. ವಿಹಾರಮಾಡು
 753. ವಿಹಾರಯಾತ್ರೆ
 754. ವಿಹಾರಿ
 755. ವಿಹಾರೋದ್ಯಾನ
 756. ವಿಹಿತ
 757. ವಿಹಿತಾಚಾರಗಳು
 758. ವಿಹೀನ
 759. ವಿಳಂಬ
 760. ವಿಳಂಬಕರ
 761. ವಿಳಂಬಕಾರಕ
 762. ವಿಳಂಬಕಾರಿ
 763. ವಿಳಂಬಗಳು
 764. ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 765. ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 766. ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 767. ವಿಳಂಬಮಾಡು
 768. ವೆಜ್ಜ
 769. ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು
 770. ವೆರ
 771. ವೆರೈಟಿ
 772. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಲಿ
 773. ವೆಸ್ಟ್‌
 774. ವೆಸ್ಟ್
 775. ವೆಸ್ಟ್‍ಬೋರ್ಡಿಂಗ್
 776. ವೆಸ್ಟ್‍ಬೋರ್ಡಿಂಗ್
 777. ವೆಸ್ಟ್‍ಬೌಂಡ್‍
 778. ವೆಸ್ಟ್‍ಲೈನ್
 779. ವೆಸ್ಟ್ಲೈಸ್
 780. ವೆಸ್ಟ್ವೆಂಡ್
 781. ವೇಗ
 782. ವೇಗಗಳು
 783. ವೇಗಗೊಳಿಸಲು
 784. ವೇಗಗೊಳಿಸು
 785. ವೇಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 786. ವೇಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
 787. ವೇಗದ
 788. ವೇಗದಳ
 789. ವೇಗದಿಂದ
 790. ವೇಗದೂತ
 791. ವೇಗಮಾಪಕ
 792. ವೇಗವರ್ಧಕ
 793. ವೇಗವರ್ಧಕಗಳು
 794. ವೇಗವರ್ಧನೆ
 795. ವೇಗವರ್ಧಿಸು
 796. ವೇಗವಾಗಿ
 797. ವೇಗವಾಗಿದೆ
 798. ವೇಗವಾಗಿದೆಯೆ
 799. ವೇಗವಾದ
 800. ವೇಗವಾದಂತೆ
 801. ವೇಗವಿಳಿಸು
 802. ವೇಗವುಳ್ಳ
 803. ವೇಣು
 804. ವೇಣುವಾದಕ
 805. ವೇತನ
 806. ವೇತನಗಳು
 807. ವೇತನದಾರರ
 808. ವೇತನಪಾವತಿ
 809. ವೇತನಪಾವತಿಪಟ್ಟಿ
 810. ವೇತನಪುನರ್‌ನಿಗದಿ
 811. ವೇತನವಿತರಣರೆಜಿಸ್ಟರು
 812. ವೇತನವಿಲ್ಲದ
 813. ವೇತನಶ್ರೇಣಿ
 814. ವೇತನಶ್ರೇಣಿಗಳಪರಿಷ್ಕರಣ
 815. ವೇತನಾದೇಶ
 816. ವೇತನೋದ್ಯೋಗ
 817. ವೇದನಾಶಾಮಕ
 818. ವೇದನಾಶೀಲ
 819. ವೇದನೆ
 820. ವೇದನೆಯ
 821. ವೇದವಾಕ್ಯ
 822. ವೇದಾಂತ
 823. ವೇದಾಂತಿ
 824. ವೇದಿಕೆ
 825. ವೇದಿಕೆಯು
 826. ವೇದ್ಯ
 827. ವೇಧಶಾಲೆ
 828. ವೇಮ
 829. ವೇರಿಯಬಲ್ಗಳು
 830. ವೇರಿಯೇಬಲ್
 831. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳು
 832. ವೇವ್
 833. ವೇಶ್ಯಾಗೃಹ
 834. ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ
 835. ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ
 836. ವೇಶ್ಯೆ
 837. ವೇಶ್ಯೆಯಾಗುವಾಸೆ
 838. ವೇಷ
 839. ವೇಷಧಾರಣೆ
 840. ವೇಷಧಾರಿ
 841. ವೇಷಧಾರಿಕೆ
 842. ವೇಷಭೂಷಣ
 843. ವೇಷಭೂಷಣದ
 844. ವೇಷಮರೆಸಿಕೊಂಡು
 845. ವೇಷಹಾಕು
 846. ವೇಷಾಂತರ
 847. ವೇಸ್ಡೋಂಟ್
 848. ವೇಳಾದರ
 849. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
 850. ವೇಳಾಪತ್ರ
 851. ವೇಳಾಸೂಚಿ
 852. ವೇಳೆ
 853. ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ
 854. ವೈಖರಿ
 855. ವೈಚರ್ಯದಿಂದಾಗಿ
 856. ವೈಚಿತ್ರ್ಯ
 857. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ
 858. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ
 859. ವೈದುಷ್ಯ
 860. ವೈದೃಶ್ಯ
 861. ವೈದೃಶ್ಯಗಳು
 862. ವೈದೃಶ್ಯಗಳು
 863. ವೈದೃಶ್ಯಗಳು
 864. ವೈದೃಶ್ಯಗಳು
 865. ವೈದ್ಯ
 866. ವೈದ್ಯ-ನ್ಯಾಯಿಕ
 867. ವೈದ್ಯಕೀಯ
 868. ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಖರ್ಚು
 869. ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಚಿಕಿತ್ಸೆ
 870. ವೈದ್ಯಕೀಯನೆರವು
 871. ವೈದ್ಯಕೀಯಲಾಭ
 872. ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ
 873. ವೈದ್ಯಕ್ರಿಯೆ
 874. ವೈದ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
 875. ವೈದ್ಯರಾದರು
 876. ವೈದ್ಯರಿಂದ
 877. ವೈದ್ಯವಿದ್ಯೆ
 878. ವೈದ್ಯವೃತ್ತಿಯವನು
 879. ವೈದ್ಯಶಾಲೆ
 880. ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
 881. ವೈದ್ಯಸಂಹಿತೆ
 882. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
 883. ವೈದ್ಯೋಪಚಾರ
 884. ವೈಧವ್ಯ
 885. ವೈಧಾನಿಕ
 886. ವೈನ್ರಸಿಕ
 887. ವೈಪರೀತ್ಯ
 888. ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು
 889. ವೈಫಲ್ಯ
 890. ವೈಫಲ್ಯಗಳು
 891. ವೈಬ್ಬ್ಬ್ಲೈಸರ್ಸ್
 892. ವೈಭವ
 893. ವೈಭವಗೊಳಿಸು
 894. ವೈಭವದ
 895. ವೈಭವದಿಂದ
 896. ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರ
 897. ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರದಂತೆಯೇ
 898. ವ್ಯಂಗ್ಯದ
 899. ವ್ಯಂಗ್ಯನಗೆ
 900. ವ್ಯಂಗ್ಯಪೂರ್ಣ
 901. ವ್ಯಂಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ
 902. ವ್ಯಂಗ್ಯರಚನಕಾರ
 903. ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ
 904. ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ
 905. ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ
 906. ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥ
 907. ವ್ಯಂಗ್ಯೋಕ್ತಿ
 908. ವ್ಯಂಜಕ
 909. ವ್ಯಂಜನ
 910. ವ್ಯಂಜನಶಾಸ್ತ್ರ
 911. ವ್ಯತಿಕರಿಸು
 912. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ
 913. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ
 914. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ
 915. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದುದು
 916. ವ್ಯತಿರುಕ್ತ
 917. ವ್ಯತ್ಯಾಶ
 918. ವ್ಯತ್ಯಾಸ
 919. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ
 920. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು
 921. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು
 922. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳಿಸು
 923. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳದ
 924. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುವ
 925. ವ್ಯತ್ಯಾಸತೋರು
 926. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದ
 927. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಿರು
 928. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರು
 929. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
 930. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವಿಕೆ
 931. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ
 932. ವ್ಯಥೆ
 933. ವ್ಯಥೆಗೊಂಡ
 934. ವ್ಯಥೆಪಡು
 935. ವ್ಯಥೆಪಡುವಂತ
 936. ವ್ಯಥೆಯ
 937. ವ್ಯಭಿಚಾರ
 938. ವ್ಯಭಿಚಾರದ
 939. ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡು
 940. ವ್ಯಭಿಚಾರಿ
 941. ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ
 942. ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ
 943. ವ್ಯಮ್ಗ್ಯ
 944. ವ್ಯಯ
 945. ವ್ಯಯಗಳು
 946. ವ್ಯಯಮಾಡು
 947. ವ್ಯಯಮಾಡುವ
 948. ವ್ಯಯವಾಗದ್ದು
 949. ವ್ಯಯಿಸು
 950. ವ್ಯರ್ಥ
 951. ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸು
 952. ವ್ಯರ್ಥಜೀವಿ
 953. ವ್ಯರ್ಥಮಾಡು
 954. ವ್ಯರ್ಥಮಾತು
 955. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ
 956. ವ್ಯರ್ಥವಾಗು
 957. ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ
 958. ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ
 959. ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು
 960. ವ್ಯರ್ಥವಾದ
 961. ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು
 962. ವ್ಯರ್ಥವ್ಯಯದ
 963. ವ್ಯರ್ಥಶ್ರಮ
 964. ವ್ಯರ್ಥಾಲಾಪ
 965. ವ್ಯವಕಲನಮಾಡು
 966. ವ್ಯವಧಾನ
 967. ವ್ಯವಸಾಯ
 968. ವ್ಯವಸಾಯಗಾರ
 969. ವ್ಯವಸಾಯಸಂಬಂಧದ
 970. ವ್ಯವಸಾಯೇತರ
 971. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
 972. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
 973. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ
 974. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿಕೆ
 975. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿಸು
 976. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ
 977. ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿ
 978. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ
 979. ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿರಲಿ
 980. ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿರಲಿ
 981. ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 982. ವ್ಯವಸ್ಥೆಏರ್ಪಾಡು
 983. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
 984. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದ
 985. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸು
 986. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವುದು
 987. ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡು
 988. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
 989. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ
 990. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು
 991. ವ್ಯವಹರಣೆ
 992. ವ್ಯವಹರಿಸಬಲ್ಲ
 993. ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದಾದ
 994. ವ್ಯವಹರಿಸಲಾಗದ
 995. ವ್ಯವಹರಿಸು
 996. ವ್ಯವಹರಿಸುವ
 997. ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ
 998. ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು
 999. ವ್ಯವಹಾರ
 1000. ವ್ಯವಹಾರಗಳು
 1001. ವ್ಯವಹಾರಗುರು
 1002. ವ್ಯವಹಾರಚಾತುರ್ಯ
 1003. ವ್ಯವಹಾರಜ್ಞಾನ
 1004. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ
 1005. ವ್ಯವಹಾರಪ್ರಜ್ಞೆಯಿರುವ
 1006. ವ್ಯವಹಾರವು
 1007. ವ್ಯವಹಾರಶೀಲ
 1008. ವ್ಯವಹಾರಿಕ
 1009. ವ್ಯವಹಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ
 1010. ವ್ಯವಹಾರೋಪಯೋಗಿ
 1011. ವ್ಯವಹಾರ್ಯ
 1012. ವ್ಯವಹಾರ್ಯವಲ್ಲದ
 1013. ವ್ಯಸನ
 1014. ವ್ಯಸನಪಡು
 1015. ವ್ಯಸನಾಕ್ರಾಂತ
 1016. ವ್ಯಸನಿ
 1017. ವ್ಯಸನಿಗಳಲ್ಲಿ
 1018. ವ್ಯಸನಿಗಳು
 1019. ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿಸುವಿಕೆ
 1020. ವ್ಯಾಕರಣ
 1021. ವ್ಯಾಕರಣಜ್ಞ
 1022. ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ಮಕ
 1023. ವ್ಯಾಕುಲ
 1024. ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡ
 1025. ವ್ಯಾಕುಲಗೊಳಿಸು
 1026. ವ್ಯಾಕುಲಗೊಳ್ಳು
 1027. ವ್ಯಾಕುಲತೆ
 1028. ವ್ಯಾಕುಲತೆಗೊಳಗಾದ
 1029. ವ್ಯಾಕುಲತೆಯ
 1030. ವ್ಯಾಕುಲಪಡಿಸು
 1031. ವ್ಯಾಕುಲಿತ
 1032. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್
 1033. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಳು
 1034. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಳು
 1035. ವ್ಯಾಖӍಯಾನ
 1036. ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ
 1037. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
 1038. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ
 1039. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರಕ
 1040. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು
 1041. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ
 1042. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು
 1043. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದಾದ
 1044. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆ
 1045. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ
 1046. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ
 1047. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸು
 1048. ವ್ಯಾಖ್ಯೆ
 1049. ವ್ಯಾಘ್ರ
 1050. ವ್ಯಾಘ್ರಗಳು
 1051. ವ್ಯಾಜ್ಯ
 1052. ವ್ಯಾಜ್ಯಕಾರಣ
 1053. ವ್ಯಾಜ್ಯಪ್ರಿಯ
 1054. ವ್ಯಾಜ್ಯಮಾಡು
 1055. ವ್ಯಾಟ್ನಂತೆ
 1056. ವ್ಯಾಧ
 1057. ವ್ಯಾಧಿ
 1058. ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ
 1059. ವ್ಯಾಧಿಜನಕ
 1060. ವ್ಯಾಧಿಭ್ರಾಂತ
 1061. ವ್ಯಾನಿಟಿ
 1062. ವ್ಯಾಪಕ
 1063. ವ್ಯಾಪಕಗೊಳಿಸು
 1064. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ
 1065. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ
 1066. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದರೂ
 1067. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರು
 1068. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿಸು
 1069. ವ್ಯಾಪಕವಾದ
 1070. ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿತು
 1071. ವ್ಯಾಪನ
 1072. ವ್ಯಾಪನೆ
 1073. ವ್ಯಾಪಾರ
 1074. ವ್ಯಾಪಾರ-ರಹಿತ
 1075. ವ್ಯಾಪಾರದರ
 1076. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ
 1077. ವ್ಯಾಪಾರನಿಗಮ
 1078. ವ್ಯಾಪಾರಮಾಡು
 1079. ವ್ಯಾಪಾರವಹಿವಾಟು
 1080. ವ್ಯಾಪಾರಸಂಸ್ಥೆ
 1081. ವ್ಯಾಪಾರಾದೇಶ
 1082. ವ್ಯಾಪಾರಿ
 1083. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು
 1084. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು?
 1085. ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ
 1086. ವ್ಯಾಪಾರೀವರ್ಗ
 1087. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ
 1088. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಗಳು
 1089. ವ್ಯಾಪಿಸಿತು
 1090. ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು
 1091. ವ್ಯಾಪಿಸಿದ
 1092. ವ್ಯಾಪಿಸಿರು
 1093. ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ
 1094. ವ್ಯಾಪಿಸು
 1095. ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ
 1096. ವ್ಯಾಪಿಸುವ
 1097. ವ್ಯಾಪಿಸುವಿಕೆ
 1098. ವ್ಯಾಪ್ತ
 1099. ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ
 1100. ವ್ಯಾಪ್ತಿ
 1101. ವ್ಯಾಪ್ತಿಕ್ಷೇತ್ರ
 1102. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು
 1103. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
 1104. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು
 1105. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾದ್ಯಂತ
 1106. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದೆ
 1107. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ
 1108. ವ್ಯಾಪ್ಯ
 1109. ವ್ಯಾಪ್ಯತೆ
 1110. ವ್ಯಾಮೋಹ
 1111. ವ್ಯಾಯಾಮ
 1112. ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು
 1113. ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು
 1114. ವ್ಯಾಯಾಮಪಟು
 1115. ವ್ಯಾಯಾಮಮಾಡು
 1116. ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ
 1117. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್
 1118. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ
 1119. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ
 1120. ವ್ಯಾಸ
 1121. ವ್ಯಾಸಂಗ
 1122. ವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡು
 1123. ವ್ಯಾಸಂಗಿ
 1124. ವ್ಯಾಸದ
 1125. ವ್ಯಾಸವು
 1126. ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
 1127. ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ
 1128. ವ್ಯುತ್ಪನ್ನ
 1129. ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವಾಗು
 1130. ವ್ಯೂಹ
 1131. ವ್ಯೂಹರಚನೆ
 1132. ವ್ಯೋಮ
 1133. ವ್ರಣ
 1134. ವ್ರತ
 1135. ವ್ರತಾಚರಣೆ
 1136. ವ್ರೆಚ್
 1137. ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್
 1138. ವ್ವವಹಾರನಿಯಮಾವಳಿ

Conclusion:

ಕನ್ನಡ ವ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ನಾವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments